ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ ТА ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

Євроінтеграційний вектор розвитку, Європейський дослідницький простір, європейські програми, інтеграція, інституційні умови, міжнародне співробітництво, науково-технологічна та інноваційна сфера, організаційноінституційне забезпечення.

Анотація

Робота присвячена проблематиці інтеграції України до Європейського дослідницького простору (European Research Area, ERA) – єдиного дослідницького та інноваційного простору, відкритого для всього світу та заснованого на внутрішньому ринку, який забезпечує вільний обіг дослідників, наукових знань і технологій. Здійснено компаративний аналіз інституційних передумов формування єдиного європейського дослідницького та інноваційного простору. Обґрунтовано сформованість правових засад євроінтеграційного вектору розвитку України у науково-технологічній та інноваційній сфері та виявлено недоліки організаційно-інституційного забезпечення євроінтеграційних реформ. Розглянуто ідею та фази розвитку ERA, визначено проблеми реалізації Дорожньої карти інтеграції України до ERA. Систематизовано основні європейські програми науково-технологічного та інноваційного співробітництва та здійснено аналіз участі в них України. Розглянуто кейс співпраці Сілезького технологічного університету «Сілезька політехніка в Глівіцах» та Інституту економіки промисловості НАН України як позитивний приклад налагодження науково-дослідного співробітництва українських та європейських організаційпартнерів. Пропозиції авторів стосуються формування рамкових інституційних умов забезпечення належного функціонування і цілісності науковотехнологічної та інноваційної сфери України, її ефективної інтеграції до ERA з огляду на стратегічні інтереси міжнародного співробітництва.

Класифікація за JEL: E11, F15, F55, О31, О33, О52.

Біографії авторів

В’ячеслав ЛЯШЕНКО, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

докт. екон. наук, професор, завідувач відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва

Ірина ПІДОРИЧЕВА, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

канд. екон. наук, завідувач сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості

Валентина АНТОНЮК, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

докт. екон. наук, професор, гол. наук. співробітник сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості

Посилання

Верховна Рада України. Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226. 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/226-2017-%D0%BF.

Державна служба статистики України. Наукова та інноваційна діяльність України у 2018 році. Статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2019.

Державна служба статистики України. Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2018 році. Статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2019.

Єгоров І. Ю. та ін. Розвиток інноваційної системи України в європейському науково-технологічному просторі: наукова доповідь. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2018.

Іванов С. В., Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю. та ін. Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному просторі: концепція адаптації та інтеграції в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2018.

Кабінет Міністрів України. Європейська та євроатлантична інтеграція. Transition book. 2019. URL: https://www.kmu.gov.ua/ storage/app/sites/1/17-prezentation-2019/8.2019/transition-book-final-stisnuto.pdf.

Кравченко С. И., Заниздра М. Ю. (2019). Типологизация базовых наднациональных инновационных систем. Экономика промышленности. 2019. 1 (85). С. 5–29. URL: http://doi.org/10.15407/econindustry2019.01.005.

Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю. «Інноваційний ліфт» розвитку стартапів: концепція та алгоритм упровадження. Інституціональна модель інноваційної економіки : кол. монографія / за ред. Ляшенка В. І. Прокопенко О. В., Омельяненка В. А. Суми : Територія, 2019. С. 131–148.

Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Князєв С. І. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні. Nauka innov. 2017. 13 (2). С. 5–26. URL: https://doi.org/10.15407/scin13.02.005.

Міністерство освіти і науки України. EUREKA info day. 2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/zahodi/eureka-info-day.

Міністерство освіти і науки України. Угоди в сфері освіти і науки. 2019. URL: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/dvostoronnyaspivpracya/ugodi-v-sferi-osviti-i-nauki.

Міністерство освіти і науки України. Горизонт 2020. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/gorizont-2020.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Угоди між Урядом України та ЄС щодо допомоги ЄС. 2016. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=29838a36-411d-4e4fa13d-8bb2ef99ed6e.

Пирожков С. І., Майборода О. М., Шайгородський Ю. Ж. та ін. Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : Національна академія наук України, 2016

Пирожков С. І., Кресіна І. О., Кудряченко А. І., Шемшученко Ю. С. та ін. Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, 2019.

