КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Автор(и)

  • Наталія КУЗЬМИНЧУК Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Вікторія ЄВТУШЕНКО Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-7764-2277
  • Тетяна КУЦЕНКО Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-7800-2987
  • Олександра ТЕРОВАНЕСОВА Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-9323-8699

Ключові слова:

Потенціал, конкурентостійкість, організаційно-управлінський потенціал, організаційно-управлінський потенціал конкурентостійкості підприємства, інтегральна оцінка, концептуальні засади, механізм, імітаційна модель, сценарії розвитку підприємства, і т.д.

Анотація

Оцінено динаміку рівня конкурентостійкості підприємств на основі локальних таксономічних показників рівня розвитку виробничої, фінансової, маркетингової та соціальної стійкості і загального інтегрального показника стану конкурентостійкості. Удосконалено методичний підхід до оцінювання рівня конкурентостійкості підприємств та впливу організаційно-управлінського потенціалу на конкурентостійкість підприємств. Розроблено концептуальні засади формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості підприємств; запропоновано науково-практичний підхід до моделювання процесу впливу організаційно-управлінського потенціалу на загальний інтегральний показник конкурентостійкості підприємств, що базується на визначенні можливих сценаріїв розвитку в умовах дії факторів, що обумовлюють реалізацію організаційно-управлінського потенціалу в забезпеченні конкурентостійкості підприємств машинобудування. Обґрунтовано формування механізму забезпечення конкурентостійкості підприємств з урахуванням наявності організаційно-управлінського потенціалу, який є основою для прийняття якісних управлінських рішень щодо підвищення адаптивності підприємств до складних і мінливих умов зовнішнього середовища.

Класифікація за JEL: C33, M11, L23, L62.

Біографії авторів

Наталія КУЗЬМИНЧУК, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Вікторія ЄВТУШЕНКО, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Тетяна КУЦЕНКО, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Олександра ТЕРОВАНЕСОВА, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

Посилання

Амосов О. Ю. Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект. Бизнес–Информ. 2012. № 12. С. 337–341.

Ареф’єва О. В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств : моногр. Київ : ГРОТ, 2004. 200 с.

Андрєєва Є. Л. Концептуальні основи формування організаційноуправлінського потенціалу конкурентостійкості підприємств машинобудування. Экономика и управление. Научно-практический журнал. 2014. № 2. С. 79–84.

Булах І. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства сфери телекомунікацій : монографія. Донецьк : ДРУК-ІНФО, 2010. 244 с.

Гавкалова Н. Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування. Харків : Вид. ХНЕУ, 2007. 400 с.

Дикань В. Л., Пономарьова Т. В. Розвиток промислового потенціалу українських підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. праць. Харків : УкрДАЗТ. 2011. № 36. С. 100–105.

Кузьминчук Н. В., Андрєєва Є. Л. Якiсний aнaлiз реалізації організаційноуправлінського потенціалу та конкурентостійкості підприємств. БизнесИнформ. 2014. № 1. С. 126–133.

Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю. Формування чинників впливу на експортно-імпортну діяльність вітчизняних промислових підприємств. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 50. С. 69–74.

Мельник О. Г. Фінансовий потенціал машинобудівного підприємства: сутність та індикатори оцінювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Менеджмент. 2007. № 606. С. 46–51.

Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва : Дело, 2004. С. 199.

Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия. Харків : Изд. ХНЭУ, 2004. 216 с.

Отенко И. П., Малярец Л. М. Механизм управления потенціалом предприятия. Харків : Изд. ХГЭУ, 2003. 220 с.

Портер Майкл Э. Конкуренция. Москва : Вильямс, 2006. 608 с.

Прокопишин Л. М. Механізм формування та використання управлінського потенціалу на підприємствах машинобудування. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 7(97). С. 138–145

Тридід О. М. Комплексна оцінка конкурентного статусу підприємства. Економіка розвитку. 2002. № 2(22). С. 75–76.

##submission.downloads##

Опубліковано

10.12.2020

Як цитувати

КУЗЬМИНЧУК, Наталія, et al. «КОНКУРЕНТОСТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В АСПЕКТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ТЕОРЕТИКОМЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ». Журнал європейської економіки, вип. 19, вип. 3, Грудень 2020, с. 587-04, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1481.

Номер

Розділ

МІКРОЕКОНОМІКА