БІРЖОВІ ІНДЕКСИ ЯК ІНДИКАТОРИ АКТИВНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ

Тетяна Сіташ

Анотація


Досліджено біржові індекси як індикатори активності фондового ринку. Доведено, що фондовий ринок є одним із найпривабливіших інструментів для інвестування. Акцентовано, що відкритий фондовий ринок у країні, який характеризується стабільною і сильною економікою, сприяє залученню іноземних інвесторів. Зазначено, що індикатори українського біржового ринку акцій, серед яких капіталізація та фондовий індекс ПФТС (Першої фондової торгової системи), через неадекватність курсових цін до реального стану підприємств-емітентів і економіки держави не можна визначати як репрезентативні, особливо при зіставленні із зарубіжними ринками. Окреслено, що розвиток вітчизняного фондового ринку стримується недосконалістю законодавчо-нормативного регулювання діяльності учасників ринку, неоптимальні-стю інфраструктури ринку та відсутністю цілісної, повноцінно функціонуючої національної депозитарної системи. Запропоновано впровадження нового фондового індексу, що описуватиме стан ділової активності окремого сектору ринку, виступатиме орієнтиром для формування й оптимізації інвестиційної стратегії інвесторів і сприятиме прозорості ринку цінних паперів України.

 


Ключові слова


Біржові індекси; фондовий ринок; цінні папери; трейдер.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bekaert G. Chronology of Important Economic, Financial and Political Events in Emerging Markets [Electronic resource] / G. Bekaert, С. Harvey. - Mode of access : http // www duke edu/~charvel/chronology htm.

Levine R. Stock Market Development and LongRun Growth / R. Levine,

S. Zervos // World-Bank-Economic Review. - 2016. - № 10 (2). - P. 323-339.

Азаренкова Г. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризо- вий період [Електронний ресурс] / Г. Азаренкова // Вісник НБУ. - 2017. - Режим доступу : http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads.

Безвух С. В. Фондові біржові індекси в Україні та світі: сутність, методи розрахунку, тенденції і проблеми формування [Електронний ресурс] / С. В. Безвух // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. -№ 8. - С. 623-629. - Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-8-2016.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.nssmc.gov.ua/analtika/analytics/.

Національне рейтингове агентство «Рюрік». Фондовий ринок України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.rurik.com.ua.

Проект Програми розвитку фондового ринку України на 2015-2020 роки «Європейський вибір - нові можливості для прогресу і зростання» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/fund/development/plan.

РБК-Україна [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.rbc.ua/ rus/indices.

Солодкий М. О. Біржовий ринок : навч. посіб. / М. О. Солодкий. - К. : Аграрна освіта, 2015. - 565 с.

Українська біржа [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.ux.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.