Савельєв Є., Куриляк В., Лизун М., Ліщинський І. Концепція «Вишеградська четвірка + Україна»: реальність і перспективи. Вісник економічної науки України. 2019. 1 (36). C. 115–121.

Савельєв Є., Смалюк Г. Економічна конвергенція на євроінтеграційному просторі в контексті відносин України та Вишеградської четвірки. Журнал європейської економіки. 2019. Т. 18. 4 (71). C. 372–386.

Смертенко П., Солнцев В., Шовкалюк В., Чайка Д., Кульчицький І. Європейський дослідницький простір та Європейські програми науковотехнічного співробітництва. Світ. 2020. 13–14 (1001–1002), квітень. URL: http://www1.nas.gov.ua/svit/Article/Pages/18_1314_2.aspx.

Ukraine–Europe. Пульс Угоди. Наука, технології та інновацій, космос. URL: https://pulse.eu-ua.org/ua/streams/science-technology and-innovations.

Amosha O. I, Shevtsova H. Z., Shvets N. V. Prerequisites for smart specialization of Donetsk-Prydniprovsky macro-region based on chemical production development. Economy of Industry. 2019. 3 (87). P. 5–33. URL: https://doi.org/10.15407/econindustry2019.03.005.

Christodoulou А., Christidis Р. Bridges across borders: A clustering approach to support EU regional policy. Journal of Transport Geography. 2020. URL: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102666.

Edler J., Fier H., Grimpe C. International scientist mobility and the locus of knowledge and technology transfer. Research Policy. 2011. 40 (6). P. 791–805. URL: https://doi.org/10.1016/j.respol. 2011.03.003.

European Commission. Open Innovation. Open Science. Open to the World – a vision for Europe. European Commission. Directorate-General for Research and Innovation. 2016.

European Commission. Final report of an independent European audit of Ukraine’s national research and innovation system. The political support tool for the Horizon 2020 program (in Ukrainian). 2017.

European Commission. European Research Area (ERA). 2020a. URL: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en.

European Commission. (2020b). History of the European Research Area. 20 years of working together to stimulate coherent research policy in Europe. European Commission. 2020b. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_factsheet-era history.pdf.

European Commission. The Eurostars programme. 2020c. URL: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eurostarsprogramme.

European Council. A New Strategic Agenda 2019–2024. European Council, Brussel, 2019.

European Union. European Research Area (ERA) Roadmap 2015 2020. European Union. European Research Area and Innovation Committee. ERAC Secretariat. Brussels., 2015.

European Union. ERAC Opinion on the future of the ERA. European Union. European Research Area and Innovation Committee. ERAC Secretariat. Brussels, 2020.

Kravchenko S. Simulation of the national innovation systems development: a transnational and coevolution approach. Virtual Economics. 2019. 2 (3). P. 41–54. URL: https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.03(4).

Makkonen T., Rohde S. Cross-border regional innovation systems: conceptual backgrounds, empirical evidence and policy implications. European Planning Studies. 2016. 24 (9). URL: https://doi.org/1623-164210.1080/09654313. 2016.1184626.

OECD. Meeting Global Challenges through Better Governance. Paris: OECD, 2012.

Shevtsova H., Shvets N., Kramchaninova М., Pchelynska H. In Search of Smart Specialization to Ensure the Sustainable Development of the PostConflict Territory: the Case of the Luhansk Region in Ukraine. European Journal of Sustainable Development. 2020. 9 (2). P. 512–524. URL: https://doi.org/10.14207/ejsd. 2020.v9n2p512.

Trippl M. (2013). Scientific mobility and knowledge transfer at the interregional and intraregional level. Regional Studies. 2013. 47 (10). P. 1653–1657. URL: https://doi.org/10.1080/00343404.2010.549119.

##submission.downloads##

Опубліковано

10.12.2020

Як цитувати

ЛЯШЕНКО, В’ячеслав, et al. «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ ТА ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ». Журнал європейської економіки, вип. 19, вип. 3, Грудень 2020, с. 483-09, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1476.

Номер

Розділ

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають