МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Оксана ТУЛАЙ, Святослав КНЯЗЬ, Руслан СКРИНЬКОВСЬКИЙ, Наталія ПАВЛЕНЧИК, Анатолій ПАВЛЕНЧИК

Анотація


З огляду на гостроту екологічних проблем у світі необхідно визнати, що ігнорування принципів сталого розвитку є безвідповідальним і не виправданим у будь-якій галузі економіки держави. Незважаючи на те, що сьогодні екологічне підприємництво виокремлюється з-поміж підприємництва як такого, є усі підстави стверджувати, що з часом усі суб’єкти господарювання будуть зобов’язані набути ознак, які вказують на те, що вони дотримуються принципів сталого розвитку. Саме екологічне підприємництво є якісною ознакою будь-якого підприємництва. На сучасному етапі суспільного розвитку соціальна відповідальність бізнесу значною мірою має екологічний характер. Мета роботи – формування методико-прикладних положень щодо розвитку екологічного підприємництва у системі державно-приватного партнерства. Наукова новизна виконаного дослідження полягає у формуванні методикоприкладних положень щодо розвитку екологічного підприємництва в системі державно-приватного партнерства. На відміну від відрмих, ці положення сформовано на підставі виокремлення і систематизації структурних компонент екологічного підприємництва, а також формалізації етапів розвитку екологічного підприємництва.

Класифікація за JEL: Q5.


Ключові слова


Державно-приватне партнерство; екоінновації; екологічне підприємництво; методико-прикладні положення; природоорієнтована економіка; сталий розвиток.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Боровик, О. Н. (2012). Екологічне підприємництво та його переваги. Тези доповідей IV Міжнар. наук.-практ. відеоконф. Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок. 2012, Вид-во Львівської Політехніки. 94–95.

Князь, С. В., & Косовська, В. В. (2015). Обґрунтування необхідності створення трансферної системи промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки, 8(170), 6–23.

Князь, С. В. (2015). Сутність еколого-економічних туристичних екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними. Актуальні проблеми економіки, 9(171), 280–285.

Койтген, Д. (2020). Реалізація Цілей сталого розвитку національними парламентами держав-членів Європейського Союзу: уроки для Верховної Ради. Проєкт ЄС-ПРООН з парламентської реформи. https://cutt.ly/zOhz8pW

Купалова, Г. І. (2011). Екологічне підприємництво як невідємна складова сталого розвитку України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 26, 35–39. http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2011_26_10

Павленко, А. (2021). Еталони чистоти. Спалювати, переробляти або менше споживати – як борються з відходами у різних країнах. НВ-Бізнес, 18. https://cutt.ly/SOhxilI

Babych, M., Korobka, S., Skrynkovskyy, R., Korobka, S., & Krygul, R. (2016). Substantiation of economic efficiency of using a solar dryer under conditions of personal peasant farms. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(8), 41–47. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.83756

Barska, A., Jędrzejczak-Gas, J., Wyrwa, J., & Kononowicz, K. (2020). Multidimensional assessment of the social development of EU countries in the context of implementing the concept of sustainable development. Sustainability, 12, 7821. https://doi.org/10.3390/su12187821

Bombiak, E. (2019). Green human resource management – the latest trend or strategic necessity. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1647–1662. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(7)

Demirel, P., Cher Li, Q., Rentocchini, F., & Tamvada, J. P. (2019). Born to be green: new insights into the economics and management of green entrepreneurship. Small Business Economics, 52(4), 759–771.https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-017-9933-z

Doh, J. P., Tashman, P., & Benischke, M. H. (2019). Adapting to grand environmental challenges through collective entrepreneurship. Academy of Management Perspectives, 33(4). https://doi.org/10.5465/amp.2017.0056

Dudin, M., Ivashchenko, N., Gurinovich, A., Tolmachev, O., & Sonina, L. (2019). Environmental entrepreneurship: Characteristics of organization and development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 1861–1871. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(22)

Fraiberg, S. (2017). Start-up nation: Studying transnational entrepreneurial practices in Israel’s start-up ecosystem. Journal of Business and Technical Communication, 31(3), 350–388. https://doi.org/10.1177/1050651917695541

Fuentelsaz, L., Maícas, J.P., Mata, P. (2018). Institutional dynamism in entrepreneurial ecosystems. In A. O’Connor, E. Stam, F. Sussan, & D. Audretsch, D. (Eds.), Entrepreneurial Ecosystems. International Studies in Entrepreneurship (vol. 38, pp. 45–65). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63531-6_3

