ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У КРАЇНАХ ЄС ЗА СУЧАСНИХ НЕСТАБІЛЬНИХ УМОВ

Надія ДУБРОВІНА, Віра ДУБРОВІНА, Олексій ШЕЛЕСТ, Оксана ТУЛАЙ

Анотація


Проблемі обґрунтування податків і трансфертів приділяють велику увагу як науковці, так і політики. Податки – це один з основних джерел державних доходів, а також значний ресурс для добробуту держави. Податки впливають на розвиток міжнародної торгівлі та бізнесу, оскільки останній обирає найбільш привабливе місце розташування з меншими витратами і податковим тягарем. Проте статус країни, конкурентоспроможність галузей, розвиток інфраструктури, безпека та прозорість також – це також важливі фактори для вітчизняного й іноземного бізнесу та інвесторів. Тому необхідно вивчити вплив податків на експортно-імпортну політику. У статті досліджено розвиток експортно-імпортних тенденцій у країнах ЄС за період з 2002 по 2018 рр. Статистичні розрахунки зроблено для країн ЄС-28. Результати показують, що обсяги податкових надходжень у відсотках до ВВП змінюються повільно і мало відрізняються від встановлених рівнів. Відповідна закономірність виявляється в основних податкових категоріях, однак фіскальне відставання прямих податків, непрямих податків та соціальних внесків відрізняється. Дослідження показують, що в країнах ЄС простежуються як різні експортно-імпортні стратегії, так і відмінні системи оподаткування. Основою моделі є система двох рівнянь, яка використовує економетричний підхід для оцінювання впливу податків на розвиток експортно-імпортних тенденцій в ЄС. Аналіз доводить, що зниження податкових ставок на експорт у короткостроковій перспективі позитивно впливає на інтенсивність експортної діяльності, але може посилити залежність національної економіки від зовнішніх ринків як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Таким чином, зниження ставок імпортного податку, з одного боку, сприяє посиленню конкурентоспроможності вітчизняних виробників на зовнішніх ринках, а з іншого – посилює конкуренцію на внутрішньому ринку.

Класифікація за JEL: H30, F10.

 


Ключові слова


Податки; імпорт; експорт; економетрична модель.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Alworth, J. S. (1988). The finance, investment and taxation decisions of multinationals. Basil Blackwell.

Buettner, T. (2002). The impact of taxes and public spending on the location of FDI: Evidence from FDI-flows within Europe. ZEW Discussion Paper 02-17.

Devereux, M. P. (2006). The Impact of taxation on the location of capital, firms and profit: A survey of empirical evidence. Oxford University Centre for Business Taxation, Working Paper No. 702.

Dubrovina, N. A., Neubauerova, E., Kolupaieva, I. V., Borysova, A. O., & Shabanov, R. I. (2019). Exploring the nexus between tax revenue trends and social contributions development in european union countries. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(29), 498–508. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.172360

Dubrovina, N., Péliová, J., & Neubauerová, E. (2016). Analysis of the relationship between taxes and social benefits and transfers in the EU. In J. Krajíček, J. Nešleha & K. Urbanovský (Eds.), European Financial systems 2016. Proceedings of the 13th International Scientific Conference (pp. 125–132). Masarykova univerzita.

Dubrovina, N. (2015). Application of some econometrics models and methods for the analysis of taxes, tax policy and social transfers. In Problems and prospects of territories’ socio-economic development (pp. 40–44). Publishing house WSZiA. https://www.wszia.opole.pl/wp-content/uploads/2020/09/2015_probles_and_prospects_of_territories_socio_economic_development.pdf#page=41

Fabuš, M., Dubrovina, N., Guryanova, L., Chernova, N., & Zyma, O. (2019). Strengthening financial decentralization: driver or risk factor for sustainable socio-economic development of territories?, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(2), 875–890. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.2(6)

Klimešová, L. (2014). Tax optimization [in Czech]. European Business School.

Mahler, V. A., & Jesuit, D. K. (2006). Fiscal redistribution in the developed countries: new insights from the Luxembourg Income Study. Socioeconomic Review, 4, 483–511. https://doi.org/10.1093/SER%2FMWL003

Neubauerová, E., & Dubrovina, N. (2015). The Main features of tax systems, social contributions and social transfers development in EU countries. In K. Hudoková, J. Kočkovičová & M. Niňaj (Eds.), Proceedings of the 17th international scientific conference. Finance and Risk 2015 (vol. 1) (pp. 181–190). Publishing house EKONÓM. https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2015/FaR_2015_vol.1.pdf#page=192

Ochotnický, P. (Ed.) (2012). Analysis and forecast in finance [in Slovak]. Ekonomia.

OECD. (2008). Tax effects on foreign direct investment – Recent evidence and policy analysis. OECD Tax Policy Studies, No. 17.

Owens, J., & Zhan, J. X. (2018). Trade, investment and taxation: Policy linkages. Transnational Corporations, 25(2). https://doi.org/10.18356/861c6aa6-en

Richter, C., & Dimitrios, P. (2013). Tax and spend, spend and tax, fiscal synchronisation or institutional separation? Examining the case of Greece. Romanian Journal of Fiscal Policy, 4(2), 1–17. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/107953/1/81854709X.pdf

Schultzová, A. (Ed.). (2009). Taxation: tax theory and policy [in Slovak]. Iura Edition.

Стаття отримана: 3 грудня, 2021.

Стаття рецензована: 7 грудня, 2021.

Стаття прийнята: 9 грудня, 2021.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.