(1)
КОЗЮК, В. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРОБАНКІВ, ІНФЛЯЦІЯ ТА ФРАГМЕНТАРИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ. ЖЄЕ 2019, 18, 167-186.