ВІВЕК, Рамакрішнан. «КОМПЛЕКСНИЙ ОГЛЯД ТРІАНГУЛЯЦІЇ СЕРЕДОВИЩ У ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Журнал європейської економіки, вип. 22, вип. 4, Грудень 2023, с. 524-40, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1719.