ЦИФРОВІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Автор(и)

  • Олександр ЦИМБАЛ Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ http://orcid.org/0000-0002-0699-2499
  • Ярослав ОСТАФІЙЧУК Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ http://orcid.org/0000-0003-2495-4100
  • Оксана ПАНЬКОВА Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ http://orcid.org/0000-0002-2003-8415

Ключові слова:

Сфера праці, зайнятість, цифровізація, аналітика ринку праці, великі дані, інформаційна система ринку праці.

Анотація

Процеси цифровізації обумовлюють радикальні трансформації змісту та характеру праці, зміну потреб у певних навичках і вміннях, виникнення нових професій. Традиційні джерела інформації про ринок праці, які базуються на статистичних обстеженнях, не дозволяють відстежувати такі зміни для потреб політики зайнятості. Розкрито альтернативні джерела даних про ринок праці, які з’являються завдяки розвитку новітніх цифрових технологій, визначено їхні переваги та недоліки та систематизовано міжнародний досвід використання цифрових технологій і великих даних для статистичних та інформаційно-аналітичних досліджень ринку праці. Аналіз змісту провідних науково-аналітичних проектів у США, Великобританії та країнах ЄС спрямовані на формування функціональних інтелектуально-аналітичних систем ринку праці, на розвиток методології та широке залучення цифрових інструментів роботи із великими даними, що принципово розширює можливості інформаційно-аналітичних систем ринку праці. Розглянуто приклади конкретних проектів щодо використання великих даних онлайн-вакансій для оцінювання попиту та пропозиції робочих місць, аналізу та прогнозування потреб у професійних уміннях і навичках тощо, які доцільно застосовувати в Україні. З’ясовано, що великі дані зі спеціалізованих онлайнпорталів, серверів і служб мають потужні ресурси для доповнення та збагачення (традиційної) системи статистики й аналітики ринку праці. Обґрунтовано потребу й доцільність у формуванні в Україні принципово нової інформаційно-аналітичної системи ринку праці (ІАСРП) та її координації з платформами ринку праці країн ЄС. Визначено коло проблемних питань, які потребують поглибленого дослідження та вирішення в Україні. Передусім це забезпечення репрезентативності онлайн-даних про вакансії, удосконалення класифікаторів професій, умінь і навичок, запровадження методик інтеграції статистичних, адміністративних і великих даних про ринок праці.

Класифікація за JEL: J21, J44, С80, О15, О38.

Біографії авторів

Олександр ЦИМБАЛ, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

д. е. н., завідувач відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення

Ярослав ОСТАФІЙЧУК, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ

д. е. н., провідний науковий співробітник відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення

Оксана ПАНЬКОВА, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

к.соц.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу економічних проблем соціальної політики

Посилання

Arthur D. Little & Huawei (2020). Think differently. Think archetype. Your digital economy model. A novel approach to digital transformation and policy reform. URL: https://www.huawei.com/-/media/corp2020/pdf/public-policy/adl_huawei_digital_transformation_main_report.pdf?la=en

Antonyuk, L.L., Ilnytskyi, D.O., Ligonenko, L.O. and etc. (2021). Digital economy: the impact of information and communication technologies on human capital and formation competences of the future: monograph / Ministry of Education and Science of Ukraine, State Higher Secondary School «Kyiv. national economy University named after V. Hetman»; under the editorship Antonyuk L., Ilnytskogo D., Sevastyuk A. - Kyiv: KNEU, - 337 p. (in Ukrainian). URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/36436?show=full&locale-attribute=en

Azmuk, N. (2019). Transformation of employment during the transition to the digital economy: global challenges and adaptation strategies. Kyiv: Znannia

Cedefop (2014). Real-time Labour Market information on skill requirements: feasibility study and working prototype. Cedefop Reference number AO/RPA/VKVETNSOFRO/Real-time LMI/010/14. URL: https://goo.gl/qNjmrn.

Cedefop (2023). Skills-OVATE: Skills Online Vacancy Analysis Tool for Europe /CEDEFOP. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies.

Colombo, E., Mercorio, F. & Mezzanzanica, M. (2018). Applying machine learning tools on web vacancies for labour market and skill analysis. The Economics and Policy Implications of Artificial Intelligence.

Colombo, E., Mercorio, F., & Mezzanzanica, M. (2019). AI meets labor market: Exploring the link between automation and skills. Information Economics and Policy, 47, 27‒37. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2019.05.003.

CompTIA (2018). US Cybersecurity Worker Shortage Expanding, New CyberSeek™ Data Reveals / CompTIA. URL: https://www.comptia.org/ newsroom/ pressreleases/2018/06/06/us-cybersecurity-worker-shortage-expanding-newcyberseek-data-reveals.

ETF (2017). Labour market information systems: collecting information and data on labour market trends. ETF (European Training Foundation). URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/m/466C7A2340B3DAE0C12580E60049FC1D_LMIS.pdf.

