ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МВФ

Ігор МАНЦУРОВ, Яна ХРАПУНОВА, Аліна БАРВІНОК, Валерій ОМЕЛЬЧЕНКО

Анотація


Розглянуто хронологію відносин України з МВФ; розкрито значення та роль кредитів цієї інституції в умовах проведення економічних та соціальних реформ; здійснено оцінювання ефективності взаємодії України з МВФ та досліджено відповідні ризики; доведено раціональність та необхідність у співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Акцентовано увагу на тому, що Україна у своїх відносинах з МВФ має відійти від позиції «пасивного партнера» та здійснювати систематичний аналіз переваг та недоліків щодо співпраці з організацією. Доведено, що існує необхідність у розробці ефективних та дієвих реформаторських заходів, які передбачали би вирішення комплексу економічних та соціальних проблем, які варто розцінювати як виклики сьогодення. Запропоновано рекомендації, спрямовані на підвищення рівня ефективності відносин України з МВФ, а саме: використання фінансово-кредитних ресурсів для розбудови економіки країни шляхом внутрішніх перетворень; оптимізації боргового навантаження; створення сприятливих умов для ведення бізнесу; створення позитивного іміджу платоспроможної країни.

Класифікація за JEL: F33, F34, F52, F53, H63.


Ключові слова


Відносини України з МВФ; державний борг; динаміка фінансування та кредитування економіки України; ефективність співпраці; ЗВР України; національна економічна безпека; переваги, загрози та ризики співпраці України з МФО.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Брухнов Д. А., Корнієнко В. О. Міжнародний валютний фонд. Науковотехнічна конференція ВНТУ 2020. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/29828

Нестеренко Ж. К., Шелемех Є. В. Співробітництво України з МВФ: стан та перспективи. Ефективна економіка. 2015. № 12.

Управління об’єктами державної власності: методичне та інформаційноаналітичне забезпечення: монографія / І. Г. Манцуров, О. Ю. Рудченко, Я. В. Храпунова та ін. ; [за заг. науковою редакцією д.е.н., професора, члена-кореспондента НАНУ І. Г. Манцурова, д.е.н., професора О. Ю. Рудченка]. Київ : ІССД, 2021. 303 с.

Stone, R. W. (2008). The scope of IMF conditionality: How autonomous is the Fund? Manuscript, University of Rochester (in press). URL: https://www.peio.me/ wpcontent/uploads/2014/04/Conf1_Stone_Scope.IMF_.Conditionality.pdf

Міжнародне співробітництво: Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/international

Національний банк України. Лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику, 9 червня 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/files/HHqPYWqOFQMLtjh

Панченко В. Г., Резнікової Н. В. Нова норма світової економіки як середовище становлення неопротекціонізму. Міжнародні відносини. Сер.: Економічні науки : зб. наук. праць. – 2014. № 4. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3144

Шинкар В. А. Міжнародний валютний фонд та його вплив на глобальну макроекономічну політику / В. А. Шинкар, Л. Б. Яцко. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 3. С. 148–151.

Chapter 1 Provision of Information to the IMF. URL: https://www.elibrary.imf.org/view/IMF072/01498-9781589061767/01498-9781589061767/C01.xml?redirect=true

Fiscal Monitor Reports. URL: https://www.imf.org/en/publications/fm

Global Financial Stability Report. URL: https://www.imf.org/en/publications/gfsr

How to evaluate the effects of IMF conditionality / [Stubbs T., Reinsberg B., Kentikelenis A., King L.]. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11558-018-9332-5

IMF Surveillance. URL: https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-Surveillance

World Economic Outlook Reports. URL: https://www.imf.org/en/publications/weo

International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/index.htm

Kickert W., Ongaro E. Influence of the EU (and the IMF) on domestic cutback management: a nine-country comparative analysis / W. Kickert, E. Ongaro. URL: https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1618383

Regional Economic Reports. URL: https://www.imf.org/en/publications/REO

Selected Decisions and Selected Documents of the IMF. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/2019/IMF_Selected_Decisions_40e.pdf

The World Bank Group and the International Monetary Fund (IMF). URL: https://www.worldbank.org/en/about/history/the-world-bank-group-and-theimf (дата звернення: 09.10.2020)

Ukraine : Technical Assistance Report-Distributed Profit Tax; Voluntary Disclosure of Assets; and BEPs Implementation. URL: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/11/22/Ukraine-Technical-Assistance-Report-Distributed-ProfitTax-Voluntary-Disclosure-of-Assets-48834?fbclid=IwAR03MttTcot62wmPCJ3CSPKAHwM9N2Thh8Zq3FfV2Kjqj1WvWeltjZA51eU

Національний Банк України. Співпраця із міжнародними фінансовими організаціями. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/international/financial-institutions

Sturm, J-E., Berger, H., & de Haan, J. (2005). Which variables explain decisions on IMF credit? Anextreme bounds analysis. Economics and Politics, 17, 177–213. URL: https://ideas.repec.org/a/bla/ecopol/v17y2005i2p177-213.html

Ukraine (1998). Memorandum of Economic Policies for July 1, 1998–June 30,

Washington, D.C.: IMF, August 18, 1998. URL: http://www.imf.org/external/np/loi/081198.htm.

Vaubel, R. (1996). Bureaucracy at the IMF and the World Bank: A comparison of the evidence. World Economy, 19, 195–210. URL: https://www.researchgate.net/publication/229621001_Bureaucracy_at_the_IMF_and_the_World_Bank_A_Comparison_of_the_Evidence

Von Stein, J. (2005). Do treaties constrain or screen? Selection bias and treaty compliance. American Political Science Review, 99, 611–622. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-science-review/article/abs/do-treaties-constrain-or-screen-selection-bias-and-treatycompliance/99619F321DE63766D626E19155D69C35

Vreeland, J. R. (2003). The IMF and economic development. Cambridge: Cambridge University Press. URL: https://www.cambridge.org/core/books/imf-and-economic-development/E9E145C05A521B725B4170BCF6C0C7D0

Vreeland, J. R. (2006). IMF program compliance: Aggregate index versus policy specific research strategies. Review of International Organizations, 1, 359–378. URL: http://www.axel-dreher.de/Vreeland%202006.pdf

Стаття отримана: 30 березня 2022.

Стаття рецензована: 8 квітня 2022.

Стаття прийнята: 15 квітня 2022.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.