(1)
ВІВЕК, Р. КОМПЛЕКСНИЙ ОГЛЯД ТРІАНГУЛЯЦІЇ СЕРЕДОВИЩ У ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. ЖЄЕ 2023, 22, 524-540.