Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Пам’ятка автору щодо структурування статті, що подається в редакцію «Журналу європейської економіки»

 

1. Ім’я та прізвище автора (по середині сторінки)

2. Назва статті

3. Дані про автора (ім’я, прізвище)

4. Резюме (мінімум 120 слів з відображенням новизни, отриманої автором)

5. Ключові слова (в алфавітному порядку в україномовному і англомовному варіантах)

6. JEL

7. DOI (при наявності)

8. Вступ

8.1. Постановка проблеми (актуальність)

8.2. Огляд літератури з викладом внесків авторів і посиланням на джерела

8.3. Мета дослідження

9. Виклад результатів дослідження (може мати внутрішню структуризацію, що відображає вирішення окремих завдань.)

10. Висновки

11. Перелік використаних джерел

 

Примітка.

При потребі автори можуть виділяти важливі для них підрозділи, наприклад, методологія дослідження, інформаційна база дослідження і т. ін..

 

До статті додаються такі дані про автора (авторів)

1. Ім’я та Прізвище

2. Вчене звання

3. Назва установи, яку представляє автор та посада

4. Місто офіційної адреси установи

5. Країна

6. Електронна адреса

7. ORCID

 

Автор подає статтю, обсяг якої не має перевищувати 30 сторінок друкованого тексту (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5), електронною поштою в редакцію «Журналу європейської економіки» за адресою jee.tneu09@gmail.com

 

Для полегшення видавничого процесу просимо авторів дотримуватись усіх наведених вимог.
•    Статті слід подавати українською  та англійською мовами. 
 

 

Правила оформлення посилань на використані джерела та списку літератури для статей, що подаються англійською мовою:

 

І. Посилання на джерела літератури в основному тексті статті

(а) При посиланні на джерело в основному тексті статті слід в дужках вказувати прізвище автора та рік видання, наприклад:
    
Since the decentralized flexibility is associated with automatic stabilizers rather than the discretionary policy displacements, it would not be the threat to the stability of the Monetary Union (Marin, 2002).

Якщо автор вважає за потрібне вказати конкретні сторінки роботи, на яку він посилається, тоді посилання слід оформити так:

Since the decentralized flexibility is associated with automatic stabilizers rather than the discretionary policy displacements, it would not be the threat to the stability of the Monetary Union (Marin, 2002, pp. 15–18).

При цьому, в кінцевому списку літератури приводиться повне посилання на роботу автора:

Marin, J. (2002). Sustainability of public finance and automatic stabilization under a rule of budgetary discipline (No. 193). ECB Working Paper.

(б) У випадку, коли автор посилається на документ, що має два автори, в дужках слід привести прізвища обох авторів та рік публікації:

<...> from the standpoint of determining the criteria of the «ideal» fiscal rules according to G. Kopits and S. Symansky (Kopits and Symansky, 1998) the PSG has much space for improvement.  

3. У випадку, коли автор посилається на документ, що має більше двох авторів, посилання слід оформити наступним чином:

(а) При згадуванні роботи в тексті вперше в дужках слід привести прізвища усіх авторів та рік публікації:

According to the new EU model of fiscal rules most countries should begin the process of fiscal correction of fiscal policy, and some of them for a long time  will have to maintain a primary surplus to achieve medium-term fiscal targets  (Barnes, Davidsson and Rawdonowicz, 2012).
    
(б) при повторному цитуванні в тексті в дужках слід привести прізвище першого автора із доповнення “et al.” та рік публікації:

According to the new EU model of fiscal rules most countries should begin the process of fiscal correction of fiscal policy, and some of them for a long time  will have to maintain a primary surplus to achieve medium-term fiscal targets  (Barnes et al., 2012). 

4. Якщо автор посилається на документ, автором якого виступає організація, в дужках слід вказати назву організації та рік публікації:

A diverse investor base, reflecting different investor characteristics in terms of risk tolerance and trading motives, may increase the liquidity of government debt securities in the secondary market (World Bank and IMF, 2001).

5. Якщо автор посилається на документ, в якого немає автора, слід в дужках вказати назву документа та рік:

Meeting the fiscal discipline in member countries is expected through challenging macroeconomic and structural reforms, the most severe part of which is  <...>   (EC Survey, 2011, pp. 1–13; Public  Finance in EMU, 2010, pp. 73–80; National Fiscal Frameworks, 2010, p. 98). 

