Про журнал

ПРО ЖУРНАЛ

Щоквартальний науковий журнал “Журнал європейської економіки” (скорочена назва – “ЖЄЕ”) видається з 2002 року. До 2015 року ЖЄЕ виходив трьома мовами: українською, англійською та російською, а з того часу - англійською та українською. Весь архів до 2017 доступний тут  http://jee.tneu.edu.ua. Журнал входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241).

Журнал включено до Переліку професійних періодичних видань категорії Б Міністерства освіти і науки України, рекомендованих для публікації результатів кандидатських та докторських дисертацій в галузі економіки за спеціальностями 051, 072, 073, 075, 076 , 292 (наказ Міністерства освіти і науки України No 886 від 02 липня 2020 р.).

"Журнал європейської економіки" 10 листопада 2016 р. зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Center, м. Париж) і присвоєно ISSN 1684-906Х (українська друкована версія), ISSN 2519-190Х (українська електронна версія), ISSN 2519-4070 (англійська друкована версія), ISSN 2519-4089 (англійська електронна версія).

З вересня 2019, для англомовної версії, журнал отримав DOI (The Digital Object Identifier) - це унікальне гіперпосилання, яке забезпечує прямий зв’язок з публікацією. https://doi.org/10.35774/jee

 

Мета журналу і тематична спрямованість

Метою «Журналу європейської економіки» є висвітлення актуальних теорій і концепцій міжнародної економіки, дослідження особливостей економіки трансформаційних країн і феномену глобальної та європейської економічної інтеграції, визначення місця європейських країн у світовій економіці.

 

 Добірка статей до журналу складається з таких рубрик:

 • економічна теорія;
 • Європа у світовій економічній системі;
 • європейська економічна інтеграція;
 • регіоналізація і глобалiзація в європейському економічному просторі;
 • розвиток фінансових відносин;
 • монетарна глобалізація;
 • кліматична нейтральність економіки;
 • медична економіка та діджиталізація охорони здоров’я;
 • економіка первинного сектору;
 • економіка вторинного сектору;
 • економіка третинного сектору.

 

 «Журнал європейської економіки» реферується:

 • База даних «Україніка наукова», Реферативний журнал «Джерело», Національна бібліотека ім. Вернадського (Україна)
 • Онлайн наукометрична база даних "Index Copernicus (IC)" (Польща)
 • «Журнал економічної літератури» Американська Економічна Асоціація (США)
 • Наукометрична база даних «DOAJ» (Швеція)
 • «Європейський науковий фонд» (Норвегія)
 • «Міжнародний цифровий ідентифікатор»
 • «Наукометрична база даних EBSCO» (США)
 • Науково-ресурсний індекс "ResearchBib"

Публікації в журналі здійснюються на некомерційній основі. Усі рукописи проходять незалежне рецензування із залученням щонайменше двох провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.

Партнери з видавничої справи:

 1. Університет Західної Македонії (Козані, Греція)
 2. Університет економіки та менеджменту Братислави (Братислава, Словаччина)

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №24737-14677ПР від 16.03.2021 р., видане Міністерством юстиції України.

 

 Передплатний індекс на 2016 р. за каталогом Укрпошти:

 23527 (україномовне видання); 23528 (російськомовне видання); 23529 (англомовне видання).

 

 Видавництво «Економічна думка»

 вул. Львівська, 11,  м. Тернопіль, Україна