НОВИНИ

Новини редакції

23 лютого 2023

Вчена рада ЗУНУ 22 лютого 2023 року рекомендувала до другу у Журналі європейської економіки № 1 за 2023 рік вихід в світ протягом першому кварталу) такі статті відповідно затверджених редколегією рубрик:

Економічна теорія

1.

ХОССЕЙН Ш., АЛАМ Ш. (Бангладеш) Виробнича функція в швейній галузі за умови зростаючої віддачі від масштабу: кейс Бангладеш

2.

НАЗАРОВА І. (м. Тернопіль, Україна) Електронний документ в контексті міжнародних економіко-правових відносин

Європа у світовій економічній системі

3.

АРГІРІУ А.-С. (Греція) Танкерний флот Греції: стратегія розвитку в умовах санкцій проти Росії

Європейська економічна інтеграція

4.

ШНИРКОВ О., ЧУГАЄВ О. (м. Київ, Україна) Економічна інтеграція України до ЄС в умовах російсько-української війни

5.

ЛИПКО Н. (м. Львів, Україна) Прикладна оцінка теорії «оптимальних валютних зон»: ЄС - Україна

Монетарна глобалізація

6.

ШАРОВ О. (м. Київ, Україна) Геоекономічні структурні зрушення глобального ринку у контексті майбутнього

Кліматична нейтральність економіки

7.

МАКСИМОВА І. І. (м. Кривий Ріг, Україна) Інтеграція кліматичних політик України та ЄС на засадах цифровізації

8.

БОРИСЯК О. В. (м. Тернопіль, Україна) Оцінка управління кліматично нейтральних інвестиційних проектів в контексті посилення енергетичної безпеки

Медична економіки та цифровізація охорони здоров’я

9.

ТІЛЬШЕР К., КАППЛЕР К. (Німеччина) Цифровізація та організація медичної допомоги: кейс онкології

 

Протокол рішення

редколегії Journal of European Economy

12 листопада 2020

Присутні через систему ZOOM: професори: Савельєв, Сіскос, Куриляк, Шаров, Дзюблюк, Лучко, Лизун, Шнирков, Сохацька, Тулай, ван дер Хук; доценти: Ліщинський, Соколовіч; менеджери: Гуменюк, Коробій.

 

Присутні через e-mail: професори: Булатова, Длугопольський, Айзен, Фраєр, Козюк; доценти: Шліхтер, Віталішова.

 

Порядок денний:

 

             I.            Представити проект «Журналу європейської економіки» том 19 №4 за 2020 рік до розгляду на вченій раді Західноукраїнського національного університету на предмет рекомендації до друку.

             II.            Сприяти публікації результатів досліджень розвитку національних економік як розвинутих країн, так і країн з ринками, що розвиваються.

            III.            Ширше залучати авторів, які працюють над докторськими дисертаціями на завершальних етапах, а також молодих і активних у науці дослідників.

            IV.            Рецензентам представлених до опублікування статей звертати особливу увагу на:

a)     а аспекти, які сформульовані Консультативною радою Scopus;

b)    відповідність статей актуальним проблемам європейської і міжнародної економіки;

c)     наявність у представлених до опублікування статтях посилань на публікації в журналах, які входять до науково-метричної бази Scopus;

d)    використання сучасних методів досліджень, особливо економіко-математичних

e)     не допускати випадків рекомендації до друку рефератів, які не відповідають умовам журналу щодо наукової новизни, обсягу, адекватності резюме його змісту.

               V.            Ініціювати проведення або участь журналу у наукових конференціях і круглих столах з наступним залученням до публікацій у журналі дослідників, які отримали вагомі наукові результати.

 

Головнин редактор                                                            Євген Савельєв

Секретар                                                                            Ольга Гуменюк

 

П Р О Т О К О Л

засідання редакційної колегії JOURNAL OF JOUROPEAN ECONOMY

14 травня 2020р.                                                                                    Тернопіль, платформа ZOOM

Присутні: професори van der Hoek M. P. (Нідерланди); Vitalisova K. (Словаччина); Darvidu K.,, Siskos E., Sirikas A. (Греція); Freyer E. (Німеччина); Schlichter B. R. (Данія); Булатова О. (Маріуполь); Шаров О. (Київ); Дзюблюк О., Длугопольський О., Куриляк В., Лизун М., Ліщинський І., Савельєв Є., Тулай О. (Тернопіль).

