ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ

Автор(и)

Ключові слова:

Глобальне місто, екологічні трансформації, урбанізація, сталий розвиток, стратегія, агломерація.

Анотація

Досліджено концептуальні підходи до визначення глобальних міст. Проведено аналіз формування глобальних міст за регіонами. Проаналізовано світові рейтинги глобальних міст, у результаті чого встановлено, що протягом останніх років незмінною є позиція п’яти міст-лідерів – Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токіо та Гонконг. Здійснено оцінювання глобальних ініціатив щодо стимулювання міст до реалізації екологічної політики. Розглянуто стратегію сталого розвитку одного з глобальних міст (Сіднею) – комплексного екологічного розвитку глобального міста. Вивчено досвід найбільших українських міст щодо формування екологічних пріоритетів у стратегіях їхнього розвитку.

Класифікація за JEL: F64.

Біографії авторів

Лариса САРКІСЯН, Київський національний торговельний-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри світової економіки

Марія ВАРЛАМОВА, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Sassen Saskia (2005). The Global City: introducing a Concept. Brown Journal of World Affair. Vol XI. Issue 2. Р. 27–43. URL: http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/the-global-city-brown.pdf

Скавронська І. (2014). Світові і глобальні міста: подібності і відмінності. Схід. NO 4 (130) pp. 61–64. URL: http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/26690/24235.

Демичева А. В. (2016). Глобальні міста та їх позиціювання у просторі сучасних міжнародних відносин. Молодий вчений, 2, С. 241 245. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_2_59.

Пирог О. В., Максимчук Я. С. (2017). Концептуальні засади глобальних міст: наукові підходи до визначення сутності. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Т. 25, Вип. 9. С. 59–69.

How cities took over the world: a history of globalisation spanning 4,000 years (2016). URL: https://www.theguardian.com/cities/2016/dec/01/how-cities-tookover -the-world-a-history-of-globalisation-spanning-4000-years.

Kotkin J. (2014) Size is not the Answer: The Changing Face of the Global City, Civil Service College, 27 р. URL: https://www.chapman.edu/wilkinson/_files/the-changing-face-of-the global-city.pdf.

Urban development. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview.

Look to cities, not nation-states, to solve our biggest challenges. URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/cities-mayors-not-nation-stateschallenges-climate/.

World Urbanization Prospects (2018). URL: https://population.un.org/wup/ Maps/ (дата звернення: 03.11.2019).

Global Cities Report (2018). URL: https://www.atkearney.com/global cities/2018.

Global Cities Report (2019). URL: https://www.atkearney.com/global cities/2019.

The Marketplace of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities. URL: https://eu-smartcities.eu/sites/default/files/2018-06/EIPSCC_TOWARDS%20A%20JOINT%20INVESTMENT-Paper.pdf.

Гончар О. М. (2014). Необхідність реалізації сталого розвитку міст України. Глобальні та національні проблеми економіки, No 2. Р. 181 185.

Rodwin V. G., Gusmano M. K. (2020). World Cities And National Policy In The Time Of COVID-19 URL: https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200618.523168/full/.

How cities around the world are handling COVID-19 – and why we need to measure their preparedness (2020) (2020). URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-should-cities-prepare-for-coronavirus-pandemics/.

Greenery: the miracle cure for urban living. URL: https://www.weforum.org/agenda/2019/09/greenery-the-miracle-cure -for-urban-living/.

Козюк В. В., Гайда Ю. І., Шиманська О. П. (2017) Урбоцентричний погляд на екологічний вимір держави добробуту. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. Т. 27. № 3. С. 37–48.

Global Risk Report (2020). URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf.

Стійка урбанізація. Перша Асамблея ООН Хабітат (2019). URL: https://uisgda.com/ua/ustojchivaya-urbanizaciya-pervaya-assambleya-oonhabitat.html.

World Economic and Social Survey (2013) URL: https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_current/wes2013/Chapter3.pdf.

What is a City Development Strategy and what are its benefits? URL: http://city-development.org/intro/.

World Cities Report 2016 Urbanization and Development: Emerging Futures (2016) URL: https://www.sdgfund.org/world-cities-report-2016-urbanizationand-development-%E2%80%93-emerging-futures.

Sustainability (2015). Sustainable Development Strategy for the Global City: A Case Study of Sydney Richard Hu, с. 4555 URL: https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/sustainable-sydney-2030.

##submission.downloads##

Опубліковано

10.12.2020

Як цитувати

САРКІСЯН, Лариса, і Марія ВАРЛАМОВА. «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМУ». Журнал європейської економіки, вип. 19, вип. 3, Грудень 2020, с. 521-36, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1478.

Номер

Розділ

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