ДО ПИТАННЯ ПРО ІСНУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НЕЛІНІЙНОЇ МОДЕЛІ МІЖГАЛУЗЕВОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО БАЛАНСУ

Юрій Тадеєв

Анотація


Запропоноване  нелінійне  розширення  класичної  динамічної  моделі (π-моделі) на випадок еколого-економічної системи. Показано, що коли нелінійні  функції  моделі  є  невід’ємними  монотонно  зростаючими  лінійнооднорідними, то магістральна траєкторія сталого розвитку такої системи існує. 


Ключові слова


Еколого-економічна система; міжгалузева еколого-економічна модель; магістральна траєкторія; число Фробеніуса; вектор Фробеніуса; промінь Неймана.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ляшенко І. М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку. – К.: Вища школа, 1999. – 236 с.

Ляшенко І. М., Тадеєв Ю. П. Оптимальна траєкторія міжгалузевої моделі еколого-економічного розвитку // Журнал європейської економіки, видання Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 1. – Т. 4. – C. 21–30.

Иванилов Ю. П., Петров А. А. Динамическая модель расширения и перестройки производства (π-модель) // Кибернетику – на службу коммунизму. – Т. 6. – М.: Энергия, 1971. – С. 23.

Solow R. M. and Samuelson P. A. Balanced Growth under Constant Returns to Scale, Econometrica XXI (July 1953). – С. 412–424.

Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост (Многоотраслевой анализ). – М.: Наука, 1972. – 280 с.

Сучасний економічний аналіз: У 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка: Навч. посіб. / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.