ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: КОНТЕКСТ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ

Автор(и)

Ключові слова:

Інституційне забезпечення, торговельне співробітництво, стимулювання експортної діяльності, Міністерство закордонних справ, країни Близького Сходу.

Анотація

Досліджено концептуальні підходи до стимулювання торговельного співробітництва України з країнами Близького Сходу. Визначено наявний потенціал посилення співпраці в регіоні та окреслено основні її перспективи. Проведено аналіз наявної інституційної системи забезпечення зовнішньої торгівлі в Україні. що в умовах погіршення економічної ситуації в світі та зниження показників експортного потенціалу України за 2019–2020 рр., доволі важливим є формування та впровадження інституційної підтримки стратегії сприяння розвитку вітчизняного виробника та просування його продукції на зовнішні ринки. Обґрунтовано основні чинники, які мають враховувати вітчизняні виробники в процесі виходу на ринки країн Близького Сходу. Запропоновано ієрархію цілей інституційного забезпечення зовнішньої торгівлі України в контексті співпраці з країнами регіону.

Класифікація за JEL: E65, F10

Біографії авторів

Ганна ДУГІНЕЦЬ, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри світової економіки

Хосейн З. ОМРАН, Київський національний торговельно-економічний університет

здобувач наукового ступеня Доктор філософії

Посилання

Близький Схід і Північна Африка як сфера інтересів України : аналіт. доп. / за ред. О. В. Литвиненка. Київ : НІСД, 2020. 85 с.

Богородицька, Г. Є., Гриценко, А. В., Войтов, С. Г. (2020). Зовнішньоекономічні відносини України та країн Близького Сходу. Економічний простір, (156), 26–31.

Про державну фінансову підтримку експортної діяльності : Закон України № 9373. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/61623.html

Небаба, Н. О., Колпіна, А. Г. (2020). Особливості лібералізації торговоекономічного співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу. Економіка та держава, (4), 210–214.

Омар, И. О. (2013). Перспективы экономического сотрудничества Украины и стран Ближнего Востока. Бізнес Інформ, (3), 64–69.

Основні орієнтири експортної стратегії України. Державна установа «Офіс з просування експорту України». URL: https://epo.org.ua/about.

Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Про деякі питання представництва економічних інтересів України за кордоном : Указ Президента України від 08.04.2010 № 522/2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/522/2010#Text.

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави : Указ Президента України від 08.11.2019 № 837. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/837/2019#Text.

Про схвалення Експортної стратегії України («дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія, План, Заходи від 27.12.2017 № 1017-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text

Мазаракі А. А., Мельник Т. М., Юхименко В. В. та ін. (2014) Стратегія посткризового розвитку зовнішньоекономічного сектору України : монографія / за заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2014. 652 с.

МЗС України (2020) Онлайн конференція між Україною та Малайзією: «Нові ринки. Нові можливості» 06.10.2020 URL: https://mfa.gov.ua/news/dmitro-senik-zaprovadzhuyemo-novij-format-konsultacij-dlya-pidtrimkiukrayinskih-eksporteriv

Українська призма: Зовнішня політика 2019. Аналітичне дослідження. ГО «Рада зовнішньоїполітики «Українська призма», Фонд ім. Ф. Еберта. Київ, 2020. 390 с. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16141.pdf

Abdouli, M., Hammami, S. (2020). Economic growth, environment, fdi inflows, and financial development in Middle East countries: Fresh evidence from simultaneous equation models. Journal of the Knowledge Economy, 11(2),479–511.

Askari, H. (2007). Middle East oil exporters: what happened to economic development?. Edward Elgar Publishing.

Éltető, A., Antalóczy K. (2017) Export promotion aims and reality: A comparison of the Iberian, Baltic and Central European region. Baltic Journal of

European Studies. № 1. Т. 7. С. 43-63. DOI: https://doi.org/10.1515/bjes2017-0004.

Glasser, B. L. (2001). Economic development and political reform: The impact of external capital on the Middle East. Edward Elgar Publishing.

Hasan, A. E. A. (2018). Jordan and Ukraine: the main areas of cooperation. Science initiative «Universum», 115.

Kamyanetska, O. (2016) The system of state support for exporters in developed countries / Eastern Europe: economics, business and management, 2, 37-41.

Mashal, A. M. (2012). The financial crisis of 2008–2009 and the Arab states economies. International Journal of Business and Management, 7(4), 96. URL:https://pdfs.semanticscholar.org/048f/525b8d74815fb6ab78d5cfd911469128496f.pdf

Mazaraki, A., Melnichenko, S., Duginets, G. (2018). Ukrainian economy growth imperatives. Prague: Coretex CZ SE.

Metcalfe, B., Mimouni, F. (Eds.). (2011). Leadership development in the Middle East. Edward Elgar Publishing.

Milton-Edwards, B. (2018). Contemporary politics in the Middle East. 4th Edition John Wiley & Sons. 388 р.

Muhammad, B. (2019). Energy consumption, CO2 emissions and economic growth in developed, emerging and Middle East and North Africa countries. Energy, 179, 232–245.

Santosa, D. (2018) Does export promotion policy benefit for ASEAN economic development? International Journal of Trade and Global Markets. № 1–2. Т. 11. С. 3–11. DOI: https://doi.org/10.1504/IJTGM.2018.092484

Ukraine supplies every fifth tonne of grains to the Middle East - APK-Inform URL: https://www.apk-inform.com/en/exclusive/topic/1507200

Sharov, O. (2019) Economic Diplomacy: basics, problems and prospects: a monograph. Kyiv: National Institute for Strategic Studies. 230 p.

Wnukowski, D. еt al. (2016) Export Promotion Agency: The Experience of Selected European Countries.

##submission.downloads##

Опубліковано

02.09.2021

Як цитувати

ДУГІНЕЦЬ, Ганна, і Хосейн З. ОМРАН. «ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: КОНТЕКСТ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ». Журнал європейської економіки, вип. 20, вип. 2, Вересень 2021, с. 272-90, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1532.

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають