ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РЕГІОНУ «ПОДІЛЛЯ» В КОНТЕКСТІ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

Вячеслав ЛЯШЕНКО, Наталія ТРУШКІНА, Хенрик ДЖВІГОЛ, Олексій КВІЛІНСЬКИЙ

Анотація


Зміна сучасної парадигми мислення призводить до реорганізації логістичних процесів і необхідності реалізації механізму фінансового забезпечення трансформації регіональних транспортно-логістичних систем з використанням нетрадиційних джерел фінансування, серед яких «зелені» інвестиції. До ключових інструментів «зеленого» фінансування модернізації транспортної інфраструктури, які ефективно використовуються у різних країнах світу, належать: «зелені» облігації, «зелені» кредити, гранти, гарантії, технічна допомога, кошти «зелених» інвестиційних фондів.

Запропоновано комплексний підхід до оцінювання розвитку регіональної транспортно-логістичної системи економіко-географічного регіону «Поділля». Такий підхід базується на застосуванні комплексу показників, які характеризують сучасний стан функціонування транспортно-логістичної системи з екологічної точки зору. До таких показників віднесено: обсяги викидів забруднювальних речовин пересувними джерелами; викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря від діяльності сфери транспорту та складського господарства; обсяги промислових відходів (утворених, утилізованих, видалених у спеціально відведені місця або об’єкти, накопичених протягом експлуатації у спеціально відведених місцях або об’єктах); поточні витрати та капітальні інвестиції на охорону довкілля у сфері транспорту та складського господарства; капітальні інвестиції на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату; капітальні інвестиції на поводження з відходами; поточні витрати на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату; поточні витрати на поводження з відходами; інвестиції в капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення. На підставі одержаних результатів проведеної діагностики виявлено сучасні екологічні проблеми функціонування транспортно-логістичної системи регіону.

Досліджено тенденції й закономірності розвитку світових ринків «зелених» облігацій, «зелених» позик і активів сталого інвестування. Розглянуто особливості та виявлено характерні риси інструментів «зеленого» фінансування розвитку транспортно-логістичних систем різного рівня.

У результаті дослідження доведено, що для забезпечення дієвого функціонування транспортно-логістичної системи регіону «Поділля» на засадах зеленої економіки та збалансованого сталого розвитку доцільно розробляти й реалізовувати організаційно-економічний механізм. Його суть полягає у симбіозі та інтеграції принципів, функцій, методів, засобів, інструментів управління, інформаційних систем і технологій, спрямованих на скорочення рівня викидів парникових газів, підвищення рівня екологічної безпеки, прийняття обґрунтованих інноваційних рішень з екологічного менеджменту логістичної діяльності. Встановлено, що у сучасних українських реаліях необхідно застосовувати в економіко-географічному регіоні «Поділля» передовий міжнародний досвід реалізації механізму «зеленого» фінансування інфраструктурних проєктів. Це дозволить успішно трансформувати регіональну транспортно-логістичну системи в контексті зеленої економіки й досягти збалансованого сталого розвитку транспортної та логістичної інфраструктури.

Класифікація за JEL: L91, Q25, Q28, R13, R40.


Ключові слова


Регіональна економіка; економіко-географічний район; навколишнє природне середовище; транспортно-логістична система; екологічна складова логістичної діяльності; зелена економіка; сталий розвиток; екологічні засади; трансформація; та ін.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Andryeyeva, N., Nezdoyminov, S., & Martynіuk, O. (2018). «Green» infrastructure of the economy of recrectional nature use. Baltic Journal of Economic Studies, 4(4), 6-13. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-6-13

Barzinpour, F., & Taki, P. (2018). A dual-channel network design model in a green supply chain considering pricing and transportation mode choice. Journal of Intelligent Manufacturing, 29(18), 1465-1483. https://doi.org/10.1007/s10845-015-1190-x

Brandenburg, M., & Rebs, T. (2015). Sustainable supply chain management: A modeling perspective. Annals of Operations Research, 229(1), 213-252.https://doi.org/10.1007/s10479-015-1853-1

Brdulak, H., & Michniewska, K. (2009). Green logistics, ecological, sustainable development in logistics. Logistics concepts and strategies [in Polish]. Logistyka, 4, 8-15.

Christof, Dr., & Ehrhart, Е. (2012). Delivering tomorrow: Towards sustainable logistics. Deutsche Post AG.

Ćirović, G., Pamučar, D., & Božanić, D. (2014). Green logistic vehicle routing problem: Routing light delivery vehicles in urban areas using a neuro-fuzzy model. Expert Systems with Applications, 41(9), 4245-4258. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.01.005

Dekker, R., Bloemhof, J., & Mallidis, I. (2012). Operations research for green logistics – an overview of aspects, issues, contributions and challenges. European Journal of Operational Research, 219(3), 671-679. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.11.010

Dvulit, Z., & Levchenko, O. (2017). Advanced vocational training of environmental professionals for providing sustainable development of railways of Ukraine on the way to European integration. Baltic Journal of Economic Studies, 3(5), 125-134. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-125-134

Dźwigoł, H., Kwilinski, A., & Trushkina, N. (2021). Green logistics as a sustainable development concept of logistics systems in a circular economy. In Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 1-2 April 2021 (pp. 10862-10874). IBIMA Publishing.

Dzwigol, H., Trushkina, N., & Kwilinski, A. (2021). The organizational and economic mechanism of implementing the concept of green logistics. Virtual Economics, 4(2), 74-108. https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.02(3)

G20 Green Finance Study Group. (2016). Green finance synthesis report. G20 Rfesearch Group. http://www.g20.utoronto.ca/2016/green-finance-synthesis.pdf

Geiger, C. (2016). ICT in green freight logistics. In H. Psaraftis (Ed.), Green transportation logistics: The quest for win-win solutions (pp. 205-241). Springer International Publishing.

Goncharenko, N., & Shapoval, V. (2021). Eco-innovation financing as an element of a «green» economy formation in the globalization conditions of sustainable development. Green, Blue & Digital Economy Journal, 2(2), 15-23. https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-2-3

Gruchmann, T. (2019). Advanced green logistics strategies and technologies. In H. Zijm, M. Klumpp, A. Regattieri, & S. Heragu (Eds.), Operations, Logistics and Supply Chain Management, Lecture Notes in Logistics (pp.663- 686). Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92447-2_29

Gruchmann, T., Melkonyan, A., & Krumme, K. (2018). Logistics business transformation for sustainability: Assessing the role of the lead sustainability service provider (6PL). Logistics, 2, 2040025. https://doi.org/10.3390/ logistics2040025

Global Sustainable Investment Alliance. (2018). Global Sustainable Investment Review 2018. http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/06/GSIR_Review2018F.pdf

Harris, I., Mumford, C. L., & Naim, M. M. (2014). A hybrid multi-objective approach to capacitated facility location with flexible store allocation for green logistics modeling. Transportation Research Part E. Logistics and Transportation Review, 66, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.tre.2014.01.010

Hryhorak, M. Yu., & Trushkina, N. V. (2020). Development of the logistics system of the economic region «Polissya» in the context of the green economy: Ecological problems and perspectives. Intellectualization of Logistics and Supply Chain Management, 4, 27-40. https://doi.org/10.46783/smartscm/2020-4-3

Janbo, L., & Songxian, L. (2008). The form of ecological logistics and its relationship under the globalization. Ecological Economy, 4, 290-298.

Jedliński, M. (2014). The position of green logistics in sustainable development of a smart green city. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 151, 102-111. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.011

Jianwei, Z., Minjie, Z., & Liwei, Z. (2011). Research on system constitution of the logistics ecological environment. Procedia Engineering, 15, 375-380. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.08.072

Kazlauskiene, V., Draksaite, A., & Melnyk, L. (2017). Green investment financing alternatives. In Proceedings of the 2017 International Conference Economic Science for Rural Development (27-28 April 2017) (pp. 250-257).LLU ESAF.

Kobylynska, T. V. (2019). Intentional Practices of Statistical Assessment of Green Logistics Effectiveness [in Ukrainian]. The Problems of Economy, 4, 209-215. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-209-215

Koev, S. R., Tryfonova, O., Inzhyievska, L., Trushkina, N., & Radieva, M. (2019). Management of domestic marketing of service enterprises. IBIMA Business Review, 681709. https://doi.org/10.5171/2019.681709.

Lai, K., & Wong, C.W. (2012). Green logistics management and performance: Some empirical evidence from Chinese manufacturing exporters. Omega, 40(3), 267-282. https://doi.org/10.1016/j.omega.2011.07.002

Lindenberg, N. (2014). Public instruments to leverage private capital for green investments in developing countries. Discussion Paper. German Development Institute.

Liu, W., Wei, W., Yan, X., Dong, D., & Chen, Z. (2020). Sustainability risk management in a smart logistics ecological chain: An evaluation framework based on social network analysis. Journal of Cleaner Production, 276, 124189. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124189

Luthra, S., Garg, D., & Haleem, A. (2016). The impacts of critical success factors for implementing green supply chain management towards sustainability: An empirical investigation of Indian automobile industry. Journal of Cleaner Production, 121, 142-158. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.095

Markevych, K., & Sidenko, V. (2019). «Green» investments in sustainable development: World experience and Ukrainian context [in Ukrainian]. Razumkov Center.

