ВІВЕК, Рамакрішнан. 2023. «КОМПЛЕКСНИЙ ОГЛЯД ТРІАНГУЛЯЦІЇ СЕРЕДОВИЩ У ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Журнал європейської економіки 22 (4):524-40. https://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1719.