ІННОВАЦІЙНО-КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Галина Трілленберг

Анотація


Розкривається сутність туризму як складової економіки країни загалом, як  специфічного  засобу  духовного  самозбагачення  особистості.  Характеризується туристичний потенціал України, виділяються об’єкти, внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також ті, що є привабливими для туристів. Особливу увагу приділено об’єктам  історико-культурної спадщини та музеям. Обґрунтовуються причини нераціонального використання  та шляхи їх  подолання. Серед  останніх  виділяється  інноваційно-кластерний  підхід до розвитку  туристичної  діяльності.  Достатньо  широко  висвітлюється  сутність туристичного кластеру, його складові. Значну  увагу приділено ролі  зазначеного кластеру у формуванні  інноваційного середовища території. Визначено шляхи  активізації  розвитку  туристичного  кластеру  на  інноваційній  основі. Підкреслюється,  що  для  досягнення  цього  важливо  забезпечити  впровадження  інновацій, нових технологій у кожну зі складових туристичного кластеру.

 


Ключові слова


Інновація; інноваційне середовище; туризм; кластер; глобалізація; ринок туристичних послуг; менеджмент; маркетинг.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Амоша О. І. Людина та навколишнє середовище: економічні проблеми екологічної безпеки виробництва / О. І. Амоша. – К. : Наукова думка, 2002. – 306 с.

Маркова В. Д. Маркетинг услуг / В. Д. Маркова. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 128 с.

Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия / К. Лавок; [пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2005. – 1008 с.

Лебедик Т. М. Особливості формування ринку інноваційних послуг в Україні / Т. М. Лебедик // Формування ринкових відносин в Україні. – К. : НДЕІ, 2005. – Вип. 2 (45). – С. 13–17.

Титова О. Деякі актуальні питання збереження культурної спадщини України / О. Титова // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2009. – С. 5.

Грязев М. В. Анализ синергетических эффектов в автотранспортных кластерах / Грязев М. В., Васин С. А., Шахов А. Ю., Седельников Ю. А. // Финансы и кредит. – 2012. – № 8. – С. 35–40.

Грязев М. В. Региональные кластеры автотранспортних предприятий: инновационность и синергизм / Грязев М. В., Васин С. А., Шахов А. Ю., Седельников Ю. А. // Региональная экономика: теория и практика. – 2012. – № 7. – С. 9–13.

Печерица Е. В. Основные направления развития туристического кластера в регионах Северо-Кавказского федерального округа / Е. В. Печерица // Региональная экономика. – 2013. – № 11 (290). – С. 15.

Про затвердження правил побутового обслуговування населення : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 313 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://Zakon.rada.gov.ua.

Медичне обслуговування на селі переживає процес реформування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gov.ua/portal/soc_gim/Vpu/Ekon/2009_7/46.pdf.

The Global Competitiveness Report за відповідні роки.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.