Gast, J., Gundolf, K., & Cesinger B. (2017). Doing business in a green way: A systematic review of the ecological sustainability entrepreneurship literature and future research directions. Journal of Cleaner Production, 147, 44–56. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.065

Johnson, M. P., & Schaltegger, S. (2019). Entrepreneurship for sustainable development: A review and multilevel causal mechanism framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 44(6), 1141–1173. https://doi.org/10.1177/1042258719885368

Kucher. L., Knіaz, S., Pavlenko, O., Holovina, O., Shayda, O., Franiv, I., & Dzvonyk, V. (2021). Development of entrepreneurial initiatives in agricultural business: A methodological approach. European Journal of Sustainable Development, 10(2), 321. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n2p321

Kuckertz, A. (2019). Let’s take the entrepreneurial ecosystem metaphor seriously. Journal of Business Venturing Insights, 11, e00124. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2019.e00124

Kuratko, D. F., Fisher, G., Bloodgood, J. M., & Hornsby, J. S. (2017). The paradox of new venture legitimation within an entrepreneurial ecosystem.Small Business Economics, 49, 119–140. https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-017-9870-x

Lüdeke‐Freund, F. (2019). Sustainable entrepreneurship, innovation, and business models: Integrative framework and propositions for future research. Business Strategy and the Environment, 29(2), 665–681. https://doi.org/10.1002/bse.2396

Malecki, E. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. Geography Compass, 12(3), e12359. https://doi.org/10.1111/gec3.12359

Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social

Sciences, 5, 1653531. https://doi:10.1080/23311886.2019.1653531 Mitcham, C. (1995). The concept of sustainable development: Its origins and ambivalence. Technology in Society, 17(3), 311–326. https://doi.org/10.1016/0160-791X(95)00008-F

Pavlenchyk, N., Horbonos, F., Pavlenchyk, A., Skrynkovskyy, R., & Pawlowski G. (2021). Increasing the competitiveness of enterprises based on the use of marketing management tools. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(3), 77–89. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.03.05

Popova, N., Kataiev, A., Skrynkovskyy, R., & Nevertii, A. (2019). Development of trust marketing in the digital society. Economic Annals-XXI, 176(3-4), 13–25. https://doi.org/10.21003/ea.V176-02

Shwetzer, C., Maritz, A., & Nguyen, Q. (2019). Entrepreneurial ecosystems: A holistic and dynamic approach. Journal of Industry – University Collaboration, 1(2), 79–95. https://doi.org/10.1108/JIUC-03-2019-0007

Skrynkovsky, R. (2008). Investment attraction evaluation technique for machinebuilding enterprises. Actual Problems of Economics, 7(85), 228–240.

Skrynkovsky, R. M. (2011). Methodical approaches to the economic estimation of investment attractiveness of machine-building enterprises for portfolio investors. Actual Problems of Economics, 118(4), 177–186.

Stam, E., & van de Ven, A. (2021). Entrepreneurial ecosystem elements. Small Business Economics, 56, 809-832. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00270-6

Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Farat, O., Skrynkovskyy, R., & Martyniuk, V. (2021). Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters, Agricultural and Resource Economics, 7(1), https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10

Swan, C. D., & Morgan, D. (2016). Who wants to be an eco-entrepreneur? Identifying entrepreneurial types and practices in ecotourism businesses. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 17(2), 120–132. https://doi.org/10.1177/1465750316648580

Tulai, O. (2017). Financial and organizational foundations of economic entities’: Ecologically oriented activities. Scientific Bulletin of Polissіa, 4(12), 93–97.

Weber, J. M., Lindenmeyer, C. P., Liò, P., & Lapkin, A. A. (2021). Teaching sustainability as complex systems approach: A sustainable development goals workshop. International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(8), 25–41. https://doi.org/10.1108/IJSHE-06-2020-0209

York, J. G., O’Neil, I., & Sarasvathy, S. D. (2016). Exploring environmental entrepreneurship: Identity coupling, venture goals, and stakeholder incentives. Journal of Management Studies, 53(5), 695–737. https://doi.org/10.1111/joms.12198

Yuzevych, V., Klyuvak, O., & Skrynkovskyy, R. (2016). Diagnostics of the system of interaction between the government and business in terms of public eprocurement. Economic Annals-ХХI, 160(7–8), 39–44. https://doi.org/10.21003/ea.v160-08

Стаття отримана: 9 лютого 2022.

Стаття рецензована: 18 лютого 2022.

Стаття прийнята: 22 березня 2022.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.