ВІВЕК, Р. (2023) «КОМПЛЕКСНИЙ ОГЛЯД ТРІАНГУЛЯЦІЇ СЕРЕДОВИЩ У ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», Журнал європейської економіки, 22(4), с. 524–540. доступний у: https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1719 (дата звернення: 23 Квітень 2024).