МЕХАНІЗМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПАРТНЕРСТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ольга ЄРМАКОВА

Анотація


Досліджено механізм функціонування європейських інноваційних партнерств, які є організаційною новацією та, на відміну від традиційного підходу до підтримки інновацій через пряме державне фінансування, націлені на створення ринкових можливостей через каталізацію співробітництва всіх зацікавлених сторін у міжсекторному, міжгалузевому та міжтериторіальному контексті. Європейський досвід інноваційного партнерства є цінним для України в аспекті його дієвості, системності, масштабності та інституціонального забезпечення. Базуючись на власному досвіді автора у формуванні українсько-молдовського транскордонного кластера з переробки відходів виноробства, здійснено порівняльний аналіз інституціональних засад формування та функціонування європейських та вітчизняних інноваційних партнерств, який виявив такі напрямки для розвитку: створення національних платформ інноваційного співробітництва за пріоритетними напрямками; інтеграція платформ різних рівнів (локальних, регіональних, національних, транскордонних, європейських); формування інституту інноваційних брокерів, створення постійно діючих консалтингових /брокерських сервісів у сфері інновацій; залучення ресурсів галузевих регіональних програм до формування інноваційних партнерств, розробка та прийняття національної концепції і програми формування інноваційних партнерств.

Класифікація за JEL: O32, Q16, O38


Ключові слова


Європейський досвід; інноваційне партнерство; кластер; український досвід.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Directorate-General for Agriculture and Rural Development. (2014). Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability. European Commission. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/pb_guidelines_eip_implementation_2014_en.pdf

Directorate-General for Research and Innovation. (2015). State of the innovation union 2015. Publications Office of the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0487b7b9-b5d6-11e5-8d3c-01aa75ed71a1

Dobrinsky, R. (2019). European innovation partnerships: How successful have they been in promoting innovation in the EU? The Vienna Institute for International Economic Studies. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12338.43200

European Commission. (2014). EIP-AGRI service point: How can we help you? https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eipagri_brochure_service_point_2014_en_web.pdf

Gancarczyk, M., Ujwary-Gil, A., & González-López, M. (2021). Partnerships for regional innovation and development: implementing smart specialization in Europe. Routledge.

Lizana, F. G. (2013). European innovation partnership on active and healthy aging: Moving from policy to action. Gaceta Sanitaria, 27(5), 459–462. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2012.09.005

Maziliauskas, A., Baranauskiene, J., & Pakeltiene, R. (2018). Factors of effectiveness of European innovation partnership in agriculture.

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40(2), 216–231. https://doi.org/10.15544/mts.2018.21

Osypov, V. N., Osypova, L. A., & Iermakova, O. A. (2018). Conceptual and economic substantiation of the effectiveness of the cluster approach to the processing of winemaking by-products [in Ukrainian]. Bons offices.

Pakeltiene, R., Baranauskiene, J., & Maziliauskas, A. (2020). Evaluation of innovation partnership effectiveness in agriculture [in Lithuanian].

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 42(4), 571–582. https://doi.org/10.15544/mts.2020.58

Poppe, K. (2014). The role of the European Innovation Partnership in linking innovation and research in agricultural knowledge and innovation systems. Agriregionieuropa, 10(37). https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/37/role-european-innovation-partnership-linking-innovation-and-research

Стаття отримана: 26 листопада, 2021.

Стаття рецензована: 2 грудня, 2021.

Стаття прийнята: 15 грудня, 2021.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.