ETF (2022). Big Data for Labour Market Intelligence. URL: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/big-data-labour-market-intelligence-online-capacitydevelopment-programme.

European Commission (2016). A New Skills Agenda for Europe, COM(2016)381 final.

European Commission (2018). Threats and opportunities from automation and robotisation. URL: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/changing-nature-work/new-technologies-automation-work-developments_en.

European Commission (2023). ESSnet Big Data. Strasbourg. URL: https://goo.gl/EF6GtU.

Frey, C., & Osborne, А. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254‒280. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019.

Kolot, A., & Herasymenko, O. (2020). The sphere of work in the conditions of the global socio-economic reality 2020: challenges for Ukraine. Kyiv: Representation of the Friedrich Ebert Foundation in Ukraine (in Ukrainian).

Kolot, A. M., & Herasymenko, O. O. (2021). Work XXI: philosophy of change, challenges, vectors of development. Kyiv: National Economic University named after Vadym Hetman (in Ukrainian). https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003

Kolot, A.M., & Herasymenko, O.O. (2022) Novel formats of labor activity organization: nature, challenges, development trajectories. Ekonomika Ukrainy, 5, Р.59-76 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.05.059.

Kislova, O. (2019). Big data in the context of studying the problems of modern society. URL: https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/download/14869/13894/

Manyika, J., Lund, S., Chui, M., Bughin, J., Woetzel, J., Batra, P. & Saurabh Sanghvi, S. (2017). Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages. McKinsey Global Institute. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobsgained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages.

Mezzanzanica, M., & Mercorio, F. (2018). Big Data Enables Labor Market Intelligence. In: Sakr, S., Zomaya, A. (eds) Encyclopedia of Big Data Technologies. Springer, Cham, 1‒11. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-63962-8_276-1.

Mezzanzanica, M., & Mercorio, F. (2019). Big Data in the context of the labor market: an introductory guide. ETF, 2019 (in Russian).

Mykhailova, O. (2023) How artificial intelligence will affect the labor market in Ukraine and what are the risks. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20230523-yak-shtuchnyj-intelekt-vplyne-na-rynok-praczi-v-ukrayinita-v-chomu-ryzyky/

Novikova, O. F., Zaloznova, Yu. S., Amosha, O. I. and etc. (2022). Transformation of the social and labor sphere in the conditions of digitalization of the economy: monograph. In O. F. Novikova (Ed.). Kyiv: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine (in Ukrainian). URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/application/pdf/da_mono_2022-pdf-na-sajt_compressed.pdf

Olsson, P., Galaz, V., Boonstra, W. (2014). Sustainability transformations: a resilience perspective. Ecology and Society, Vol. 19, № 4. (in English). URL: https://www.jstor.org/stable/26269651

Sarioglo, V., Cymbal, O. (2020). Labour market landscaping Ukraine. URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-11/ukraine_web_labour_market_landscaping_final_web.pdf.

Sarioglo, V. (2016). «Big data» as a source of information' and toolkit for official statistics: potential, problems, prospects. URL: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/2244/1/5.pdf

Stronkovski, P. (2018). Collection and application of information on the labor market in order to strengthen the regional system of vocational and technical education: a practical guide. Kyiv-Warsaw: U-LEAD (in Ukrainian).

Cymbal, O. (Ed.). and etc., (2021). Human development in Ukraine. Priorities of the national policy of minimizing the asymmetry of the Ukrainian labor market. Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine — Kyiv: Akademperiodyka (in Ukrainian). URL: https://idss.org.ua/arhiv/Block_Libanova_Ludskij_rozvytok_web.pdf

UK Commission for Employment and Skills (2015). The Importance of Labour Market Intelligence: Research and analysis. URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-importance-of-labour-market-intelligence.

Vaccarino, А. (2020). Big data for labour market information (lmi) in Ukraine. Methodological overview and Analytics insights on Ukrainian Web Labour Market. URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-05/ukraine_big_data_lmi_analysis_2020_web.pdf.

Vishnevskyi, V.P., Dasiv, A. F. and etc. (2022). Industrial future of Ukraine: forecasting by mathematical modeling methods: monograph. / V.P.

Vishnevskyi, A.F. Dasiv at al.; NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics. Kyiv (in Ukrainian). URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/application/pdf/mono_2022-1_compressed.pdf.

Wollybi (2023). Italian Labour Market Digital Monitor. URL: https://data.wollybi.com/ visual/public/index. Technologies for processing big data (Big Data). (2022). URL: https://etk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/20333/mod_resource/content/0/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%2016.%20%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%96%CC%88%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1

Отримано: 12 червня 2023 р.

Рецензовано: 7 липня 2023 р.

Рекомендовано до друку: 12 серпня 2023 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

13.12.2023

Як цитувати

ЦИМБАЛ, Олександр, et al. «ЦИФРОВІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ». Журнал європейської економіки, вип. 22, вип. 3, Грудень 2023, с. 479-03, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1678.

Номер

Розділ

НОВА ЕКОНОМІКА