6. Якщо автор посилається на статтю в газеті чи журналі, в якій прізвище автора не вказане, слід вказати назву періодичного видання та рік публікації:

Labor costs in Chinese industrial enterprises in dollar terms havevbeen annually increasing during 2002–2009, in particular, in Guangdong province – by 12%, and in Shanghai – by 14% (The Economist, 2012, p.75).

7. Якщо автор посилається на роботу українського чи іншого автора (авторів), що була опублікована не англійською мовою, слід дотримуватися усіх вищевказаних правил:

The uniformity of response to recession by expansion of the budget deficit is more distinct than symmetry in the response of surplus to economic  growth (Kozyuk, 2006, pp. 57–67)  

При цьому, слід прийняти до уваги, що назви робіт, що були опубліковані українською чи російською мовами, слід перекласти на англійську мову та оформити згідно із загальними правилами оформлення списку літератури.  

ІІ. Правила оформлення списку літератури:

1. Джерела літератури у списку слід приводити у алфавітному порядку за прізвищем першого автора, наприклад:

1. Alper, E., Forni, L. (2011). Public debt in advanced economies and its spillover effects on long-term yields (WP/11/210). IMF Working Paper, pp. 1-24.

2. Cecchetti S., Mohantry M., Zampolli F. (2011, August 25-27). The real effects of debt. Symposium for Achieving Maximum Long-Run Growth Sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 1-33.
3. Eichengreen, B., Feldman, R., Leibman, J., Wyplosz, Ch. (2011). Public debts: nuts, bolts and worries. Geneva Reports on the World Economy, 13.
4. IMF. (2012, October). The good, the bad, and the ugly: 100 years of dealing with public debt overhangs. In: IMF World Economic Outlook (pp. 1-34). Wash. (D.C.), IMF.

2. Якщо автор посилається на кілька робіт одного і того ж автора, посилання слід впорядкувати за датою публікації від старішою до новішої:

Reinhart, C., Reinhart, V., & Rogoff, K. (2010). Growth in a time of debt. American Economic Review: Papers and Proceedings, 100 (2), 573-578.
Reinhart, C., Reinhart, V. & Rogoff, K. (2012). Public debt overhangs: advanced economy episodes since 1800. Journal of Economic Perspectives, 26 (3), 69-86. 

3. Рік публікації слід вказувати після прізвища автора:

Marin, J. (2002). Sustainability of public finance and automatic stabilization under a rule of budgetary discipline (No. 193). ECB Working Paper, pp. 5-6.

IMF. (2012, October). The good, the bad, and the ugly: 100 years of dealing with public debt overhangs. In: IMF World Economic Outlook (pp. 1-34). Wash. (D.C.), IMF.

4. Якщо автор посилається на документ в цілому, загальну кількість сторінок в роботі вказувати не потрібно:

Marin, J. (2002). Sustainability of public finance and automatic stabilization under a rule of budgetary discipline (No. 193). ECB Working Paper.

Якщо автор посилається на конкретне місце в роботі, вказувати сторінки потрібно:

Marin, J. (2002). Sustainability of public finance and automatic stabilization under a rule of budgetary discipline (No. 193). ECB Working Paper, pp. 5-6.

4. Якщо автор посилається на книгу українського чи російського автора, назву книги та місце видання слід перекласти на англійську мову. Крім цього, в дужках слід вказати мову оригіналу публікації):

Kozyuk, V. (2005). Monetary problems of global financial architecture functioning. Ternopil, Aston (in Ukrainian).
        
Зверніть увагу, що заголовок книги слід виділити курсивом.  

5. При посиланні на статтю українського чи російського автора, назву статті слід перекласти на англійську мову, тоді як назву періодичного видання потрібно транслітерувати. В дужках слід вказати мову оригіналу:

Kozyuk, V. (2006). Fiscal policy in the European monetary union: the problems of automatic stabilisation and convergence. Finansy Ukrainy, 6, 57-67 (in Ukrainian).

Zadoya, A. (2012). «New industrialisation» in the strategy of leading catch-up. Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky, 1 (27), 21–29 (in Ukrainian). 

Зверніть увагу, що при цитуванні джерел, опублікованих у періодичних виданнях, рік публікації вказується після прізвища автора, тоді як том видання, номер випуску та сторінки — після назви періодичного видання. Перед сторінками не потрібно писати “pp.”.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.