Анонс випуску 1, 2024, т. 23.

01.04.2024
Журнал європейської економіки, Т. 23, Вип. 1, 2024 р.

Економічна теорія

1.

КОЗЮК В. Монетарний суверенітет: діджиталізація та трилема CBDC

Міжнародна економіка

2.

КУМАРІ П. Чутливість неоплачуваної праці жінок до демографічних характеристик сімей у районах із племінним і неплемінним населенням в Індії

3.

ДУ В., Ліщинський І. Прямі іноземні інвестиції Китаю в аграрний сектор країн світу: тенденції та перспективи

4.

АЛБАНЕСІ Р., БАДУЛЕСКУ А., БАДУЛЕСКУ Д., ГАВРІЛУТ Д., ДЖІТТО Л. Інноваційні стартапи і виклики штучного інтелекту: висновки з досвіду Італії та Румунії

Економіка галузей третинного сектору

5.

ГУМЕНЮК Ю.,  ГУК Ю., Просторова рефлексія туристичної дестинації

6.

ДАРВІДУ К., СИСКОС Є. Міжнародна конкурентоспроможність туристичного сектору Греції

7.

АМОША О., ЧЕРЕВАТСЬКИЙ Д., АМОША О.  Повоєнна розбудова інфраструктури України

Медична економіка та цифровізація охорони здоров’я

8.

КОРЖ М., ЖОЛУДЕНКО Т. Особливості маркетингу на міжнародному фармацевтичному ринку в умовах цифрової трансформації