СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Надія Резнік Київський міжнародний університет

Ключові слова:

Соціальна відповідальність, підприємницька діяльність, механізм, АПК, партнерство.

Анотація

Досліджено  основні  елементи  механізму  соціальної  відповідальності бізнесу. Узагальнено наукові підходи до визначення сутності категорії «соціальна  відповідальність  бізнесу»,  запропоноване  її  авторське  трактування. Визначено  основні  стимули, що  сприятимуть  соціальній  спрямованості  підприємницької діяльності. Запропоновано основні напрями підвищення ефективності механізму соціальної відповідальності бізнесу.

 

Посилання

Стратегія сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.svb.org.ua/ sites/default/files/201309_strategiya_spriyannya_rozvitku_svb_v_ukrayini.pdf.

Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер Ф., Н. Лі. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

Мазуренко В. П. Сучасна концепція корпоративної соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі / В. П. Мазуренко // Ефективна економіка. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1199.

Файдор М. Ответственность бизнеса / М. Файдор // Деловой мир. – 2008. – № 5. – С. 66–69.

Баффетт У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / У. Баффетт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 268 с.

Фурса М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні: державно-управлінський аспект / М. Фурса // Ефективність державного управління. – 2012. – № 30. – С. 67–74.

Савченко І. Г. Інституційна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. держ. упр. : спец. 25.00.01. – «Теорія та історія державного управління» / І. Г. Савченко. – Харків : ХарРІДУ НАДУ, 2007. – 15 с.

Звіт про стан соціальної відповідальності бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org.ua/files/SURVEY_UKR.pdf.

Хамідова А. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення ефективності механізму державного регулювання економіки [Електронний ресурс] / А. Хамідова. – Режим доступу : http://www.csrjournal.com/news/2661-korporativna-socialna-vidpovidalnist-yak-faktor-pidvishhennya-efektivnosti-mexanizmu-derzhavnogo-regulyuvannya-ekonomiki.html.

Соціальна відповідальність – основа філософії бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.svb.org.ua/reviews/sotsialna-vidpovidalnist-osnova-filosofii-biznesu.

Воробей В. Соціальна відповідальність бізнесу. Українські реалії та перспективи [Інформаційно-аналітичний матеріал] / В. Воробей, І. Журовська. – К. : Проект СВБ, 2012. – 56 с.

Ворона О. Практика реалізації соціальної відповідальності бізнесу в Європі та в Україні [Електронний ресурс] / О. Ворона. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Economics/62028.doc.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

02.10.2017

Як цитувати

Резнік, Надія. «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ: СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ». Журнал європейської економіки, вип. 13, вип. 3, Жовтень 2017, с. 296-03, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/756.

Номер

Розділ

МАКРОЕКОНОМІКА