Етичний код

ЕТИЧНИЙ КОД

 Західноукраїнський національний університет як видавець «Журналу європейської економіки» дотримується принципів видавничої етики видавництва. Головні етичні норми, яких дотримується редколегія ЖЄЕ, полягають у наступному.

 Редакція суворо дотримується всіх керівних принципів і рекомендацій, виданих COPE - Комітетом з етики публікацій (детальніше: https://publicationethics.org/core-practices).

 

Редакційний штат та редколегія рішуче налаштовані виправдати довіру усіх авторів, як нинішніх, так і майбутніх, а також усіх рецензентів. На першому місці завжди мають бути високі стандарти проведення досліджень та наукових публікацій, а не комерційні інтереси та потреби редакційної колегії та видавців журналу. Журнал вважає за краще утримуватися від будь-якої рекламної діяльності як такої і зосередитися виключно на наукових публікаціях.

 Усі редактори несуть відповідальність за дотримання балансу високоякісних опублікованих матеріалів, свободи вираження поглядів та академічної доброчесності.

 Незважаючи на те, що редактори офіційно наймаються (або запрошуються на громадських засадах) для роботи в редакційному колективі, всі рішення, прийняті редакторами, повинні ґрунтуватися виключно на якості та змісті наданих текстів і бути незалежними від економічних відносин всередині редакції або поточної політичної ситуації в країні/регіоні.

 Редакція журналу несе відповідальність за перегляд правил публікації та стандартів подвійного сліпого рецензування не рідше одного разу на рік (додаткові зміни можуть бути внесені у разі зміни світових стандартів та/або правил COPE).

Нові редактори не можуть скасовувати рішення попередніх редакторів, за винятком отримання зовнішньої скарги на плагіат або інші порушення.

Усі редакційні правила та академічні стандарти, які встановлює і яких дотримується Редакційна колегія, однаково застосовуються як до опублікованих, так і до неопублікованих текстів (що перебувають на стадії розгляду).

Статті, що містять критику різних попередніх робіт, заохочують академічні дебати та/або представляють спростування результатів, повинні розглядатися нарівні з більш традиційними типами статей, що описують власні результати авторів. Статті такого типу також підлягають стандартному подвійному сліпому рецензуванню.

Будь-яке первинне дослідження має бути науково обґрунтованим і неупередженим. Розмір вибірки повинен бути адекватним, а результати повинні бути представлені чітко. Будь-яка потенційна етична шкода повинна бути зведена до мінімуму.

З цією метою, якщо дослідження вимагає участі людей у формі опитувань, випробувань, свідчень або іншого внеску, автори повинні переконатися, що всі учасники дали свою інформовану згоду. Якщо автори мають намір включити в публікацію ім'я учасника або його зовнішність, вони повинні чітко вказати це у формулярі для згоди учасників. Подаючи рукопис для розгляду в нашому журналі, автори підтверджують, що вони дотримуються цієї вимоги для всіх учасників дослідження, яких вони залучили.

ЖЄЕ публікує праці авторів всіх країн і всіх національностей, які досліджують проблематику, визначену редакційною політикою. Редколегія бере на себе зобов’язання відхиляти статті, які містять в собі заклики до тероризму, ксенофобію, образи інших авторів чи громадян.

Політика конфіденційності та захист даних

Дані, отримані від авторів та незалежних рецензентів, можуть включати: повне ім'я, місце роботи та посаду, вчене звання, науковий ступінь, контактні дані, ORCID, деталі листування. Працівники журналу та члени редакційної колегії не мають технічних можливостей відстежувати дані зі сторонніх джерел. Персональні дані, надані авторами та/або рецензентами, ні в якому разі не використовуються в особистих цілях працівників редакційного штату, у тому числі суто наукового / освітнього характеру.

Оскільки інформація про місце роботи авторів є невід'ємною частиною індексації статей у міжнародних базах даних і каталогах, вона вважатиметься даними відкритого доступу. Всім авторам рекомендується надавати цю інформацію під час подання своїх рукописів. Поточне місце роботи та контактні електронні адреси авторів публікуються на першій сторінці кожної статті. Якщо автор НЕ бажає, щоб його електронна адреса була опублікована, він повинен повідомити про це редакцію до формування верстки.

Особиста контактна інформація (наприклад, номери телефонів, особисті електронні адреси, імена в скайпі тощо) не передається третім особам. Редактори, менеджери та перекладачі, які безпосередньо спілкуються з авторами (онлайн та/або офлайн), несуть відповідальність за збереження конфіденційності всіх даних листування. Спілкування з членами редакційної колегії та редакційною групою через соціальні мережі категорично не рекомендується. Ми просимо всіх наших авторів, рецензентів і читачів поважати приватність наших співробітників і партнерів і не шукати з ними зв'язку через неформальні джерела, такі як Facebook, Linkedin тощо.

Мінімальний термін зберігання будь-яких персональних даних становить 1 календарний рік з дня першого контакту. Редакція журналу залишає за собою право видаляти будь-які персональні дані про авторів та/або рецензентів, які, на її думку, більше не є необхідними.

Якщо у вас є конкретні запитання щодо того, як ми збираємо та зберігаємо дані, будь ласка, зв'яжіться з нашим головним редактором. Якщо ви хочете, щоб усі ваші персональні дані були видалені з нашої внутрішньої бази даних, будь ласка, зв'яжіться з нашим головним редактором.

