1.
ВІВЕК Р. КОМПЛЕКСНИЙ ОГЛЯД ТРІАНГУЛЯЦІЇ СЕРЕДОВИЩ У ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. ЖЄЕ [інтернет]. 01, Грудень 2023 [цит. за 24, Квітень 2024];22(4):524-40. доступний у: https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1719