Mazaraki, A., & Kharsun, L. (2018). Development of Ukraine’s logistic system: Environmental challenges [in Ukrainian]. Economy of Ukraine, 9(682), 3-12.

McKinnon, A., Browne, M., Whiteing, A., & Piecyk, A. (2010). Green logistics. Improving the environmental sustainability of logistics (3rd ed.). Kogan Page.

Mesjasz-Lech, A. (2011). Economic effectiveness and environmental efficiency of reverse logistics [in Polish]. Technical University of Czestochowa.

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. (2016). Report on green transformation in Ukraine based on OECD green growth indicators [in Ukrainian]. Kyiv.

Moroz, M., & Polkowski, Z. (2016). The last mile issue and urban logistics: Choosing parcel machines in the context of the ecological attitudes of the Y-Generation consumers purchasing online. Transportation Research Procedia, 16, 378-393. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.11.036

Nykyforuk, O.I., Kudrytska, N.V., & Dulska, I.V. (2018). Optimal tools for financing transport infrastructure. Development of transport for the purpose of restoration and growth of the Ukrainian economy [in Ukrainian]. Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine.

Pierre, C., Francesco, P., & Theo, N. (2019). Towards low carbon global supply chains: A multi-trade analysis of CO2 emission reductions in container shipping. International Journal of Production Economics, 208, 17-28.

Pulawska, S., & Starowicz W. (2014). Ecological urban logistics in the historical centers of cities. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 151, 282-294. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.026

PwC. (2019). Overview of transport and logistics trends in 2019 [in Russian]. https://www.pwc.ru/ru/transportation-logistics/assets/obzor-tendentsiyrazvitiya-transporta-i-logistiki-v-2019.pdf

Sagaydack, Yu., & Kharchenko, T. (2020). Prospects of Development of Green Logistics in Ukraine [in Ukrainian]. State and Regions. Ser.: Economics and Entrepreneurship, 3(2), 62-67. https://doi.org/10.32840/1814-1161/ 2020-3-34

Sandiuk, H., Lushpiienko, Yu., Trushkina, N., Tkachenko, I., & Kurganskaya, E. (2019). Special procedures for electronic public procurement. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2S(22). https://www.abacademies.org/articles/specialprocedures-for-electronic-public-procurement-8180.html

Sbihi, A., & Eglese, R. W. (2009). Combinatorial optimization and green logistics. Annals of Operations Research, 175(1), 159-175. https://doi.org/10.1007/s10479-009-0651-z

Schaltegger, S., Lüdeke-Freund, F., & Hansen, E. (2016). Business models for sustainability: A co-evolutionary analysis of sustainable entrepreneurship innovation, and transformation. Organization & Environment, 29, 264-289. https://doi.org/10.1177/1086026616633272

Seroka-Stolka, O. (2014). The development of green logistics for implementation sustainable development strategy in companies. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 151, 302-309. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.028

Simão, L. E., Gonçalves, M. B., & Rodriguez, C. M. T. (2016). An approach to assess logistics and ecological supply chain performance using postponement strategies. Ecological Indicators, 63, 398-408. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.10.048

Sverdan, M. (2021). Green economy: Development in the light of new policy. Green, Blue & Digital Economy Journal, 2(1), 45-52. https://doi.org/10.30525/2661-5169/2021-1-7

Tozanli, O., Duman, G., Kongar, E., & Gupta, S. (2017). Environmentally concerned logistics operations in fuzzy environment: A literature survey. Logistics, 1, 1010004.

Ubeda, S., Arcelus, F., & Faulin, J. (2011). Green logistics at Eroski: A case study. International Journal of Production Economics, 131(1), 44-51. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.04.041

Urbanyi-Popiołeka, I. (2019). Cruise industry in the Baltic Sea Region, the challenges for ports in the context of sustainable logistics and ecological aspects. Transportation Research Procedia, 39, 544-553. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.06.056

Venugopal, S., Srivastava, A., Polycarp, C., & Taylor, E. (2012). Public financing instruments to leverage private capital for climate-relevant investment: Focus on multilateral agencies. Working paper. World Resources Institute.

Voica, M.C., Panait, M., & Radulescu, I. (2015). Green investments – between necessity, fiscal

Zhang, S., Lee, C., Chan, H., Choy, K. L. T., & Wu, Zh. (2015). Swarm intelligence applied in green logistics: A literature review. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 37, 154-169. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2014.09.007

Стаття одержана: 14 серпня 2021 року.

Стаття рецензована: 25 серпня 2021 року.

Стаття прийнята: 05 вересня 2021 року.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.