ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ

Ірина ШЕВЧЕНКО, Ірина ЗВАРИЧ, Денис КРАВЧУК

Анотація


Розкрито аспекти цифрової торгівлі у Великобританії та можливість впровадження досвіду в Україні. Проаналізовано ефективність цифрової торгівлі за сегментами, виокремлено три кластери, які беруть за основу для побудови механізму впровадження досвіду Великобританії в розвиток цифрової торгівлі в Україні. Шляхом систематизації показників побудовано динаміку ВДВ галузі ІТ, програмного забезпечення та комп’ютерних послуг, сектору комп’ютерного програмування, консультаційної діяльності та видавництва програмного забезпечення. Виокремлено технологічні компанії за даними Лондонської фондової біржі. Проаналізовано середню заробітну плату у цифровому секторі Великобританії за віковими групами, що стало підставою обґрунтування пропозиції щодо створення нових робочих місць для всіх вікових категорій населення України. Побудовано динаміку та тенденцію зростання ВВП за рахунок інвестицій у цифрові технології у Великобританії за 2020–2040 рр. та розмежовано фактори впливу на побудову механізму. Наукова новизна дослідження полягає у створенні механізму впровадження досвіду Великобританії в розвиток цифрової торгівлі України. Розроблений механізм, на думку автора, може бути основою для методичного підходу до визначення рівня розвитку цифрової торгівлі нашій державі.

Класифікація за JEL: F50, O30, O52, Q01.


Ключові слова


Технологія блокчейн; цифрові технології; механізм; смарт-контракти; глобальні ринки; діджиталізація; цифровізація.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Cliodhna, T. (2022, January 28). UK Digital Economy Research. Office for National Statistics. https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/methodologies/ukdigitaleconomyresearch2019

Department for Digital, Culture, Media & Sport. https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-digital-culture-media-sport

GOV.UK; Office for National Statistics (UK). https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-national-statistics#:~:text=The%20Office%20for%20National%20Statistics,national%2C%20regional%20and%20local%20levels.

Huaping, G., & Binhua, G. (2022, September). Digital economy and demand structure of skilled talents – analysis based on the perspective of vertical technological innovation. Telematics and Informatics Reports, 7.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772503022000081

Okorieac, O., Russellb, J., Cherringtonc, R., Fisherd, O., Charnleyc F. (2022, February). Digital transformation and the circular economy: Creating a competitive advantage from the transition towards Net Zero Manufacturing. Resources, Conservation and Recycling, 189. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344922005882#preview-section-snippets

Penga, Y., & Changqi, T. (2022, July–September). Can digital transformation promote enterprise performance? – From the perspective of public policy and innovation. Journal of Innovation & Knowledge, 7(3).https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X22000385

Sava, J. A. (2022, April 5). Digital economy in the United Kingdom (UK) – statistics & facts. The Statista. https://www.statista.com/topics/7208/digitaleconomy-in-the-uk/#topicOverview

Swabey, P. (2022, June 13). UK unveils new strategy to grow its digital economy. Tech Monitor. https://techmonitor.ai/policy/digital-economy/uk-digital-strategyeconomy

Жосан, Г. (2020). Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз, 30(1)-2, 44–52. https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.044

Пищуліна, О. (2020, Жовтень). Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова. Заповіт. https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Семеног, А. Ю. (2020). Стан розвитку та формування цифрової економіки в Україні. Гельветика. Проблеми системного підходу в економіці. 3(77)-1. https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-3-10

Шевченко, І. О. (2022, November 21 – 23). Смарт-контракти як концепція технології блокчейн в цифровій торгівлі. The IV International Scientific and Practical Conference «The latest implementation of technologies ineducation», Munich, Germany, 116–120.

Отримано: 30 листопада 2022 р.

Рецензовано: 6 грудня 2022 р.

Рекомендовано до друку: 11 грудня 2022 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.