ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ ДОБРОБУТУ, ЯКІСТЬ ІНСТИТУТІВ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ БЛАГ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

Автор(и)

Ключові слова:

Держава добробуту, екологічні блага, екологічний фактор добробуту, інклюзивність, постсоціалстичні країни, ефективність уряду, якість інститутів

Анотація

Досліджено зміну поглядів на державу добробуту, яка перестає асоціюватись виключно з масштабом соціальних трансфертів, перерозподілу чи розширенням периметрів регулювання ринкових процесів, а все більшою мірою сприймається у нових координатах: «якість інститутів та ефективне врядування – інклюзивність – екологічні фактори добробуту». Запропоновано теоретичну експлікацію кореспонденції між «масштабом держави» та ефективністю уряду (із врахуванням проблеми забезпечення якісної екології), на підставі якої зроблено висновок, що добробут стає похідним від інституційного вибору. На прикладі низки постсоціалістичних країн із використанням статистичних даних, які характеризують екологічний стан, ефективність врядування та публічні фінанси, доведена наявність прямого кореляційного зв’язку між першими двома показниками. При цьому не заперечується достатньо висока ймовірність взаємовпливу ефективності державного управління і частки публічних фінансів на стан екологічної ситуації в країні. Такі результати уточнюють розуміння питань пропозиції суспільних благ як таких, попит на які властивий тільки заможним країнам.

Класифікація за JEL: F29, H41, I31.

Біографії авторів

Віктор КОЗЮК, Тернопільський національний економічний університет

доктор економічних наук, професор

Юрій ГАЙДА, Тернопільський національний економічний університет

доктор cільськогосподарських наук, професор

Оксана Шиманська, Тернопільський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Elmer A. Svensk Socialpolitik / S. Blomberg, L. Harrisson, D. Petersson. – Lund : Sweden, 1988.

Titmuss R. M. Essays on the Welfare State / R. M. Titmuss. – London : Allen & Unvin, 1976.

Briggs A. The welfare state in historical perspective / A. Briggs // European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie. – 1961. – Vol. 2, = 2. – P. 221–258.

Winch D. M. Analytical Welfare Economics / D. M. Winch. – Harmondsworth: Penguin Books, 1971.

Hyman D. N. Public Finance. A Contemporary Application of Theory to

Policy / D. N. Hyman. – Chicago : The Dryden Press, 1990.

Wicksell K. A New Principle of Just Taxation / K. Wicksell // Classics in the Theory of Public Finance / Musgrave R. and Peacock 3. (ds.). – New York, NY : St Martin’s Press, 1967. – P. 72–118.

Lindahl E. Just Taxation – A Positive Solution / E. Lindahl // Classics in the Theory of Public Finance / Musgrave R. and Peacock 3. (ds.). – New York, NY : St Martin’s Press, 1967. – P. 168–176.

Fukuyama F. STATE-BUILDING: Governance and World Order in the

Twenty-First Century / F. Fukuyama. – Cornell University Press, 2004.–137 p.

North D. C. The Rise of the Western World: A New Economic History /D. C. North, R. P. Thomas. – New York : Cambridge University Press, 1973.–P.2.

Institutional causes, macroeconomic symptoms: volatility, crises and growth [Electronic resource] / D. Acemoglu, S. Johnson, J. Robinson, Yu. Thaicharoen// Journal of Monetary Economics. – 2003. – = 50. – P. 49–123. – Mode of access : https://economics.mit.edu/files/4434.

Integration of Central and Eastern European Countries: Increasing EU

Heterogeneity? / P. Rozmahel, L. Kouba, L. Grochova, N. Najman // WWW for Europe. – 2013. – = 9. – P. 1–47.

Environmental Performance Index. Full Report and Analysis (2014) [Electronic resource]. – Mode of access : http://epi.yale.edu/sites/default/files/2014_epi_report.pdf.

World Development Indicators: Central government finances [Electronic resource]. – Mode of access : http://wdi.worldbank.org/table/4.12.

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project: Interactive data access [Electronic resource]. – Mode of access : http://info.worldbank.org/governance/ wgi/#reports.

Козюк В.В. Інституційні компенсатори відкритості та фіскальної експансії в країнах Центрально-Східної Європи /В.В. Козюк//Журнал європейської економіки.-2016.-Т.15, № 1. с. 3-34.

##submission.downloads##

Опубліковано

03.06.2019

Як цитувати

КОЗЮК, Віктор, et al. «ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ ДОБРОБУТУ, ЯКІСТЬ ІНСТИТУТІВ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ БЛАГ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ». Журнал європейської економіки, вип. 18, вип. 1, Червень 2019, с. 3-19, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1368.

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають