ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МВФ

Автор(и)

Ключові слова:

Відносини України з МВФ, державний борг, динаміка фінансування та кредитування економіки України, ефективність співпраці, ЗВР України, національна економічна безпека, переваги, загрози та ризики співпраці України з МФО.

Анотація

Розглянуто хронологію відносин України з МВФ; розкрито значення та роль кредитів цієї інституції в умовах проведення економічних та соціальних реформ; здійснено оцінювання ефективності взаємодії України з МВФ та досліджено відповідні ризики; доведено раціональність та необхідність у співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Акцентовано увагу на тому, що Україна у своїх відносинах з МВФ має відійти від позиції «пасивного партнера» та здійснювати систематичний аналіз переваг та недоліків щодо співпраці з організацією. Доведено, що існує необхідність у розробці ефективних та дієвих реформаторських заходів, які передбачали би вирішення комплексу економічних та соціальних проблем, які варто розцінювати як виклики сьогодення. Запропоновано рекомендації, спрямовані на підвищення рівня ефективності відносин України з МВФ, а саме: використання фінансово-кредитних ресурсів для розбудови економіки країни шляхом внутрішніх перетворень; оптимізації боргового навантаження; створення сприятливих умов для ведення бізнесу; створення позитивного іміджу платоспроможної країни.

Класифікація за JEL: F33, F34, F52, F53, H63.

Біографії авторів

Ігор МАНЦУРОВ, Інституту системних статистичних досліджень, Київ

д.е.н., професор, директор

Яна ХРАПУНОВА, Інститут системних статистичних досліджень, Київ

к.е.н., провідний науковий співробітник

Аліна БАРВІНОК, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

PhD

Валерій ОМЕЛЬЧЕНКО, НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Київ

здобувач

Посилання

Брухнов Д. А., Корнієнко В. О. Міжнародний валютний фонд. Науковотехнічна конференція ВНТУ 2020. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/29828

Нестеренко Ж. К., Шелемех Є. В. Співробітництво України з МВФ: стан та перспективи. Ефективна економіка. 2015. № 12.

Управління об’єктами державної власності: методичне та інформаційноаналітичне забезпечення: монографія / І. Г. Манцуров, О. Ю. Рудченко, Я. В. Храпунова та ін. ; [за заг. науковою редакцією д.е.н., професора, члена-кореспондента НАНУ І. Г. Манцурова, д.е.н., професора О. Ю. Рудченка]. Київ : ІССД, 2021. 303 с.

Stone, R. W. (2008). The scope of IMF conditionality: How autonomous is the Fund? Manuscript, University of Rochester (in press). URL: https://www.peio.me/ wpcontent/uploads/2014/04/Conf1_Stone_Scope.IMF_.Conditionality.pdf

Міжнародне співробітництво: Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/international

Національний банк України. Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику, 9 червня 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/HHqPYWqOFQMLtjh

Панченко В. Г., Резнікової Н. В. Нова норма світової економіки як середовище становлення неопротекціонізму. Міжнародні відносини. Сер.: Економічні науки : зб. наук. праць. – 2014. № 4. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3144

Шинкар В. А. Міжнародний валютний фонд та його вплив на глобальну макроекономічну політику / В. А. Шинкар, Л. Б. Яцко. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 3. С. 148–151.

Chapter 1 Provision of Information to the IMF. URL: https://www.elibrary.imf.org/view/IMF072/01498-9781589061767/01498-9781589061767/C01.xml?redirect=true

Fiscal Monitor Reports. URL: https://www.imf.org/en/publications/fm

Global Financial Stability Report. URL: https://www.imf.org/en/publications/gfsr

How to evaluate the effects of IMF conditionality / [Stubbs T., Reinsberg B., Kentikelenis A., King L.]. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11558-018-9332-5

IMF Surveillance. URL: https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-Surveillance

World Economic Outlook Reports. URL: https://www.imf.org/en/publications/weo

International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/index.htm

Kickert W., Ongaro E. Influence of the EU (and the IMF) on domestic cutback management: a nine-country comparative analysis / W. Kickert, E. Ongaro. URL: https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1618383

Regional Economic Reports. URL: https://www.imf.org/en/publications/REO

Selected Decisions and Selected Documents of the IMF. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/2019/IMF_Selected_Decisions_40e.pdf

The World Bank Group and the International Monetary Fund (IMF). URL: https://www.worldbank.org/en/about/history/the-world-bank-group-and-theimf (дата звернення: 09.10.2020)

Ukraine : Technical Assistance Report-Distributed Profit Tax; Voluntary Disclosure of Assets; and BEPs Implementation. URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/11/22/Ukraine-Technical-Assistance-Report-Distributed-ProfitTax-Voluntary-Disclosure-of-Assets-48834?fbclid=IwAR03MttTcot62wmPCJ3CSPKAHwM9N2Thh8Zq3FfV2Kjqj1WvWeltjZA51eU

Національний Банк України. Співпраця із міжнародними фінансовими організаціями. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/international/financial-institutions

Sturm, J-E., Berger, H., & de Haan, J. (2005). Which variables explain decisions on IMF credit? Anextreme bounds analysis. Economics and Politics, 17, 177–213. URL: https://ideas.repec.org/a/bla/ecopol/v17y2005i2p177-213.html

Ukraine (1998). Memorandum of Economic Policies for July 1, 1998–June 30,

Washington, D.C.: IMF, August 18, 1998. URL: http://www.imf.org/external/np/loi/081198.htm.

Vaubel, R. (1996). Bureaucracy at the IMF and the World Bank: A comparison of the evidence. World Economy, 19, 195–210. URL: https://www.researchgate.net/publication/229621001_Bureaucracy_at_the_IMF_and_the_World_Bank_A_Comparison_of_the_Evidence

Von Stein, J. (2005). Do treaties constrain or screen? Selection bias and treaty compliance. American Political Science Review, 99, 611–622. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/do-treaties-constrain-or-screen-selection-bias-and-treatycompliance/99619F321DE63766D626E19155D69C35

Vreeland, J. R. (2003). The IMF and economic development. Cambridge: Cambridge University Press. URL: https://www.cambridge.org/core/books/imf-and-economic-development/E9E145C05A521B725B4170BCF6C0C7D0

Vreeland, J. R. (2006). IMF program compliance: Aggregate index versus policy specific research strategies. Review of International Organizations, 1, 359–378. URL: http://www.axel-dreher.de/Vreeland%202006.pdf

Стаття отримана: 30 березня 2022.

Стаття рецензована: 8 квітня 2022.

Стаття прийнята: 15 квітня 2022.

##submission.downloads##

Опубліковано

07.11.2022

Як цитувати

МАНЦУРОВ, Ігор, et al. «ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МВФ». Журнал європейської економіки, вип. 21, вип. 2, Листопад 2022, с. 135-5, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1589.

Номер

Розділ

МАКРОЕКОНОМІКА