АЕРОКОСМІЧНІ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ольга Сазонець, Зоряна Валіулліна

Анотація


Виділено  два  науково-методичних  підходи  до  дослідження  військової економіки: як складової військової справи, що забезпечує оборонний (військовий) потенціал держави,  та як науки, яка вивчає  закономірності економічного забезпечення військової справи в державі (оборони, будівництва, утримання  збройних  сил  і  т. ін.). Зазначено, що  конкуренція  на  світовому  ринку озброєнь відбувається переважно між США, Росією, Німеччиною, Китаєм та Францією, на частку яких припадало 74% експорту військової продукції. У рамках дослідження військової економіки виділено галузі з виробництва літаків-винищувачів і продукції для космічної сфери. Показано переваги літаків-винищувачів  п’ятого  покоління  США F-22, F-22  та F-35 Lightning II (проект фінансують США разом з  Італією, Нідерландами, Австралією, Канадою, Туреччиною, Норвегією  і Данією) перед російсько-індійським проектом Т-50 та китайськими Chengdu J-20  і J-31. Зроблено оцінку, що країни-лідери спроможні до 2030 р. побудувати літаки-винищувачі шостого покоління. Висловлено думку, що геополітична позиція України та особливо агресія й анексія Криму Росією роблять пріоритетним відновлення бойової спроможності військової авіації України  і нарощування рівня  її боєздатності. Наголошено, що для цього  треба  системно  та достатньо швидко  замінити радянсько-російську  авіаційну  техніку  на  американську. Можливими  шляхами оснащення  ЗСУ  новими  літаками-винищувачами  визначено  такі:  розробка  і виробництво  їх  у  кооперації  з  іншими  країнами або організація ліцензійного виробництва,  імпорт, оренда або лізинг сучасних бойових літаків  іноземного виробництва. З огляду на те, що Україна входить до клубу космічних держав, а через брак фінансування вона  нині не  спроможна на  рівних  конкурувати  у  виробництві аерокосмічної техніки, запропоновано переорієнтувати економічну політику  країни  на  інтеграцію  в  євроатлантичну  космічну  галузь.  Вказано, що для  цього  мають  бути  завантажені  потужності  Державного  підприємства «Виробниче  об’єднання «Південний  машинобудівний  завод  ім. О. М. Макарова»  та  конструкторського  бюро «Південне».  Рекомендовано  розвинути співробітництво  України  у  виробництві  ракет-носіїв «Зеніт»  для  проектів «Морський  старт»  і «Наземний  старт»  та  співпрацю  з  американськими (Orbital ATK –  РН «Антарес»)  і  європейськими (AVIO,  Італія –  РН «Вега») компаніями, реалізувати амбітний  українсько-бразильський проект «Циклон-4». Уточнено, що партнерам Україна може  запропонувати співпрацю  у продовження розробки багатофункціонального ракетного оперативно-тактичного комплексу «Сапсан». 


Ключові слова


Військова продукція; авіабудування; космічна галузь; розвиток; світовий ринок.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Орлова Т. С. Трансформация факторов экономического роста в условиях глобальной экономики / Т. С. Орлова, Е. П. Конюховский // Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - № 36 (251), вып. 35. - С. 39-45. - (Экономика).

Попович О. С. Про політику пріоритетів у сфері науково-технологічного та інноваційного розвитку / О. С. Попович, Т. М. Велентейчик // Наука та наукознавство. - 2010. - № 1. - С. 13-27.

Дегтярев А. В. Актуальные вопросы развития ракетно-космической деятельности в Украине / А. В. Дегтярев // Космічна наука і технологія. -2013. - Т. 19.2 (81). - С. 43-51.

Горбулін В. П. Входження ОПК України в Європейський оборонно-промисловий простір / В. П. Горбулін, В. С. Шеховцов, А. І. Шевцов // Стратегічні пріоритети. - 2015. - № 1 (34). - С. 5-10.

Сазонець І. Л. Вплив державної політики високотехнологічного розвитку на національну та військову безпеку України / І. Л. Сазонець // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. - 2016. - Вип. 1. - С. 120-126. - (Економічні науки).

Ханін І. Г. Напрями розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу України в нових геополітичних умовах [Електронний ресурс] / І. Г. Ханін, І. Л. Сазонець // Ефективна економіка. - 2015. - № 9. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/.

Харук А. І. Проектування та виробництво літаків-винищувачів в Україні (1916-1941 рр.)[Електроннийресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/vnv/2009_12/153-164.pdf.

Харук А. «Анатра»: літаки одеського авіабудівного підприємства, 19101924 / А. Харук, В. Кондратьєв, М. Хайрулін. - К. : Темпора, 2008. - 80 с.

Кам’янецька О. В. Перспективи розвитку експортного потенціалу ринку озброєнь України / О. В. Кам’янецька // Молодий вчений. - 2015. -№ 6 (21). - С. 8-12.

Щорічник СІПРІ 2015 Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://razumkov.org.ua/ua/novyny-tsentru/prezentatsiia-shchorichnyka-sipri-2015-ozbroiennia-rozzbroiennia-ta-mizhnarodna-bezpeka.

Что и кому продают основные экспортёры оружия? [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.aif.ru/infographic/1137465.

Гонка озброєнь: Літаки-винищувачі п’ятого покоління [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://info-svit.org.ua/2013/07/honka-ozbrojen-litaky-vynyschuvachi-pyatoho-pokolinnya/.

Военно-промышленный комплекс [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/world_econom/20.php.

Истребитель 6 поколения: завтра для России и США [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://army-news.ru/2016/07/istrebitel-6-pokoleniya-zavtra-dlya-rossii-i-ssha/.

Америка презентувала винищувач шостого покоління [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3223445-ameryka-prezentuvala-vynyschuvach-shostoho-pokolinnia.

Кондратьев В. Одесские «французы» в русской авиации / В. Кондратьев, М. Хайруллин // Авиамастер. - 2000. - № 5. - С. 8-25.

Маслов М. А. Самый секретный истребитель / М. А. Маслов // Авиация и время. - 1998. - № 5. - С. 4-9.

Медведь А. Н. Истребитель самолетов и танков / А. Н. Медведь, В. Ю. Г олобков // Авиация и время. - 1995. - № 1. - С. 28-31.

Aerospace safety ADVISORY PANEL National Aeronautics and Space Administration [Electronic resource]. - Mode of access : https://www.nasa.gov/ sites/default/files/atoms/files/asap_2015_annual_report.pdf.

Крила майбутнього, або Про перспективи технічного переоснащення української військової авіації [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://na.mil.gov.ua/32104-krila-majbutnogo-abo-pro-perspektivi-texnichnogo-pereosnashhennya-ukrayinskoyi-vijskovoyi-aviaciyi.

NASA [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://en.wikipedia.org/ wiki/NASA.

Южмаш. Что было и что будет [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.yuzhmash.com/presscenter/news/new?id=265.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.