Авторство та цитування

Всі автори, перераховані в статті, повинні зробити значний внесок у її написання, переробку або критичний огляд. Всі перераховані автори повинні дати згоду на спільну відповідальність за зміст статті та брати участь у вирішенні будь-яких питань, скарг або звинувачень щодо її точності або цілісності.  Всі перераховані автори повинні схвалити порядок перерахування авторів, версію статті, подану до нашого журналу, і саму подачу статті.

У разі виникнення будь-яких суперечок щодо авторства редакція журналу не може виступати в ролі арбітра.

Автори повинні заявити про будь-який існуючий або передбачуваний конфлікт інтересів, як фінансового, так і нефінансового характеру. Якщо існує конфлікт інтересів у рецензента, він повинен повідомити про це редакцію і відмовитися від рецензування. Якщо існує конфлікт інтересів у редактора, він повинен повідомити про це редакційну колегію або головного редактора і діяти відповідно до їхніх інструкцій.

Статті повинні містити актуальні та перевірені посилання на літературні джерела, що стосуються предмету дослідження. Автори повинні утримуватися від надмірного або недоречного самоцитування.

Рецензування

Редактори журналу несуть відповідальність за визначення того, чи відповідає текст тематиці та загальній структурі журналу. Рішення про те, що текст не відповідає жодному з цих критеріїв або обом, має бути повідомлено авторам разом з поясненням причин і (за бажанням) рекомендацією щодо альтернативних варіантів публікації.

Усі рукописи, подані до журналу, проходять подвійне сліпе рецензування, тобто їх розглядають два фахівці у відповідній галузі, які є або членами редакційної колегії, або визнаними незалежними експертами.

Редакція журналу несе відповідальність за роз'яснення деталей процедури подвійного сліпого рецензування як авторам, так і рецензентам. Кожного разу, коли рецензент отримує текст для сліпого рецензування, він також отримує нагадування про правила і процедури, прийняті редакцією.

Жодному з рецензентів не надається жодної інформації про особу авторів, їхню афіліацію або інші особисті дані. Аналогічно, жодна інформація про рецензентів не надається авторам до, під час або після процесу рецензування.

Редактори несуть відповідальність за те, щоб процес рецензування був належним чином зашифрований і щоб ні автор, ні рецензент не змогли розпізнати особи на протилежному боці.

Оригінальність ідей та важливість/актуальність результатів дослідження, представлених у статті, розглядаються як першочергові критерії при розгляді тексту для публікації.

Нерецензовані розділи журналу або редакційні матеріали позначаються відповідними посиланнями.

Скарги, спростування та роз'яснення

Автори вже опублікованих матеріалів мають право в будь-який момент звернутися до редакції з проханням про спростування, публікацію вибачення, уточнення або виправлення. Редакція повністю підтримує таке рішення авторів, однак може також вимагати додаткових пояснень перед публікацією та/або відкликанням. Час публікації доповнень/вибачень/роз'яснень визначається редакцією залежно від технічних можливостей.

Редактори несуть відповідальність за інформування міжнародних баз даних і каталогів про випадки відкликання. Однак вони не можуть відповідати за терміни внесення відповідних змін до цих баз даних і каталогів.

Якщо автор, рецензент або читач планує подати скаргу щодо діяльності журналу, просимо звертатися до головного редактора. У разі незгоди автора скарги з рішенням та/або поясненням, наданим редактором, його просять звертатися до видавця. Видавець має право не розглядати скаргу, якщо заявник не спробував вирішити справу з редактором.

У разі подання скарги автором, рецензентом або читачем журналу редакція дотримується відповідних процедур COPE, використовуючи аналогічні випадки, описані на сайті COPE, як орієнтир у цій галузі.

Усі ситуації, представлені як конфлікт інтересів, повинні вирішуватися відповідно до правил COPE. У таких ситуаціях редактори та/або видавці повинні знайти відповідний випадок серед описаних на сайті COPE і вжити відповідних заходів.

Звинувачення у плагіаті або інших неправомірних діях

Типи неправомірної поведінки включають спотворення професійних повноважень (наприклад, місця працевлаштування, вченого звання), маніпуляції з цитуванням, фабрикацію/маніпуляцію зображеннями або даними, маніпуляції з експертною оцінкою, нерозкриті конфлікти інтересів, неетичні дослідження, плагіат (у тому числі самоплагіат) та інші.

Правдивість публікації має першорядне значення, тому будь-яка неправомірна поведінка буде розглядатися відповідно до керівних принципів COPE.

Недопустимим є плагіат у будь-якій формі. Це стосується як подачі до опублікування під своїм іменем раніше опублікованих або не опублікованих праць інших авторів, так і привласнення чужих ідей.

Редколегія використовує програмне забезпечення для виявлення плагіату з праць, які є у мережі Інтернет. Серед вимог, які ставляться до рецензентів, є визначення наявності елементів плагіату.

Якщо редакція виявляє випадок плагіату і має всі докази, що підтверджують це, вона залишає за собою право зв'язатися з роботодавцем автора, відповідним Міністерством освіти та/або іншим відповідним органом (залежно від країни і конкретного випадку) і повідомити про випадок плагіату.

Якщо про плагіат або інші порушення було повідомлено ззовні, редакція зобов'язується повністю співпрацювати у цій справі і надати всі наявні у неї докази, крім особистих даних залучених рецензентів.

Редколегія не співпрацює з авторами, які будь-коли допустили випадки плагіату у статтях, поданих до ЖЄЕ або до інших видань, якщо таке стане відомим.

Західноукраїнський національний університет відкритий для співпраці з іншими видавцями у питаннях боротьби з плагіатом і дотриманням видавничої етики.