[1]
Р. ВІВЕК, «КОМПЛЕКСНИЙ ОГЛЯД ТРІАНГУЛЯЦІЇ СЕРЕДОВИЩ У ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», ЖЄЕ, вип. 22, вип. 4, с. 524–540, Груд 2023.