ЦЗЮСЯН, Чі, і Оксана БРОДОВСЬКА. «ВПЛИВ РІВНЯ ОСВІТИ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ НА ДОХОДИ ФЕРМЕРІВ – ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСНОВІ ДАНИХ ДКСП». Журнал європейської економіки, вип. 22, вип. 3, Грудень 2023, с. 421-36, https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1675.