ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГРОШОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

Хриматогенез, глобалізація, грошові відносини, монетарна географія, Європейська валютна система.

Анотація

Подано визначення монетарної глобалізації та розглянуто історичний процес поширення грошей і грошових відносин по території планети. Вказано, що гроші виникли практично одночасно всередині трьох великих цивілізацій (Європа, Індія, Китай), але з часом елліністична форма грошей поглинула й універсалізувала усі форми грошей. Детально досліджено процес поширення металічної, а потім – кредитної форми грошей та їх вплив на економічну глобалізацію. Обґрунтовано, що ці процеси, які відбувалися як на ринках окремих країн або невеликих регіонів, так і на міжнародному рівні (на нього гроші у своїй функції світових грошей вийшли практично одразу після появи) та становлять суть грошової глобалізації. Особливу увагу звернуто на пост-бреттон-вудськомий період розвитку світової валютної системи і наголошено, що на цьому етапі завершилась екстенсивна фаза грошової глобалізації та її подальший розвиток відбуватиметься за рахунок докорінних якісних змін.

Класифікація за JEL: F59, F62, E52, N10.

Біографія автора

Олександр ШАРОВ, Інститут економіки і прогнозування НАН України, м. Київ

докт. екон. наук, професор, головний наукови співробітник

Посилання

O’Brien R. Global Financial Integration: The End of Geography (Chatham House Papers). L.: Council of Foreign Relations, 1992. 120 p.

Cohen B. J. The Geography of Money. Ithaca and N. Y.: Cornell University Press, 1998. 229 p.

The Economic Geography of Money and Finance / University of Cambridge, Department of Geography. URL: https://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/moneyfinance/.

Handbook on the Geographies of Money and Finance / еd. by Ron Martin and Jane Pollard. – Northampton, MA: Edward Elgar Pub., 2017. 672 p.

Masson P. R., Pattillo C. Monetary Geography of Africa. Wash., D. C.:

Brookings Institute Press, 2005. 217 р.

Лизун М. Глобальні виклики регіональної валютної інтеграції. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 453 с.

Graeber D. Debt. The First 5,000 Years. N. Y., N. Y.: Melville House, 2011. 534 p.

Weber M. Economy and Society. Monetary and Financial Presuppositions of Bureaucracy. Berkley, Los Angeles, London: University of California Press, 1978. 1156 p.

Morawski W. Zarys powszechnej historii pieniądza і bankowości. Warszawa: TRIO, 2002. 456 s.

Фурсов К. А. Монетная пропаганда колониальных империй в афроазиатском мире. Деньги и кредит. 2016. № 7. С. 67–73

Shizume M., Tsurumi M. Modernizing the financial system in Japan during the 19th century: National Banks in Japan in the Context of Free Banking. WINPEC Working Paper Series (Waseda University Tokyo, Japan). 2016. No. E1607. Sept. 18 p.

Shizume M. A History of the Bank of Japan, 1882–2016. WINPEC Working Paper Series (Waseda University Tokyo, Japan). 2017. No. E1719. Oct. 30 p.

Essars P., de, Raffalovich A., Walker B. E. A History of Banking in all the Leading Nations. Vol. 3 (France, Italy, Spain, Portugal, Canada), p. VIII: The Latin Monetary Union / The Online Library of Liberty. URL: http://oll.libertyfund.org/?option=com_staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=2239&chapter=212158&layout=html&Itemid=27.

Марфунин А. С. История золота. М.: Наука, 1987. 245 с.

Бугров А. В. Золотой стандарт в России: выбор пути (1867–1897). Деньги и кредит. 2015. № 1. С. 59–67.

Гилберт М. В поисках единой валютной системы. М.: Прогресс, 1984. 348 с.

Следзевский И. Цивилизационное измерение современного мирового развития:проблемы и подходы. Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64, № 1. С. 82–90.

Bauman Z. Liqiud Modernity. Cambridge: Polity Press, 2000. 240 p.

Bauman Z. The Individualized Society. Cambridge: Polity Press, 2001. 272 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

10.12.2020

Як цитувати

ШАРОВ, Олександр. «ГЕОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГРОШОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ». Журнал європейської економіки, вип. 19, вип. 3, Грудень 2020, с. 419-32, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1472.

Номер

Розділ

МАКРОЕКОНОМІКА