ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ

Автор(и)

  • Оксана КОГУТ-ФЕРЕНС Прикарпатський Національний Університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ http://orcid.org/0000-0001-6015-5205
  • Роман РИБЧУК Прикарпатський Національний Університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ http://orcid.org/0009-0008-4214-3380

Ключові слова:

Альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії (ВДЕ), біоенергетика, вітрова енергія, гідроенергія, сонячна енергія, споживання енергії, Центральна Європа.

Анотація

Досліджено розвиток ринку альтернативної енергетики у період з 2010 по 2022 рр. в сімох країнах Центральної Європи (Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Литві, Угорщині та Болгарії). Аналіз зміни обсягів генерації електроенергії за допомогою сонячних, вітрових, гідро- і біоресурсів дає можливість комплексно оцінити тенденції розвитку альтернативної енергетики. Країни Центрально-Східної Європи економічно та кліматично подібні до України, тому дослідження розвитку альтернативної енергетики має наукову цінність для розробки енергетичної стратегії України та Європи в контексті трансформації глобальної енергосистеми. Зауважимо, що у статті також проаналізовано вплив розвитку відновлювальної енергетики на кон’юнктуру ринку праці, окреслено потенційні виклики та загрози для регіональних ринків праці. Сформовано загальні висновки й підтверджено практичний розвиток та ефективне впровадження ВДЕ в енергетичну систему Європи навіть у тих країнах, що не є лідерами з генерації енергії з відновлюваних джерел, тобто в країнах Центральної Європи.

Класифікація за JEL: F29.

Біографії авторів

Оксана КОГУТ-ФЕРЕНС, Прикарпатський Національний Університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,

Роман РИБЧУК, Прикарпатський Національний Університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ

магістрант

Посилання

Божидарнік, Т., Лютак, О., & Ткачук, В. (2017) Альтернативна енергетика: міжнародний та вітчизняний досвід. Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія: зб. наук. праць, 14, 36-45.

Боровик, Ю. Т., & Єлагін, Ю. В. (2019). Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості, 65, 68-75. Retrieved from https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.160634

Дергачова, В. В., & Бедик, В. О. (2014). Становлення відновлювальної енергетики в Україні як складова економічної безпеки держави. Економічний вісник Нац. технічного ун-ту України «Київський політехнічний інститут», 11, 133-137. Retrived from https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/11360/1/23.pdf

Долінський, А. А. (2006). Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики. Вісник НАН України, 2, 24-32. Retrived from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2006_2_5

Дороніна, І. І. (2019). Трансформація енергетичного сектору ЄС та України: відновлювальні джерела енергії. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 4, 122-129. Retrived from https://doi.org/10.32886/instzak.2019.04.12

Набок, І. І., & Ковтун, В. О. (2019). Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку альтернативної енергетики. Стратегія розвитку України, 1, 118-124. Retrived from https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/14186

Adedoyin, F. F., Alola, A. A., & Bekun, F. V. (2021). The alternative energy utilization and common regional trade outlook in EU-27: Evidence from common correlated effects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 145, 111092. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2021.111092

Barreto, R. A. (2018). Fossil fuels, alternative energy and economic growth. Economic Modelling, 75, 196-220. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.06.019

Beyer, S., & Molnar, G. (2022, Sep 14). Accelerating energy diversification in Central and Eastern Europe. International Energy Agency. Retrieved from https://www.iea.org/commentaries/accelerating-energy-diversification-incentral-and-eastern-europe

Central Europe Energy Partners. (2022, Oct). Central Europe on the brink between dependency and diversification. Retrieved from https://www.ceep.be/ www/wpcontent/uploads/2022/11/CEEP_PP_2022_MOD3.pdf

Directorate-General for Energy. (2022, May 16). In focus: Employment in EU’s renewable energy sector. European Commission. Retrieved from https://commission.europa.eu/news/focus-employment-eus-renewable-energysector-2022-05-16_en

EMBER. (n.d.). Electricity data explorer [Interactive graph]. Retrieved from https://ember-climate.org/data/data-tools/data-explorer/

EurObserv’ER consortium. (2023, Feb 28). The state of renewable energies in Europe 2022. Retrieved from https://www.eurobserv-er.org/pdf/21thannual-overview-barometer/?tmstv=1677579268

Eurostat Statistics Exlained. (2023, Jan). Renewable energy statistics. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics

Global Solar Atlas. (n.d.). Global solar atlas v 2. [Interactive map]. Retrieved from https://globalsolaratlas.info/map

Global Wind Atlas. (n.d.). Global wind atlas v 3.3 [Interactive map]. Retrieved from https://globalwindatlas.info/en

Hodge, B. K. (2017). Alternative energy systems and applications. John Wiley & Sons.

Simon, C. A. (2020). Alternative energy: Political, economic, and social feasibility. Rowman & Littlefield Publishers.

University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). (2019). The energy transition in Central and Eastern Europe: The business case for higher ambition, The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group. Retrieved from https://www.corporateleadersgroup.com/system/files/documents/cee-energytransition-report.pdf

Отримано: 16 червня 2023 року.

Рецензовано: 9 липня 2023 року.

Рекомендовано до друку: 11 серпня 2023 року.

##submission.downloads##

Опубліковано

13.12.2023

Як цитувати

КОГУТ-ФЕРЕНС, Оксана, і Роман РИБЧУК. «ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ». Журнал європейської економіки, вип. 22, вип. 3, Грудень 2023, с. 406-20, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1674.

Номер

Розділ

НОВА ЕКОНОМІКА