УКРАЇНСЬКИЙ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

Волонтерський рух, інституціоналізація волонтерства, сучасні інформаційно-комунікативні та цифрові технології, збройна агресія.

Анотація

Розкрито візію розвитку українського волонтерського руху в умовах збройної російської агресії. Дослідницький фокус уваги зосереджено на виявленні основних трендів інституціоналізації та динаміці розвитку українського волонтерства на підґрунті використання можливостей сучасних цифрових, мережевих, інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). Проаналізовано дві хвилі активізації українського волонтерського руху, що пов’язані з активною фазою збройного конфлікту на Донбасі (2014–2016 рр.) та повномасштабним вторгненням, що розпочалося з 24 лютого 2022 р. Розроблено та обґрунтовано комплексну структуру напрямів надання волонтерської допомоги ключовим цільовим групам – українським військовим, ЗСУ для зміцнення обороноздатності країни та громадянам, що постраждали від збройної агресії. Така структура застосовується як наскрізна аналітична схема в процесі дослідження різних аспектів українського волонтерства в умовах обох хвиль активізації збройного протистояння (2014–2016 рр. та 2022 р.). Визначено специфіку процесів інституціоналізації та платформізації українського волонтерства, розкрито зв’язок з інтегрованими цифровими ресурсами міжнародного волонтерства для допомоги Україні. Також акцентовано увагу на новітніх викликах глобального й локального масштабу, проблемах та можливостях розвитку українського волонтерського руху для посилення національної, економічної, соціальної, продовольчої безпеки держави; збереження людського потенціалу країни. Розкрито роль, значущість, можливості, основний інструментарій та функціонал залучення потенціалу ІКТ, цифрових, мережевих технологій у волонтерській діяльності в сучасних умовах. Обґрунтовано, що потужний потенціал українського волонтерства разом з міжнародним волонтерством і благодійництвом на допомогу Україні – це вагомий чинник післявоєнного відновлення країни, що сприяє формуванню і зміцненню культури, миру та безпеки на міждержавному рівні, стимулює до формування оновленої системи колективної безпеки Європи та міжнародної співпраці.

Класифікація за JEL: H54, H56, H57, H80, I38, L31, L86.

Біографії авторів

Оксана ПАНЬКОВА, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

к. соц. н., доцент, пров. наук. співробітник

Олександр КАСПЕРОВИЧ, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

мол. наук. співробітник

Посилання

Балакірєва О., Бондар Т., Дмитрук Д. (2015). Ставлення до переселенців і волонтерської діяльності. Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка, Центр «Соціальний моніторинг», 2015. URL:http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/Settlers%20and%20volunteering.pdf

Вєдєнєєв Д. В., Турчак О. В. (2018). Волонтерський рух в Україні в ході російсько-української війни: ризики праці та форми державного і громадського визнання. Військово-науковий вісник. Львів, 2018. Вип. 30. С. 206–216. URL: http://vnv.asv.gov.ua/article/view/153726

Верховна Рада України (2022). Указ Президента України «Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни» від 21.04.2022 № 266/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text

ВІФ (2022). Некомерційна організація «Волонтерський Інформаційний Фронт (ВІФ)». URL: https://www.facebook.com/vif.krop/

Волонтерство в Україні (2022). Платформа «Волонтерство в Україні». URL: https://platforma.volunteer.country/

Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. (2015). Волонтерський рух: світовий досвід та українські практики: аналіт. доп. Київ : НІСД, 2015. 36 с. URL:https://niss.gov.ua/sites/default/files/2015-02/volonter-697e4.pdf

Громадський простір (2020). 5 інсайтів від українських НУО під час пандемії коронавірусу. Центр допомоги під час коронавірусу за підтримки проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні». URL: https://www.prostir.ua/m/?id=252156

Громадський простір (2022a). Оновлення в додатку «Волонтер-2.0.0». URL: https://www.prostir.ua/?news=onovlennya-v-dodatku-volonter-2-0-0

Громадський простір (2022b). Як волонтерським центрам почати залучати кошти з місцевих бюджетів. URL: https://www.prostir.ua/?library=yakvolonterskym-tsentram-pochaty-zaluchaty-koshty-z-mistsevyh-byudzhetivinstruktsiya

Інтернет Війська України (2022). Телеграм-канал «Інтернет Війська України». URL: https://t.me/ivukr

ІСПП (2015). Взаємодія держави і суспільства, символічний простір народу та українсько-російські взаємини у дзеркалі громадської думки. Жовтень 2015: інформаційний бюлетень / за ред. М. М. Слюсаревського. Інститутсоціальної та політичної психології, 2015. URL: https://ispp.org.ua/2020/06/13/informacijnij-byuleten-vzayemodiya-derzhavi-i-suspilstva-simvolichnij-prostir-narodu-ta-ukra%D1%97nsko-rosijski-vzayemini-u-dzerkali-gromadsko%D1%97-dumki-za-danimi-vseukra%D1%97nskogo-reprezentat/

НІСД (2022а). Економічні засади сприяння згуртованості громад. Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL: https://niss.gov.ua/publikatsiyi/analitychni-dopovidi/ekonomichni-zasady-spryyannyazhurtovanosti-hromad

НІСД (2022b). Експертна дискусія «Стратегія повоєнного відновлення України». Національний інститут стратегічних досліджень, 2022. URL:https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertna-dyskusiya-stratehiyapovoyennoho-vidnovlennya-ukrayiny

Панькова О. В., Касперович О. Ю., Іщенко О. В. (2016a). Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи. Український соціум. № 2 (57). 2016. С. 25–40. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2016.02.025

Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. (2016b). Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка. Український соціум. № 1 (56). – 2016. – С. 65-74. DOI: https://doi.org/10.15407/socium2016.01.065

Робота в тилу (2022). Платформа пошуку роботи і волонтерства «Робота в тилу». URL: https://v-tylu.work/

Соціологічна група «Рейтинг» (2022). Дослідження. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/

Українська волонтерська служба (2022). Допомогти та не нашкодити. Як стати волонтером під час війни. URL: https://suspilne.media/231159-dopomogti-ta-ne-naskoditi-ak-stati-volonterom-pid-cas-vijni/

Career Hub (2022). Досвід волонтерських рухів, способів об’єднання, підтримки та напрямів допомоги, довкола яких об’єднуються українців за кордоном. URL: https://careerhub.in.ua/dosvid-volonterskikh-rukhiv-sposobiv/

Charities Aid Foundation (2021). CAF WORLD GIVING INDEX 2021 A global pandemic special report June 2021. URL: https://www.cafonline.org/docs/defaultsource/about-us-research/cafworldgivingindex2021_report_web2_100621.pdfIT Army of Ukraine (2022). Телеграм-канал «IT Army of Ukraine». URL:https://t.me/itarmyofukraine2022

Стаття отримана: 9 вересня, 2022.

Стаття рецензована: 19 вересня, 2022.

Стаття прийнята: 23 вересня, 2022.

##submission.downloads##

Опубліковано

02.12.2022

Як цитувати

ПАНЬКОВА, Оксана, і Олександр КАСПЕРОВИЧ. «УКРАЇНСЬКИЙ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ». Журнал європейської економіки, вип. 21, вип. 3, Грудень 2022, с. 277-94, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1605.

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