Журнал європейської економіки

Щоквартальний науковий журнал “Журнал європейської економіки” (скорочена назва – “ЖЄЕ”) видається з 2002 року трьома мовами: українською, англійською та російською (до 2015 року). Журнал входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України 09.03.2016 № 241)

Журнал включено до Переліку професійних періодичних видань категорії Б Міністерства освіти і науки України, рекомендованих для публікації результатів кандидатських та докторських дисертацій в галузі економіки за спеціальностями 051, 072, 073, 075, 076 , 292 (наказ Міністерства освіти і науки України No 886 від 02 липня 2020 р.).


Мета журналу і тематична спрямованість
Метою «Журналу європейської економіки» є висвітлення актуальних теорій і концепцій міжнародної економіки, дослідження особливостей економіки трансформаційних країн і феномену глобальної та європейської економічної інтеграції, визначення місця європейських країн у світовій економіці.

Добірка статей до журналу складається з таких рубрик:
• економічна теорія;
• макроекономіка;
• мікроекономіка;
• міжнародна економіка;
• економіка європейських країн;
• регіоналізація в європейському економічному просторі;
• міжнародні економічні відносини європейських країн;
• ринок фінансово-банківських послуг.

«Журнал європейської економіки» реферується:

 

 

База даних «Україніка наукова»,

Реферативний журнал «Джерело»,

Національна бібліотека ім. Вернадського

(Україна)

 Онлайн наукометрична база даних

"Index Copernicus (IC)"

(Польща)

 «Журнал економічної літератури» 

Американська Економічна Асоціація 
(США)

 

Наукометрична база даних «DOAJ»

(Швеція)

 

«Європейський науковий фонд»

(Норвегія)                                                                             

 

«Міжнародний цифровий ідентифікатор»

 

 

«Наукометрична база даних EBSCO»

  (США)

        ResearchBib

  Науково-ресурсний індекс "ResearchBib"

 

 

Публікації в журналі здійснюються на некомерційній основі. Усі рукописи проходять незалежне рецензування із залученням щонайменше трьох провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів. Ознайомитися з вимогами до офоНаурмлення матеріалів можна в розділі “Відомості для авторів”.

"Журнал європейської екноміки" 10 листопада 2016 р. зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Center, м. Париж) і присвоєно ISSN 1684-906Х (українська друкована версія), ISSN 2519-190Х (українська електронна версія), ISSN 2519-4070 (англійська друкована версія), ISSN 2519-4089 (англійська електронна версія).

З вересня 2019, для англомовної версії, журнал отримав DOI (The Digital Object Identifier) - це унікальне гіперпосилання, яке забезпечує прямий зв"язок з публікацією. https://doi.org/10.35774/jee

Партнери з видавничої справи:

  1. Університет Західної Македонії (Козані, Греція)
  2. Унівеситет економіки та менеджменту Братислави (Братислава, Словаччина)

Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №24737-14677ПР від 16.03.2021 р., видане Міністерством юстиції України.


Передплатний індекс на 2016 р. за каталогом Укрпошти: 
23527 (україномовне видання); 23528 (російськомовне видання); 23529 (англомовне видання).

Поштова адреса: редакція «Журналу європейської економіки», Західноукраїнський національний університет, вул. Львівська,11, 46009, м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 58 75 (головний редактор), (0352) 47 50 75. jee.tneu09@gmail.com

Видавництво «Економічна думка» 
(вул. Львівська, 11,  м. Тернопіль, Україна, тел. (0352) 47 58 72.


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 21, № 4 (2022)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТОМ 21, № 4

Зміст

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ

Ольга НОВІКОВА, Юлія ЗАЛОЗНОВА, Надія АЗЬМУК
PDF
407-427

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Ірина ПІДОРИЧЕВА
PDF
428-443

МАКРОЕКОНОМІКА

Тетяна КУЦЬ, Оксана МАКАРЧУК
PDF
444-456

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Юрій ПАСІЧНИК, Олена СУКАЧ
PDF
457-481
Ганна ДУГІНЕЦЬ, Хосейн Золфалі ОМРАН
PDF
482-498
Ірина ШЕВЧЕНКО, Ірина ЗВАРИЧ, Денис КРАВЧУК
PDF
499-511

МІКРОЕКОНОМІКА

Вячеслав ЛЯШЕНКО, Вікторія ХАУСТОВА, Наталія ТРУШКІНА
PDF
512-531
Федір ГОРБОНОС, Оксана ТУЛАЙ, Руслан СКРИНЬКОВСЬКИЙ, Наталія ПАВЛЕНЧИК, Святослав КНЯЗЬ
PDF
532-540