Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Савельєв Євген, докт. екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії економічних наук України, Західноукраїнський національний університет , Україна

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Сискос Евангелос, докт. екон. наук, професор, Університет Західної Македонії, Греція (англомовна версія)

Куриляк Віталіна, докт. екон. наук, професор, Західноукраїнський національний університет, Україна. (міжнародні відносини)

Шаров Олександр, докт. екон. наук, професор, Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна (англомовна версія)

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Айзен Роланд, д-р,, проф., Університет ім. Й.-В. Гете, Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Борсекова Каміла, Ing., Associate professor, Університет Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина

Булатова Олена, д.е.н., проф., Маріупольський державний університет, Україна

Віталішова Катаріна, Ing., Ph. D., Університет Матея Бела, Банська Бистриця, Словаччина

Геєць Валерій, д. е. н., проф., державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, Україна

Ґієрі Лоран, Ph. D., проф., Університет Сержі-Понтуаз, Франція

ван дер Гук Пітер, д-р, проф., Університет ім. Еразмуса, Роттердам, Нідерланди

Дзюблюк Олександр, д. е. н. проф., Західноукраїнський національний університет, Україна

Длугопольський Олександр, д. е. н., проф., Західноукраїнський національний університет, Україна

Козюк Віктор, д. е. н, проф., Західноукраїнський національний університет, Україна

Контеос Георгіос, Ph. D., доцент, Університет Західної Македонії, Греція

Кост Заканри-Генри, Ph. D., проф., Університет Сорбона Нувель – Париж-3, Франція

Крисоватий Андрій, д. е. н., проф. Західноукраїнський національний університет, Україна

Лизун Марія, д. е. н, доц., Західноукраїнський національний університет, Україна

Ліщинський Ігор, д. е. н, доц., Західноукраїнський національний університет, Україна

Лук’яненко Дмитро, д. е. н., проф., Київський національний економічний університет, Україна

Лучко Михайло, д. е. н, проф., Західноукраїнський національний університет, Україна

Орєхова Тетяна, д. е. н., проф., Донецький національний університет ім. Василя Стуса, Україна

Панагу Василіос, Ph. D., проф., Університет Західної Аттіки, Афіни, Греція

Сикіанакіс Ніколаос, Ph. D., проф., Університет Західної Аттіки, Афіни, Греція

Смокова Маруся, Ph. D., Економічна академія ім. Д. А. Ценова, Свищов, Болгарія

Соколовіч Маріуш, Dr. hab., Associate Professor, Лодзинський університет, Польща

Сохацька Олена, д. е. н., проф., Західноукраїнський національний університет, Україна

Стукало Наталія, д. е.н., проф., Національне агентство якості вищої освіти, Київ, Україна

Тонкова Станка, д. е. н., проф., Університет світової та національної економіки, Софія, Болгарія

Тулай Оксана, д. е. н., проф., Західноукраїнський національний університет, Україна

Турбан Галина, к. е. н., доцент, Білоруський державний економічний університет, Мінськ, Білорусь

Хаджиєв Назим, Ph. D., доцент, Азербайджанський державний економічний університет, Баку, Азербайджан

Цирікас Атанасіос, Ph. D., доцент, ESCE Міжнародна бізнес школа Парижу, Франція

Чібурене Ядвіґа, д. е. н., проф., Технічний університет, Каунас, Литва

Фрайєр Екхард, Ph. D., проф., Університет прикладних наук, Мерзебург, Німеччина

Шліхтер Б’ярне Рірап, Ph. D., Association Professor, Орхуський університет, Данія

Шнирков Олександр, д. е. н., проф. Київський національного університету ім. Т. Шевченка, Україна

Шталь Тетяна, д. е. н., проф., Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна