ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ РИТЕЙЛУ НА СТАДІЯХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

  • Марина ЧОРНА Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Наталія СМОЛЬНЯКОВА Харківський державний університет харчування та торгівлі http://orcid.org/0000-0002-1896-0742
  • Анатолій ВОЛОСОВ Харківський державний університет харчування та торгівлі http://orcid.org/0000-0002-4714-8999

Ключові слова:

Конкурентні переваги, ритейл, формування, реалізація, розвиток, оцінка, мультиплікативна модель, адитивна модель.

Анотація

Виявлено посилення значущості оцінювання конкурентних переваг підприємств ритейлу в умовах євроінтеграції. Досліджено підходи до вибору інструментарію оцінювання конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі. Виявлено їхній дискусійний характер, відсутність єдиної думки та неможливість застосування у підприємствах ритейлу без адаптаційних перетворень. Виокремлено базові передумови розробки багатокритеріальної комплексної системи оцінювання: двоїстий характер конкурентних переваг і відповідність певній стадії їхнього життєвого циклу; специфіка змістовного наповнення та видової структури конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі як наслідок особливостей галузі.

Розроблено систему оцінювання конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі з диференціацією критеріїв і показників за стадіями життєвого циклу: формування, реалізація, розвиток. Обґрунтовано використання одиничних та узагальнювальних показників оцінювання на кожній стадії. Використано економіко-математичне моделювання для розрахунку узагальнювальних показників. Запропоновано їх використання і для характеристики конкурентного стану підприємства: конкурентного потенціалу, конкурентоспроможності та конкурентостійкості. Здійснено апробацію системи оцінювання конкурентних переваг на мережевих підприємствах роздрібної торгівлі. Констатовано, що результати досліджень прийняті суб’єктами ритейлу до впровадження та використані для розробки заходів з формування, реалізації та розвитку конкурентних переваг.

Класифікація за JEL: C52, C81, L81, O29.

Біографії авторів

Марина ЧОРНА, Харківський державний університет харчування та торгівлі

док. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І. Г. Бережного

Наталія СМОЛЬНЯКОВА, Харківський державний університет харчування та торгівлі

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І. Г. Бережного

Анатолій ВОЛОСОВ, Харківський державний університет харчування та торгівлі

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І. Г. Бережного

Посилання

Chorna, M., Smolnyakova, N., Volosov, A. (2018). Competitive advantages of retail enterprises: a factor and result of competitive relations. Business Inform, 3, 32–40.

Faskhiev, Kh., Krakhmaleva, A. (2015). Two-stage model of enterprise competitiveness management. Bulletin of USATU. 19, 1(67), 278–294.

Gushtan, T. (2018). Methods of assessing the competitiveness of retail trade enterprises. Black Sea Economic Studies. 26 (1), 119–123.

Harinovich-Yavorskaya, D. (2013). Analytical modeling of the implementation of the competitive advantages of trading enterprises. Economics and Entrepreneurship. 12, 575–580.

Ivanov, Yu., Tishchenko, A., Drobitko, N., Abramov. O. (2003). Enterprise competitiveness: assessment, diagnostics, strategy, Kharkiv: KhNEU.

Ivashchenko, G. (2005). Estimation of organizational and economic factors of formation of competitiveness of the enterprise: Author’s abstract. dis ... cand. econ. Science: 08.06.01, Kharkiv: KhNEU.

Lifits, I. (2005). Theory and practice of assessing the competitiveness of goods and services, Moscow: Yurayt-M.

Magas, N. (2014). Improving the methodology of integrated assessment of competitiveness of retail trade enterprise. Marketing and management of innovations. 1, 142–151.

Mazaraki, A., Blank I., Ligonenko, L. (2006). Internal trade in Ukraine: economic conditions of effective development. Kyiv: Kyiv nat. trade and economy University.

Mlotok, E. Principles of market research on competition in the market.[Electronic resource]. Access mode: www.marketing.spb.ru/resd/m3/index.htm.

Oberemchuk, V. (2011). Competition: concept, strategy. Strategy of economic development of Ukraine. 5, 211–217.

Pavlova, N. (2005). Marketing approach to assessing the competitiveness of a store (service). Marketing in Russia and abroad. 1, 23–31.

Smolin, I. (2017). Competitiveness of the enterprise: objects, criteria, evaluation indicators [Electronic resource] Access mode: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/tezi.pdf#page=198.

Yatskovy, D. (2013). Modern methods of assessing the competitiveness of the enterprise. Bulletin of socio-economic research. 4 (51). 183–188.

##submission.downloads##

Опубліковано

18.02.2021

Як цитувати

ЧОРНА, Марина, et al. «ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ РИТЕЙЛУ НА СТАДІЯХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ». Журнал європейської економіки, вип. 19, вип. 4, Лютий 2021, с. 725-42, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1494.

Номер

Розділ

МІКРОЕКОНОМІКА