Рецензування

РЕЦЕНЗУВАННЯ

 Усі рукописи проходять незалежне рецензування із залученням щонайменше двох провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів.

 Для кожної статті вибір рецензентів здійснює головний редактор, консультуючись із редакторами рубрик. Редакція гарантує, що автори не знають особистостей рецензентів, і навпаки - рецензенти не отримують жодної інформації, яка б вказувала на особистість автора(-ів). Подвійне сліпе рецензування забезпечує об’єктивність та неупередженість відгуків з одного боку та захищає анонімність рецензентів з іншого.

 Стаття передається на рецензію після перевірки на плагіат. Тривалість процесу рецензування може тривати від одного до чотирьох тижнів з моменту отримання позитивних результатів такої перевірки.

Можливі чотири варіанти висновків рецензування: (1) відхилити статтю; (2) повернути статтю на доопрацювання; (3) рекомендувати статтю до друку після врахування авторами незначних зауважень; (4) рекомендувати статтю до друку. 

  1. Відхилити статтю - рецензенти вважають, що стаття не відповідає тематиці журналу, не задовольняє вимог до науковості роботи, або порушує норми видавничої етики журналу.
  2. Повернути статтю на доопрацювання - рецензенти вважають, що задля забезпечення найвищої можливої якості наукової роботи авторам слід внести суттєві правки.
  3. Рекомендувати статтю до друку після врахування авторами незначних зауважень - рецезенти вважають, що науковий рівень статті відповідає вимогам журналу і її можна публікувати, однак є незначні (технічні) зауваження, які авторам слід врахувати перед тим, як статтю буде передано на літературне редагування та переклад.
  4. Рекомендувати статтю до друку - рецезенти вважають, що науковий рівень статті відповідає вимогам журналу і її можна публікувати.

 Якщо стаття отримує висновок (2) або (3), редакція надсилає авторам деталі рецензій, а також визначає термін, протягом якого автори мають надіслати доопрацьовану версію статті. Будь-які зміни до тексту-оригіналу автори мають виділити іншим кольором або зробити у режимі редагування. Якщо автори не погоджуються із зауваженням(и) рецензентів, вони повинні аргументувати свою позицію в окремому файлі (з посиланнями на конкретне зауваження, яке вони оспорюють) та додати цей файл надсилаючи нову версію статті.

 Отримавши доопрацьовану статтю, редакція надсилає її тим же рецензентам, щоб підтвердити, що здійснені зміни достатні для того, щоб рекомендувати статтю до друку. (У випадку висновку (3) редактори можуть самостійно прийняти таке рішення.)

 Авторів повідомляють про остаточний висновок щодо їх статті окремим листом.