ІННОВАЦІЙНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Михайло ЛУЧКО, Станіслав ШМІТКА, Лукаш ЄНДЖЕЙЧИК

Анотація


Предметом статті є феномен інновацій, у т. ч. інноваційна діяльність керівника організації, а також вплив інновацій на ситуацію в організації. Проблема корпоративних інновацій є частиною теорії організації та управління і є важливим питанням у практиці сучасних підприємств. Збагачення наукового дискурсу навколо концепції інновацій – одна з тенденцій, яка простежується останніми роками в науковій літературі. Репрезентовані в статті міркування відповідають цій тенденції і водночас є спробою вирішення поставленої проблеми й використання дослідницької гіпотези на основі методів критичного аналізу літератури, синтезу, а також методу логічного висновку.

Класифікація за JEL: A11, C49, D24.


Ключові слова


Менеджер; інноваційність; інновації; підприємство; управлінський менеджмент.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Banaszak, S. (2016). Polish managers and the theory of organisation and management [in Polish]. Opuscula Sociologica, 2, 19–34. https://doi.org/10.18276/os.2016.2-02

Caldwell, C., Ichiho, R., & Anderson, V. (2017). Understanding level 5 leaders: The ethical perspectives of leadership humility. Journal of Management Development, 36(5), 724–732. https://doi.org/10.1108/JMD-09-2016-0184

Collins, J. (2001). Level 5 leadership. The triumph of humility and fierce resolve. Harvard Business Review, 79(1), 66–175. https://hbr.org/2001/01/level-5-leadership-the-triumph-of-humility-and-fierce-resolve-2

Drucker, P. F. (1992). Innovation and entrepreneurship. Practice of principle [in Polish]. PWE.

Dworak, E., Grabia, T., Kasperkiewicz, W., & Kwiatkowska, W. (2014). Knowledge-based economy, innovation and the labor market [in Polish]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Działak, M. (2009). Innovation is the key to the company’s success. In M. Matejun & M. Szczepańczyk (Eds.), Contemporary management methods in economic practice (pp. 57–67) [in Polish]. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.https://books.google.pl/books?id=tuozJtwDLwEC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

Fajfer, P. (2011). Implementation of it system – benefits of ERP system’s use [in Polish]. Organization & Management Scientific Quarterly, 2, 71–82. http://oamquarterly.polsl.pl/wp-content/uploads/2018/01/06-Fajfer-KN14.pdf

Furmanek, W. (2017). Innovations as the category of contemporaneity [in Polish]. Labor et Educatio, 5, 11–44. https://doi.org/10.4467/25439561LE.17.001.7976

Jolly, A. (2006). From idea to profit. How to monetize innovation [in Polish].

Helion. Kęsy, M. (2013). Shaping managerial competences of medical personnel in hospitals [in Polish]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/253805/kesy_ksztaltowanie_kompetencji_menadzerskich_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kuc, B. R., & Żemigała, M. (2016). Manager of the new times. The best management methods and tools [in Polish]. Onepress.

Matysik, S. (2016). Employee competence as the element of the corporate strategy [in Polish]. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 2(24), 17–26. https://zim.pcz.pl/znwz/files/Kompetencjepracownicze-jako-element-strategii-przedsi-biorstwa.pdf

Michalski, E. (2014). The factors determining enterprise’s innovativeness [in Polish]. Handel Wewnętrzny, 6, 78–87.

Musiał, G., & Chrzanowski, I. H. (2018). Schumpeter – Lange – Galbraith. Innovations in theory and practice [in Polish]. Studia Ekonomiczne, 362, 40–58.

Radomska, E. (2015). Innovation as a development challenge - Business conditions innovative enterprises [in Polish]. Vistula Scientific Quarterly, 46(4), 63–85.

Rzadkowska-Szechińska, J. (n.d.). Fifth Level Leadership [in Polish]. Retrieved on April 23, 2020 from https://jrs-szkolenia.pl/przywodztwo-piatego-stopnia/

Stawiarska, E. (2014). Innovations organizational, technical, process, marketing and financial sector resulting in clusters TSL [in Polish]. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 76, 63–76.

Świtalski, W. (2005). Innovation and competitiveness [in Polish]. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Szymańska, A. (2012). The impact of innovation on the competitiveness of enterprises. In A. Stabryła & T. Małkus (Eds.), Organization development strategies (pp. 183–198) [in Polish]. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tomaszuk, A. (2013). A profile of manager in light of management theory and the author’s research the example the construction sector managers of Podlaskie [in Polish]. Economics and Management, 5(4), 67–81.

Turek, M., Jonek-Kowalska, I., & Ganszczyk, Z. (2011). Determinants of innovations in mining enterprises [in Polish]. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 55, 159–172.

Wybrańczyk, K., Polok, G., Naramski, M., & Szromek, A. (2018). The course of the change process in an organisation – review of chosen concepts of changes [in Polish]. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 131, 623–634. http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.49

Стаття отримана: 19 жовтня 2021.

Стаття рецензована: 17 листопада 2021.

Стаття прийнята: 10 грудня 2021.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.