ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Автор(и)

  • Михайло Войнаренко Хмельницький національний університет
  • Ольга Гончар Хмельницький національний університет

Ключові слова:

Економіка, система управління, інтеграція, світове товариство, ефективність, інновації.

Анотація

 

Зазначено, що основною метою статті є розвиток теоретичних підходів, систематизація результатів аналізу та ідентифікація сучасних тенденцій трансформації соціально-економічних систем за умов інтеграційних перетворень і визначення заходів щодо сприяння ефективній інтеграції української економіки до сучасного міжнародного середовища.

Ідентифіковано особливості та виокремлено проблемні аспекти сучасного етапу соціально-економічного розвитку України. Акцентовано, що динамізм середовища господарювання, глобалізація й інтеграція соціально-економічного простору, інформатизація і запровадження інновацій зумовлюють трансформацію існуючих соціально-економічних систем.

Виявлено фактори, які впливають на формування сучасної соціально-економічної системи, та визначено концептуальні засади забезпечення економічного розвитку України. Зроблено висновок, що для реалізації існуючих завдань забезпечення інтеграційних змін у вітчизняній економіці необхідно розраховувати на власний потенціал і побудову ефективної системи державного регулювання соціально-економічних процесів у раціональному поєднанні з ринковими механізмами. Запропоновано елементи моделі ефективності формування соціально-демографічного потенціалу.

Звернуто увагу на першочергові напрями державного регулювання соціально-економічного розвитку країни шляхом розробки державних програм у розрізі головних напрямів функціонування соціально-економічних систем та встановлено заходи, які потребують реалізації.

Наголошено на значенні кластерних об’єднань у трансформації суспільства.

Окреслено ключові напрями трансформацій. Обґрунтовано забезпечення результативності державного управління і сприяння реалізації моделі стабілізації та економічного зростання країни.

Посилання

Украина. ВВП, Всемирный банк, 15.12.2017 [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www./news/money/vsemirnyy-bank-prognoziruet-rost-vvp-ukrainy-v-2018-2020-godu-226349.html.

Геєць В. М. Вихід з кризи / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // Економіка України. - 2013. - № 6 (611). - С. 13-15.

Гриценко А. Экономическая политика Украины: институциональная и структурная составляющие / А. Гриценко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - 2014. - № 1. - С. 70-79. - (Серія: Економічна).

Зверяков М. И. Об изменении модели экономического развития / М. И. Зверяков // Экономика Украины. - 2015. - № 6 (635). - С. 41-49.

Коротков Е. М. Антикризисное управление / Е. М. Коротков. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 423 с.

Гаврилко Т. О. Управління діяльністю підприємства в умовах кризи / Т. О. Гаврилко, Д. О. Лабунський // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. - 2010. - № 26. - С. 1-8.

Лібанова Е. М. Соціальна орієнтація ринкової економіки як передумова консолідації суспільства / Е. М. Лібанова // Вісник НАН України. - 2010. -№ 8. - С. 3-14.

Полінкевич О. М. Чинники формування випереджального розвитку підприємств в умовах глобальної світової кризи / О. М. Полінкевич // Економічний часопис - ХХІ. - 2016. - № 1-2 (156). - С. 59-62.

Тарасевич В. М. Про орієнтири і напрями виходу з кризи / В. М. Та-расевич // Економіка України. - 2013. - № 9. - С. 4-17.

Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю. Я. Яковец. - М. : Наука, 1999. - 449 с.

Інформаційні ресурси [Електронний ресурс] / Ін-т екон. і прогнозув. НАНУ. - Режим доступу : http://ief.org.ua/?lang=ru.

Войнаренко М. П. Форми й принципи взаємодії державних, підприємницьких та інституційних структур. Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми / М. П. Войнаренко ; ІЕП НАН України, КПУ. - Запоріжжя : КПУ, 2014. - 798 с.

Voynarenko M. P. Clusters in the Institutional Economics / М. Р. Voynarenko. -Wloclawek : ESFII, Poland, 2014. - 335 p.

Гончар О. І. Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції / О. І. Гончар. - Хмельницький : ХНУ, 2015. - 333 с.

Геєць В. М. Від квазіринку до ринку та інвестиційного зростання / В. М. Геєць // Дзеркало тижня. - 2015. - № 30 (226). - С. 7.

Еремин Д. Информационные технологии в Украине [Электронный ресурс] / Д. Еремин. - Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/537-16.

Войнаренко М. Кластерні об’єднання: міжнародний досвід та українські реалії / М. Войнаренко, А. Береза // Економіст. - 2013. - № 10. - С. 27-30.

Enright M. J. Why Clusters are the Way to Win the Game / M. J. Enright // World Link. - 1992. - № 5. - Р. 24-25.

##submission.downloads##

Опубліковано

13.11.2018

Як цитувати

Войнаренко, Михайло, і Ольга Гончар. «ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ». Журнал європейської економіки, вип. 17, вип. 2, Листопад 2018, с. 225-43, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1330.

Номер

Розділ

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