ГНУЧКІСТЬ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ОБ’ЄДНАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Володимир БАЙГУШЕВ, Людмила ГОЛОВКОВА, Цянь СЯН ЯН, Фен СЯН МІН

Анотація


Майбутня господарська діяльність завжди містить елемент чи елементи невизначеності. Поняття невизначеності конкурентної стратегії об’єднаної корпоративної структури (далі ОКС) в економіці полягає в такому новому стані ведення бізнесу, коли результати господарської діяльності (наприклад, величини витрат) виходять за межі заданих обмежень. Водночас розрахункова частина управління бізнесом ОКС не дозволяє повернутися до області заданих обмежень. Тому актуалізується завдання щодо формування нової галузі управління конкретним процесом, де результатом є інноваційні економічні рішення. У роботі запропоновано науково-методичний підхід пошуку рішень управління витратами в умовах невизначеності, який сформований за принципом замкнутої системи зі зворотним зв’язком, який, на відміну від наявних, полягає в тому, що відбувається безперервне віднімання критеріїв контролю заданого та поточного стану конкурентних переваг. З отриманої величини і знака віднімання відбувається вибір контрстратегії. Визначено сукупність факторів, таких як: виробничо-технологічний процес, поява нового виду об’єднання, закон навчання, виробничо-технологічна структура потужностей, переваги покупців, тимчасові фактори змін витрат у процесі зберігання та доставки, виробничого циклу, інституційні фактори, політика уряду для економічного зростання, вихід нового продукту, закон масштабу виробництва, взаємодія з постачальниками, глобалізація ринків діяльності, що у комплексі сприяють визначенню переходу змін витрат у стадію невизначеності та формування гнучкості управління витратами ОКС. Розроблено структурну модель контролю та управління повною собівартістю 1т продукції в розрахунковій та гнучкій галузях управління, яка реалізована на практиці у вигляді системи управління з програмним продуктом.

Класифікація за JEL: D8, D2.


Ключові слова


Об’єднана корпоративна структура; невизначеність; гнучкість; мінімізація витрат; взаємодія.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кітієва М. І., Орцханова М. А., Полонкоєва Ф. Я., Кодзоєва З. У. Мінімізація витрат як одна із стратегій забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Colloquium-journal. 2019. № 3-6 (27). С. 39–42.

Гладков Н. І. Стратегічне управління в умовах невизначеності та високої турбулентності. Економіка та бізнес: теорія та практика. 2018. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-v-usloviyahneopredelennosti-i-vysokoy-turbulentnosti.

Горшенін О. М. Мінімізація витрат як антикризова стратегія розвитку бізнесу. Економічні дослідження. 2020. № 4. https://cyberleninka.ru

Михайлов О. В. Конкурентні стратегії диференціації та мінімізації витрат. Управління. 2019. № 7 (3). С. 75–83. https://doi.org/10.26425/2309-3633-2019-3-75-83

Економіка та економічна політика в умовах пандемії / За ред. д-р екон. наук Кудріна А. Л. Москва : Видавництво Інституту Гайдара, 2021. 344 с.

Ремісник Є. С. Методи та моделі прийняття статистичних рішень в умовах невизначеності. Автореф. дис. … канд. екон. наук. Москва : 2020. 27 с.

Думанська Є. С. Інноваційний підхід до оцінки стратегічної адаптації компанії в умовах невизначеності мінливого економічного оточення. Бізнес Інформ. 2019. №2. C. 326–332. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-326-332

Стаття отримана: 1 грудня 2021.

Стаття рецензована: 9 грудня 2021.

Стаття прийнята: 9 грудня 2021.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.