МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОСЛУГ НА ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТТЯ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Юлія Мельник

Анотація


Досліджено сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку послуг та виявлено чинники, що їх зумовлюють. На основі аналізу виявлених тенденцій зроблено висновки щодо особливостей міжнародного ринку послуг у XXI ст. та перспектив його подальшої трансформації.

 


Ключові слова


Міжнародний ринок послуг; структурні зрушення; ІСТ-послуги; Е-комерція; транснаціоналізація; сервісні ТНК; стратегічний альянс; прямі іноземні інвестиції (ПІІ); аутсорсинг.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Демидова Л. Глобализация рынков услуг: динамика и основные тенденции // Проблемы теории и практики управления. - 2005. - №5. -С. 36-41.

Дюмулен И. И. Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003.-315 с.

World Investment Report 2004: the Shift towards Services. - United Nations, New York and Geneva, 2004. - 436 p.

World Development Indicators. The World Bank, 1998-2005 // www.worldbank.org.

International Trade Statistics. WTO, 2000-2006 // www.wto.org.

www.intemetworldstats.com/stats.htm.

Information Economy Report 2005. - United Nations, New York and Geneva, 2005 // www.unctad.org.

Using ICTs to achieve growth and development. - UNCTAD, Geneva, 11 September 2006. - 19 p.

World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. - United Nations, New York and Geneva, 2005. -366 p.

On the Cutting Edge. FDI trends in Research&Development // FDI Quarterly. - 2005. - Issue 2 // www.locomonitor.com.

Fortune Global 500 // www.fortune.com.

UNCTAD, cross-border M&As database // www.unctad.org/fdistatistics.

www.nasdaq.com.

Rajesh A. Infosys set to enter Nasdaq-100 index // www.rediff.com/ money/2006.

Statistics on International Trade in Services, OECD, 2005 // www.oecd.org.

Мировая экономика и международный бизнес // Под. ред. В. В. Полякова и Р. К. Щенина. - М.: КНОРУС, 2005. - 656 с.

Business Process Offshore Outsourcing. Untapped Opportunities for SMEs. - UNCTAD, United Nations, New York and Geneva, 2005. - 42 p.

Watch the India // The Economist. - May 4th 2006.

Overby S. 2006 Global Outsourcing Guide // www.computerworld.com/ ac-tion/article.do?command.

Мартынов В., Дынкин А. Мир на рубеже тысячелетий: прогноз развития мировой экономики до 2015г. // Международная экономика. - 2005. -№ 2. - С. 4-28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.