ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА РЕҐІОНАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ: СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД

Ірина Гладій

Анотація


Розгляд рушійних сил розвитку транснаціональних систем здебільшого сконцентровано на формуванні інституційно-організаційних передумов, які забезпечують уряди країн і міжнародні організації, або внутрішніх умов саморозвитку. Жоден з цих підходів не забезпечує достатнього рівня об’єктивності і ефективності, що підтверджує суперечлива практика чинних транснаціональних систем. Автор вважає, що поєднання системного і синергетичного підходів дає змогу по-новому розглянути рушійні сили процесу транснаціональної реґіоналізації.

 


Ключові слова


Глобалізований економічний простір; «новий реґіоналізм»; соціально-економічна система; гранична цілісність транснаціонального реґіону; анти-номічність; інтеграція; дезінтеграція; реґіоналізація; глобальна асиметрія і десинхронізація розвитку.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азроянц Э. А. Глобализация как процесе //Материалы постоянно действующего междисциплинарного семинара Клуба Ученых «Глобальный мир». - Выпуск 5. http://www.rusianglobalclub.cjm/gw_02_05a.htm

Богомолов О. Т. Анатомия глобальной экономики. - М.: Академкнига, 2003. -216 с.

Гладій I. Й. Європейське зростання та міжнародні торговельні потоки країн ЄС // Проблеми економічної інтеграції України в ЄС: європейські порівняльні студії. / Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001.-№ 18.-С. 45-51.

Дергачев В. А. Геоэкономика. - Киев: ВИРА-Р, 2002. - 512 с.

Дранкина Е. Бросок на Север // Эксперт. - 1999. - 11 окт. - № 38 (202). -C. 30-31.

Ионин П., Шкаратан О. Паркинсон и бюрократы // Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1989. - С. 434.

Кагарлицкий Б. Глобализация №3 / Интервью электронному журналу «Internet.RU» - http://internet.ru/articles/n_pk32.esp

Кораблин С. Ассиметрия -2II Зеркало недели. - 2002. - №2. - С.1

Мартин Г.-П., Шуманн X. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер. с нем. - М.: Альпина, 2001. - 335 с.

Мосей Г. Влияние глобализации и регионализации на таможенную политику государства // Проблемы теории и практики управления. -2003. - № 3. - С. 2.

Ойкен В. Основные принципы экономической политики: Пер. с нем.

U Прогресс, 1995. - 210 с.

Пивоварова М. Мирохозяйственное взаимодействие: диалектика глобального и локального // Социально-гуманитарные знания. - 2001. -№3.

Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2002. - 480 с.

Human Development Report, 1999, UNDP, NY.

Hveern H. Political Regionalism // Globalism and the New Regionalism: Vol. 1 / H Björn., A. Inotai, O. Sunkel (eds.). - London: MacMillan Press Ltd., St. Martin’s Press Ltd., 1999.

The Scorecard on Globalization 1980-2000: Twenty Years of Diminishing Progress, Center for Economic and Policy Research (CEPR), Briefing Paper.

UNCTAD. Trade and Development Report, 2002. - New York and Geneva, 2002.

UNCTAD. Handbook of Statistics 2003. - New York and Geneva, 2003.

UNCTAD. World Investment Report 2003. FDI Policies for Development: National and International Perspectives.

VanDeveer S., Dabelko G. Redefining Security Around the Baltic’s: Environmental Issues in Regional Context // Global Governance. - 1999. -№ 5.

World Economic Outlook. Fiscal Policy and Macroeconomic Stability. - IMF. -May 2001

World Economic Outlook. - IMF. - December 2001.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.