ІДЕЯ ФРАНШИЗИ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

Станіслав ШМІТКА

Анотація


Зазначено, що з часом франшиза стала привабливою моделлю реалізації продукції та послуг і засобом розвитку бізнесу франчайзера. Вказано, що франчайзингові системи у цілому світі набули значного поширення серед франчайзі, які в обмін на здійснення оплат, покупок й інших послуг отримують від франчайзера перевірену раніше економічно успішну бізнес-модель. Наголошено, що ці системи також дають нематеріальні переваги у формі заохочення сприяння розвитку підприємництва в суспільстві. З урахуванням системності дії польського законодавства, основу якого для франшизи становлять «Цивільний кодекс», «Закон про промислову власність», «Закон про боротьбу з недобросовісною конкуренцією», «Закон про захист конкуренції та прав власності», «Закон про авторські права і суміжні права», «Європейський кодекс етики франчайзингу», розкрито механізм польської моделі франчайзингу та виокремлено новітні форми його використання у підприємницькій діяльності.

Класифікація за JEL: F63, O30, O52, P42.


Ключові слова


Франшиза; підприємство; конкуренція; договір франчайзингу; франчайзингова система.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bagan-Kerluta K., Umowa franchisingu. Warszawa, 2001.

Banachowicz E., Nowak J., Starkowski M. Franchising czyli klucz do przyszłości. Warszawa, 1996.

Gębczyńska M. Franchising jako sposób rozwoju małego przedsiębiorstwa. Zeszyty naukowe politechniki śląskiej. Seria: Organizacja i zarządzanie. Z. 70 Nr. kol. 1909, 2014. S. 131–142.

Ziółkowska M. Franczyza jako strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa. URL: https://www.researchgate.net/publication/256615106_Franczyza_jako_strategia_wzrostu_wartosci_przedsiebiorstwa.

Murray I. Przewodnik po franczyzie. Warszawa, 2008.

Mieszko B. Rola i znaczenie umów franczyzowych w gospodarce polskiej i wiatowej jako narz dzie przekazywania wiedz. Polskie stowarzyszenie zarzdzania wiedz. Seria: Studia i Materiały. Nr. 27, 2010. S. 61–73.

Pokorska B. Leksykon Franczyzy. Warszawa, 2002.

Pokorska B. Franchising w Polsce. Stan i kierunki rozwoju. Warszawa, 2000.

Skrzek M., Wojtaszek E. Reguły konkurencji a franchising. Warszawa, 1995.

Tokaj-Krzewska A. Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce. Warszawa, 1999.

Ziółkowska M. J. Franczyza Nowoczesny Model Rozwoju Biznesu. Warszawa 2010.

Firlej K., Rydz A. Franczyza jako nowoczesny model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce. 2013. URL: depot.ceon.pl.

Wrzesińska-Kowal J. Franczyza jako alternatywa tradycyjnego handle. Handel wewnętrzny. Nr. 6 (371). 2017. S. 397–406.

Тонюк М. О. Франчайзинг як особлива форма організації та функціонування бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2017, № 9. С. 687–689.

Юсупова Г. Ф. Франчайзинг как гибридная форма координации: российский опыт. 2016. URL: www.hjournal.ru.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.