Порядок денний

  1. Представлення членів редколегії

Євген Савельєв – головний редактор журналу

  1. Щодо реєстрації назви журналу в Міністерстві юстиції України і Міністерстві освіти і науки України

Вікторії Коробій – менеджера журналу

  1. Про формування тематичного плану і редакційного портфеля журналу

Євген Савельєв – головний редактор журналу

 

В И Р І Ш И Л И:

  1. Провести реєстрацію журналу в Міністерстві освіти і науки України та і Міністерстві юстиції України за назвою колегії JOURNAL OF JOUROPEAN ECONOMY для двох випусків: англомовного і українськомовного.
  2. Погодити редакційну політику журналу щодо наукової тематики. Вважати пріоритетними напрямами проблематику європейської інтеграції; розширення ЄС; глобалізації і регіоналізації; економіки країн ЄС, насамперед нових членів; соціально-економічний розвиток України в контексті євроінтеграції.
  3. Усім членам редколегії вести роботу по залученню до публікацій у журналі нових авторів та забезпеченню високої актуальності публікацій.

Головний редактор                                                                        Є. Савельєв

Секретар                                                                                         О. Гуменюк

 

 

 

Шановні читачі та автори!

01 лютого 2020р.

2020 рік передує двадцятиріччю заснування нашого «Журналу європейської економіки», вихід якого започатковано за настановою Президента України Леоніда Кучми. В журналі публікуються результати досліджень, що містять нові важливі наукові досягнення та сприяють соціально-економічному розвитку європейських країн. Значна увага приділяється також вирішенню проблем економіки України в контексті її євроінтеграційної орієнтації.

За роки існування «ЖЄЕ» надав свої сторінки науковцям 27 країн (755 авторів), зокрема: Німеччини (53), Греції (51), Польщі (29), Італії (12), Словенії (10), Словаччини (9), Болгарії (7), Росії (5), Азербайджану (4), Франції (3), Нідерландів (3), Великобританії (2), Японії (2), США (2), Китаю (2), Португалії (2), Бельгії (2), Туреччини (2), Австрії (2), Пакистану (2), Казахстану (2), Чехії (2), Індії (1), Данії (1), Білорусі (1). Входячи у новий 2020 рік, ми хочемо подякувати всім нашим авторам і читачам за інтерес до «ЖЄЕ» та співпрацю.

Редколегія «ЖЄЕ» разом з видавцем і міжнародними партнерами вбачають необхідність оновлення нашої стратегії й місії на наступні роки, щоб більшою мірою відповідати вашим потребам та очікуванням. По-перше, «ЖЄЕ» орієнтується й надалі на розвиток теоретичних і прикладних досліджень у всіх сферах європейської економіки з урахуванням світового досвіду, до яких редколегія зараховує (проте не обмежує): теорію міжнародної економіки; економіку європейських країн; європейську інтеграцію; ринок фінансово-банківських послуг; регіоналізацію та глобалізацію; торговельні відносини; курси валют й ін. По-друге, «ЖЄЕ» і надалі залишається щоквартальним двомовним (англо- та україномовним) виданням як складова частина відкритого доступу в кіберпросторі, але кількість публікацій зростає вдвічі без втрати їх якості. По-третє, разом з Тернопільським національним економічним університетом, який видає і фінансує «ЖЄЕ», нашими партнерами стали Університет прикладних наук Західної Македонії (Греція) та Вища школа економіки і менеджменту публічного адміністрування, м. Братислава (Словаччина).

Зазначимо, що матеріали, які подаються на рецензію для опублікування в «ЖЄЕ», мають бути в обсязі від 10 до 15 сторінок при дотриманні міжрядкового інтервалу 1,5 (близько 25 000 знаків з інтервалами) та надсилатися електронною поштою на адресу jee.tneu09@gmail.com; з вимогами до статті можна ознайомитися детально на сайті «ЖЄЕ» за адресою http://jeej.tneu.edu.ua/. Рукописи ваших статей приймаються протягом усього року з поточним часом очікування максимально 3 місяці; вони мають містити: резюме, ключові слова, класифікацію JEL, бібліографічні дані автора (ПІБ; науковий ступінь; місце роботи і посада; ORCIDID; e-mail). Графічні матеріали подаються у програмі «Excel».

Ми чекаємо на ваші наукові праці для їх подальшої публікації, а також на будь-які пропозиції, коментарі чи запитання, які у вас виникають щодо «Журналу європейської економіки».

 

Редколегія

Міністерстві освіти і науки України

Вікторії Коробій – менеджера журналу

  1. Про формування тематичного плану і редакційного портфеля журналу

Євген Савельєв – головний редактор журналу

 

В И Р І Ш И Л И:

  1. Провести реєстрацію журналу в Міністерстві освіти і науки України та і Міністерстві юстиції України за назвою колегії JOURNAL OF JOUROPEAN ECONOMY для двох випусків: англомовного і українськомовного.
  2. Погодити редакційну політику журналу щодо наукової тематики. Вважати пріоритетними напрямами проблематику європейської інтеграції; розширення ЄС; глобалізації і регіоналізації; економіки країн ЄС, насамперед нових членів; соціально-економічний розвиток України в контексті євроінтеграції.
  3. Усім членам редколегії вести роботу по залученню до публікацій у журналі нових авторів та забезпеченню високої актуальності публікацій.

Головний редактор                                                                        Є. Савельєв

Секретар                                                                                         О. Гуменюк

 

 

 

Шановні читачі та автори!

01 лютого 2020р.

2020 рік передує двадцятиріччю заснування нашого «Журналу європейської економіки», вихід якого започатковано за настановою Президента України Леоніда Кучми. В журналі публікуються результати досліджень, що містять нові важливі наукові досягнення та сприяють соціально-економічному розвитку європейських країн. Значна увага приділяється також вирішенню проблем економіки України в контексті її євроінтеграційної орієнтації.

За роки існування «ЖЄЕ» надав свої сторінки науковцям 27 країн (755 авторів), зокрема: Німеччини (53), Греції (51), Польщі (29), Італії (12), Словенії (10), Словаччини (9), Болгарії (7), Росії (5), Азербайджану (4), Франції (3), Нідерландів (3), Великобританії (2), Японії (2), США (2), Китаю (2), Португалії (2), Бельгії (2), Туреччини (2), Австрії (2), Пакистану (2), Казахстану (2), Чехії (2), Індії (1), Данії (1), Білорусі (1). Входячи у новий 2020 рік, ми хочемо подякувати всім нашим авторам і читачам за інтерес до «ЖЄЕ» та співпрацю.

Редколегія «ЖЄЕ» разом з видавцем і міжнародними партнерами вбачають необхідність оновлення нашої стратегії й місії на наступні роки, щоб більшою мірою відповідати вашим потребам та очікуванням. По-перше, «ЖЄЕ» орієнтується й надалі на розвиток теоретичних і прикладних досліджень у всіх сферах європейської економіки з урахуванням світового досвіду, до яких редколегія зараховує (проте не обмежує): теорію міжнародної економіки; економіку європейських країн; європейську інтеграцію; ринок фінансово-банківських послуг; регіоналізацію та глобалізацію; торговельні відносини; курси валют й ін. По-друге, «ЖЄЕ» і надалі залишається щоквартальним двомовним (англо- та україномовним) виданням як складова частина відкритого доступу в кіберпросторі, але кількість публікацій зростає вдвічі без втрати їх якості. По-третє, разом з Тернопільським національним економічним університетом, який видає і фінансує «ЖЄЕ», нашими партнерами стали Університет прикладних наук Західної Македонії (Греція) та Вища школа економіки і менеджменту публічного адміністрування, м. Братислава (Словаччина).

Зазначимо, що матеріали, які подаються на рецензію для опублікування в «ЖЄЕ», мають бути в обсязі від 10 до 15 сторінок при дотриманні міжрядкового інтервалу 1,5 (близько 25 000 знаків з інтервалами) та надсилатися електронною поштою на адресу jee.tneu09@gmail.com; з вимогами до статті можна ознайомитися детально на сайті «ЖЄЕ» за адресою http://jeej.tneu.edu.ua/. Рукописи ваших статей приймаються протягом усього року з поточним часом очікування максимально 3 місяці; вони мають містити: резюме, ключові слова, класифікацію JEL, бібліографічні дані автора (ПІБ; науковий ступінь; місце роботи і посада; ORCIDID; e-mail). Графічні матеріали подаються у програмі «Excel».

Ми чекаємо на ваші наукові праці для їх подальшої публікації, а також на будь-які пропозиції, коментарі чи запитання, які у вас виникають щодо «Журналу європейської економіки».

Редколегія

 

Шановні автори та читачі Журналу європейської економіки!

01 березня 2022р.

Через оголошення в країні військового стану черговий номер журналу буде виданий у червні 2022 року, як об'єднаний випуск: том 21 № 1 та № 2. Дякуємо за розуміння.

Редколегія