КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сергій ЧИМШИТ, Людмила ГОЛОВКОВА, Ігор ГРАБОВСЬКИЙ, Алла ЯКИМОВА

Анотація


Обґрунтовано, що головними стратегічними завданнями модернізації системи державного управління та територіальної організації влади мають бути формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних умов для проживання громадян та надання їм високоякісних і доступних публічних послуг. Акцентовано, що наявність економічно активних суб’єктів господарювання, достатня кількість кваліфікованих трудових ресурсів та розвинена промислова й соціальна інфраструктура є основою для успішного розвитку громад. Визнано, що у суспільстві досі відсутні дієві механізми впливу, в тому числі фінансові, на органи місцевого самоуправління та рішення, які вони приймають.

Досліджено фінансові важелі впливу на регіональний розвиток. Проаналізовано актуальні фінансові проблеми децентралізації в Україні та вплив національного економічного розвитку й бюджетної політики держави на фінансові можливості органів місцевого самоврядування. Визначено концептуальні напрями і резерви підвищення фінансової незалежності регіонів.

Зазначено, що головними результатами реформи з бюджетної децентралізації мають стати не стільки більш ефективний розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів громади, скільки підвищення зацікавленості й зростання можливостей органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх наповнення і покращенні ефективності адміністрування податків та зборів. Наголошено, що місцеві органи самоврядування повинні чітко засвоїти причинно-наслідковий зв’язок: наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах – це наслідок досягнення рівня економічної активності регіону. Вказано, що на рівні держави також необхідно надати місцевим органам самоврядування дієві механізми управління.

Класифікація за JEL: E440, E690, H610, Н710 (770).


Ключові слова


Бюджетна політика; ВВП; децентралізація; стратегія; місцеві органи влади; громада; місцеві бюджети; фінансові важелі; проблеми.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України. Київ: НІОС, 2002.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: моногр. Київ: Нац. акад. наук України, Ін-т екон. прогнозув., 2006. 432 с. Серія «Проект «Наукова книга».

Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Плахотнюк О. Я. Сутність фінансів у контексті економічних відносин. Фінанси України. 2005. № 3. С.16–22.

Огонь Ц. Г. Доходи місцевих бюджетів та напрямки їх реструктуризації. Фінанси України. 2006. № 1. С. 3–9.

Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): моногр. Київ: КНЕУ, 2005. 239 с.

Юрій С. І., Дем’янишин В. Г., Буздуган Я. М. Антологія бюджетного механізму: моногр. Тернопіль: Екон. думка, 2001. 250 с.

Чугунов І., Ігнатенко А. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання. Фінанси України. 2010. № 4. С. 3–12.

Ярошенко Ф. О., Бушуєв С. Д. Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів. Фінанси України. 2011. № 12. С. 3–10.

Гордей О. Д., Пацай Б. Д. Пріоритетні напрями фінансового забезпечення рівня життя населення в Україні. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 36 (1). С. 275–285.

Лютий І. О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави. Фінанси України. 2009. № 12. С. 13–19.

Піхоцький Ф. В., Куцик М. Р. Державний фінансовий контроль в умовах політики бюджетної децентралізації. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 375– 379.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпор. Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017. № 974-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014.

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19.

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 8 липня 2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/.

Система візуалізації «Відкритий бюджет». URL: https://openbudget.in.ua/.

Cайт «Децентралізація». URL: https://decentralization.gov.ua.

Незалежний фінансовий портал «Минфин». URL: https://index.minfin.com.ua/.

«Показники світового розвитку» за даними Всесвітнього банку. URL: https://www.google.ru/publicdata/directory.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.