НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА ВІННИЦЬКОГО РЕҐІОНУ

Василь Лисогор, Ольга Мороз, Володимир Мережко

Анотація


Проаналізовано тенденції економічного розвитку Вінницького реґіону в 2003 р. Визначено основні результати управління інвестиційною та кредитною політикою, промисловим виробництвом. На підставі аналізу соціально-економічного розвитку реґіону висвітлено перспективи розвитку малого підприємництва, соціальної відповідальності бізнесу та основні стратегічні напрямки експортної політики.

 


Ключові слова


Економічний розвиток; інвестиційна та кредитна політика; промислове виробництво; розвиток малого підприємництва; зняття соціальної напруги в суспільстві; соціальна відповідальність та етика бізнесу; інфраструктура бізнесу; стратегія експорту.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Макконнелл К Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-го изд. - К.: Хагар-Демос, 1993. - 785 с.

Мале підприємництво України: процес розвитку. - K.: Інститут Конкурентного суспільства, 2001. - 253 с.

Невмержицький В. І., Мороз О. М. Етика та соціальна відповідальність бізнесу. - Українська наука. Минуле. Сучасне. Майбутнє. Вип. 7. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. - 365 с.

Поточні звіти управлінь Вінницької облдержадміністрації за 2003 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.