БЕНЧМАРКІНГ – ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Олена Карась

Анотація


Наведено теоретичні засади поняття бенчмаркінгу. Обґрунтовано його використання та напрями розвитку в економіці. Розкрито поняття і види бенчмаркінгу,  розглянуто  методи  проведення  досліджень,  оцінку  середовища, розробку та впровадження бенчмаркінгу на підприємстві. Охарактеризовано коло завдань, що вирішуються бенчмаркінгом. Зазначено, що в Україні бенчмаркінг перебуває на стадії розвитку. Вказано, що бенчмаркінг є важливим фактором у розвитку економіки. Узагальнено, що користь бенчмаркінгу полягає  в  тому, що  виробничі  процеси,  торгові  операції  та маркетингові функції стають найбільш керованими в тому випадку, якщо у своїй організації аналізуються  і впроваджуються  кращі методики,  способи  і  технології найуспішніших підприємств або  галузей. Запропоновано застосування бенчмаркінгу як ефективного інструменту в світовій економіці.

 

 


Ключові слова


Бенчмаркінг; порівняльний аналіз; конкуренція; конкурентні переваги; інструмент; цільовий ринок.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Багиев Г. Л. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований [Электронный ресурс] / Г. Л. Багиев, Е. Л. Богданова. - Режим доступа : http://globalconsulting.com.ua.

Козак Н. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії / Н. Козак // Управление компанией. - 2000. - № 1-2.

Матвіїв М. Я. Технології бенчмаркінгу готельних підприємств [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Экономика Крыма. - 2013. - № 1. - С. 355359. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econkr_2013_1_77.

Савельєв Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Є. Савельєв, В. Куриляк, Г. Смалюк // Журнал європейської економіки. - 2013. - Т. 12, № 1. - С. 3-27.

American Productivity & Quality Centre. 1994. The Best of Benchmarking: A Best Practices Guide. Houston, TX : American Productivity & Quality Centre.

Bain & Company [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.bain.com/ consulting-services/customer-strategy-and-marketing/index.aspx.

Energy Efficiency Benchmarking Methodology. - Brussels : CEN, 2011. -Р. 5.

Camp R. C. Benchmarking: The Search for Industry, Best Practices that Lead to Superior Performance / Robert C. Camp // ASQC Quality Press. - 1989.

Watson G. The Benchmarking Workbook: Adapting Best Practices for Performance Improvement / Greg Watson. - Cambridge, MA : Productivity Press, 1992.

Webster dictionary [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.webster-dictionary.org/definition/benchmarking.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.