СОЦІЄТАЛЬНІ НАСЛІДКИ СУЧАСНОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: КЛЮЧОВІ ВИМІРИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна БУРЛАЙ ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ http://orcid.org/0000-0003-4530-9151
  • Андрій ГРИЦЕНКО ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ http://orcid.org/0000-0002-5030-864X
  • Олена БОРЗЕНКО ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», професор Школи політичних і міжнародних відносин (Ланчжоуський університет, Китай), м. Київ http://orcid.org/0000-0002-1017-5942

Ключові слова:

Воєнні шоки, гібридна війна, гібридні загрози, реконструктивне економічне відновлення, соціально-економічний розвиток, соцієтальна система, соцієтальні наслідки.

Анотація

На основі розуміння російсько-української війни як найбільш гострого вияву глобальних суперечностей гібридної системи «мир – війна» в боротьбі за світовий порядок представлено ключові виміри її соцієтальних наслідків у контексті ситуації в Україні. Звернуто увагу, що тривалий повномасштабний воєнний конфлікт має всі ознаки сучасної гібридної війни, безпрецедентної за своїм масштабом у новітній історії Європи. У контексті формування стратегічного бачення цілей післявоєнного відновлення та довгострокового розвитку української держави обґрунтовано актуальність дослідження соцієтальних наслідків гібридної війни, що ведеться проти неї. На прикладі України надано деталізовану оцінку соцієтальних наслідків сучасної гібридної війни у трьох основних вимірах – демографічному, соціально-економічному та макрофінансовому. За результатами проведеного аналізу показано ризики подолання соцієтальних наслідків російського вторгнення в Україну. Зроблено висновок про відповідність соцієтальної методології потребам пізнання сучасної ситуації динамічних взаємоперетворень суспільства та його внутрішніх структур і актуалізацію її застосування.

Класифікація за JEL: F29, H11, N40, O43, P48.

Біографії авторів

Тетяна БУРЛАЙ, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітник відділу економічної теорії

Андрій ГРИЦЕНКО, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

академік НАН України, д. е. н., професор, заступник директора з наукової роботи

Олена БОРЗЕНКО, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», професор Школи політичних і міжнародних відносин (Ланчжоуський університет, Китай), м. Київ

д. е. н., професор, завідувач сектору міжнародних фінансових досліджень

Посилання

Амоша, О. І., & Амоша, О. О. (2023). Щодо формули стратегії повоєнної перебудови економіки. Економіка промисловості, 1, 69–78. http://ojs.econindustry.org/index.php/ep/article/view/271/328

Артьомова, Т. (2022). Зміни економічних відносин внаслідок військового стану в Україні та перспективи повоєнного відновлення. In Scientific progress: innovations, achievements and prospects: Proceedings of II International Scientific and Practical Conference (Munich, Germany, 6–8 November 2022) (pp. 483–488). MDPC Publishing. https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f08c40e1-36b8-467d-bc3c-22a0a2337b2d/content

Б’єрде, А. (2023, 21 лютого). Відновлення і відбудова процвітаючої України вимагатиме узгоджених зусиль міжнародної спільноти та приватного сектора. World Bank Blogs. https://blogs.worldbank.org/ru/voices/vosstanovlenie-i-rekonstrukciya-procvetayuschey-ukrainy-potrebuyutsoglasovannykh-usiliy

Богдан, Т. (2023, 31 березня). Фінансово-економічні наслідки війни. Блоги видання «LB.ua». https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/550614_finansovoekonomichni_naslidki.html

Бурлай, Т. В., Костриця, В. І., Близнюк, В. В., & Левін, Р. Я. (2022). Новітня політика соціальної якості ЄС: корисний досвід для повоєнного відновлення України. Економічна теорія, 3, 89–119. https://doi.org/10.15407/etet2022.03.089

Гриценко, A. A. (2023). Особливості соцієтального підходу до аналізу наслідків гібридної війни. In M. L. Komarytskyy (Ed.), Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference «European scientific congress» (April 17–19, 2023) (pp. 323-329). Barca Academy Publishing. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/04/EUROPEAN-SCIENTIFICCONGRESS-17-19.04.23.pdf

Грішнова, О. А., & Харазішвілі, Ю. М. (2019). Демографічна безпека України: індифікатори, рівень, загрози. Демографія та соціальна економіка, 2, 65–80. https://doi.org/10.15407/dse2019.02.065

Дембіцький, С. (2022). Установки щодо соцієтальних цінностей під час війни: ліберально-демократичний вектор розвитку України. In Є. Головаха & С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни 2022 (с. 274–284). Інститут соціології НАН України. https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/maket-vijna...2022dlya-tipografiivse.pdf

Державна служба статистики України. (2022, 18 березня). Демографічна ситуація у січні 2022 року. https://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/03/27.pdf

Звєряков, М. І. (2023). Концепція соціального ринкового господарства в повоєнному відновленні України. Економіка України, 3, 3–23. https://doi.org/10.15407/econo myukr.2023.03.003

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. (n.d.). Статистика населення України. Державна служба статистики України. http://db.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp

Інститут економіки та прогнозування НАН України. (2022). Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України: наукова доповідь. http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Vidnovlennja-ta-reconstrukcsja-povojennojieconomiky.pdf

Кіндзерський, Ю. (2022). Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики. Економічний аналіз, 32(2), 101–117. http://dx.doi.org/10.35774/econa2022.02.101

Корнівська, В. О. (2022). Українська воєнна криза як частина глибинного світового трансформаційного процесу: фінансові механізми стабілізації та відновлення. Проблеми економіки, 2(52), 22–31. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2022-2-22-31

Кричевська, Т. О. (2022). Глобальні стагфляційні шоки та перегляд монетарної політики: уроки криз 1970-х та 2020-х. Економічна теорія, 3, 57–88. https://doi.org/10.15407/etet2022.03.057

Міжнародна організація міграції. (2023). Криза в Україні 2022–2023 років: рік реагування. https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1861/files/documents/2023-03/IOM%20Ukraine%20Regional%20Response%201%20Year%20Special%20Report%20Ukr.pdf

Міністерство фінансів України. (n.d.-a). Бюджет 2023 року. https://mof.gov.ua/uk/budget_2023-582#:~:text=%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%2D2023%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D1%83,%D0%B4%D0%BE%2020%2C6%25%20%D0%92%D0%92%D0%9F

Міністерство фінансів України. (n.d.-b). Інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України. https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg

Міністерство фінансів України. (2023). Інформація Міністерства фінансів України про виконання Державного бюджету України за 2022 рік. https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538

Москаленко, О. М. (2022). Економіка воєнного часу: виклики та швидка економічна політика. Економічна теорія, 4, 84–114. https://doi.org/10.15407/etet2022.04.084

Національний банк України. (2023a). Зовнішній борг України на кінець 2022 року. https://bank.gov.ua/files/ES/ExDebt_y.pdf

Національний банк України. (2023b). Платіжний баланс у 2022 році. https://bank.gov.ua/files/ES/State_y.pdf

Новікова, О., Залознова, Ю., Азьмук, Н. (2022). Відновлення людського капіталу України у післявоєнний період з використанням переваг цифровізації. Журнал європейської економіки, 21(4), 407–427. http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1619/1622

Представництво ЮНІСЕФ в Україні. (2023). Огляд гуманітарної ситуації, лютий-грудень 2022. Звіт № 24. https://www.unicef.org/ukraine/media/29831/file/Ukraine-Humanitarian-SitRep-December-2022+.pdf

Савельєв, Є. В., & Куриляк, В. Є. (2021). Україна: партнерство в системі відносин з Європейським Союзом і Вишеградською четвіркою. Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства (Процеси інтеграції України та ЄС): збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». 46–56. http://ief.org.ua/docs/scc/17.pdf

Сіденко, V. (ред.). (2018). Переформатування європейської інтеграції: Можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС. Заповіт. https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_pereformatuvannia_ievropeiskoi_intehratsii.pdf

Укрінформ. (2023, 17 січня). Рівень безробіття в Україні становить 30% – Мінекономіки. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3654271-rivenbezrobitta-v-ukraini-stanovit-30-minekonomiki.html

Bilal, A. (2021). Hybrid warfare – new threats, complexity, and «trust» as the antidote. NATO Review. https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/11/30/ hybrid-warfare-newthreats-complexity-and-trust-as-the-antidote/index.html

Borzenko, O. (2023). The war in Ukraine, climate change and viral infections: Impact on geo-economic shifts in the global economy. Economy of Ukraine, 4, 55–64. https://doi.org/10.15407/economyukr.2023.04.055

Bērziņš, J. (2014). Russian new generation warfare in Ukraine: implications for Latvian defense policy. Policy Paper, No. 2. National Defence Academy of Latvia. https://sldinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/New-Generation-Warfare.pdf

Department of Economic and Social Affairs. (2022). World population prospects 2022: Summary of results. United Nations. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf

Directorate-General for Economic and Financial Affairs. (2022). Spring 2022 Economic forecast: Russian invasion tests EU economic resilience. Institutional Paper, No. 173. European Commission. https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2022-05/ip173_en.pdf

European Commission. (2023, Apr 5). Multi-agency Donor Coordination Platform ramps up efforts to help Ukraine address priority recovery needs in 2023. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2102

European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR). (2023, Mar 23). Updated Ukraine recovery and reconstruction needs assessment: February 2022 – February 2023. European Commission. https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/updated-ukrainerecovery-and-reconstruction-needs-assessment-2023-03-23_en

Freedman, J., Hoogensen Gjørv, G., & Tahinjanahary Razakamaharavo, V. (2021). Identity, stability, hybrid threats and disinformation. Journal ICONO 14, 19(1), 38-–69. https://doi.org/10.7195/ri14.v19i1.1618

Hall, S. M. (2022). The social life of crisis. ISRF Bulletin, 25, 15–25. https://www.isrf.org/wp-content/uploads/2022/05/ISRF-Bulletin-XXV.pdf

IMF Communications Department. (2023, Feb 17). IMF staff and Ukrainian authorities reach staff level agreement on the review of Program Monitoring with Board involvement (PMB). Press release No. 23/46. International Monetary Fund https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/02/17/pr2346-imf-staff-and-ukrainianauthorities-reach-staff-level-agreement-on-the-review-of-pmb

IMF Communications Department. (2023, Mar 31). IMF Executive Board Approves US$15.6 Billion under a New Extended Fund Facility (EFF) Arrangement for Ukraine as part of a US$115 Billion Overall Support Package. Press Release No. 23/101. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/03/31/pr23101-ukraine-imf-executiveboard-approves-usd-billion-new-eff-part-of-overall-support-package

IMF European Department. (2023, Apr 5). Amid war, Ukraine is maintaining macroeconomic stability and embarking on reforms. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/04/05/cf-amid-war-ukraineis-maintaining-macroeconomic-stability-and-embarking-on-reforms# International Labour Organization. (2023, Feb 24). Report on developments relating to the resolution concerning the Russian Federation’s aggression against Ukraine from the perspective of the mandate of the International

Labour Organization. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/ --- relconf/documents/meetingdocument/wcms_869200.pdf

International Labour Organization. (2022). Follow-up to the resolution concerning inequalities and the world of work (2021): Comprehensive and integrated ILO strategy to reduce and prevent inequalities in the world of work. GB.346/INS/5. ILO, Governing Body, 346th Session. 2022. https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_857745.pdf

International Monetary Fund. (n.d.). Frequently-Asked Questions on Ukraine. https://www.imf.org/en/About/FAQ/ukraine

Keller, A. G. (1915). Societal evolution: A study of the evolutionary basis of the science of society. The Macmillan Company. https://ia804704.us.archive.org/19/items/cu31924032560090/cu31924032560090.pdf

Kostrytsia, V., Burlay, T. (2023). Social priorities of development in the context of modern geo-economic transformations. In O. Borzenko (Ed.), Fundamental shifts in geo-economic systems of the world: international collection of scientific works (pp. 101–107). Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine. http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2023/03/Fundamental-shifts-in-geo-economic-systems-ofthe-world.pdf

Lehne, S. (2023, Feb 23). After Russia’s war against Ukraine: What kind of world order?. Carnegie Europe. https://carnegieeurope.eu/2023/02/28/afterrussia-s-war-against-ukraine-what-kind-of-world-order-pub-89130

Mattis, J. N., & Hoffman, F. (2005). Future warfare: The rise of hybrid wars. Proceedings, 131/11/1,233. https://www.usni.org/magazines/proceedings/2005/ november/future-warfare-rise-hybrid-wars

Office of the High Commissioner for Human Rights. (2023, May 22). Ukraine: Civilian casualty update 22 May 2023. https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-22-may-2023

Operational Data Portal. (2023). Ukraine refugee situation [Database]. UNHCR retrieved on April 18, 2023. https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine

Sorokin, P. (1962). Society, culture and personality: Their structure and dynamics. Cooper Square Publishers.

Sumner, W. G. (1959). Folkways: A study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and morals. Dover Publications. https://archive.org/details/folkwaysstudyofs1906sumn/page/n7/mode/2up?ref=ol&view=theater

Parsons, T. (1965). Theories of society: Foundations of modern sociological theory. Free Press of Glencoe Publishing.

Patrinos, H. A. (2022). Learning losses in Ukraine can amount to over one year (News and research 290). https://hpatrinos.com/2022/05/02/learninglosses-in-ukraine-can-amount-to-over-one-year/

Polese, A., Kevlihan, R., & Beacháin, D. Ó. (2016). Introduction: Hybrid warfare in post-Soviet spaces, is there a logic behind? Small Wars & Insurgencies, 27(3), 361–366. https://doi.org/10.1080/09592318.2016.1151660

UNHCR Regional Bureau for Europe. (2023). Ukraine situation flash update No. 45. UNHCR. https://data.unhcr.org/en/documents/details/100224

WHO Ukraine country office. (2023). War in Ukraine: Situation report from WHO Ukraine country office. Issue No. 50, 19 April 2023. World Health Organization. https://reliefweb.int/report/ukraine/war-ukraine-situation-reportwho-ukraine-country-office-issue-no-50-19-april-2023

The World Bank, the Government of Ukraine, the European Union, & the United Nations. (2023). Ukraine: Rapid damage and needs assessment (February 2022 – February 2023). https://ukraine.un.org/sites/default/files/2023-03/P1801740d1177f03c0ab180057556615497.pdf

Отримано: 30 квітня 2023 р.

Рецензовано: 18 травня 2023 р.

Рекомендовано до друку: 25 травня 2023 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

11.09.2023

Як цитувати

БУРЛАЙ, Тетяна, et al. «СОЦІЄТАЛЬНІ НАСЛІДКИ СУЧАСНОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: КЛЮЧОВІ ВИМІРИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНИ». Журнал європейської економіки, вип. 22, вип. 2, Вересень 2023, с. 161-87, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1656.

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