ЕТАПИ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

Ірина Колос, Алла Гречан

Анотація


Аргументовано особливості територіально-хронологічних змін орієнтирів у концепції ощадливого виробництва. Представлено досягнення світових лі-дерів-автовиробників з впровадження ощадливих перетворень, яке забезпечено прийняттям ощадливого мислення. Доведено доцільність розглядати запровадження управління підприємством на засадах ощадливості з урахуванням особливостей національної економіки крізь призму державно-приватного партнерства: державних інститутів, громадських організацій, топ-менеджменту підприємства і стейкхолдерів (насамперед постачальників та замовників). З’ясовано, що пошук шляхів подолання зовнішніх дисбалансів сприяє розвитку партнерської співпраці на різних рівнях: регіональному, національному, наднаціональному та глобальному. Зроблено висновок, що підтримка держави є визначальною для поширення концепції ощадливого виробництва. Розглянуто досвід запровадження елементів і реалізації інструментарію концепції ощадливого виробництва на вітчизняних підприємствах, який підтверджує його ефективність і доцільність активного впровадження.

 


Ключові слова


Ощадливе виробництво; ощадливе мислення; ощадлива культура; державно-приватне партнерство з ощадливого виробництва.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бойчевская С. Деятельность КАЙДЗЕН Клуба в 2013 году / С. Бой-чевская // Информационный бюллетень КАЙДЗЕН Клуба в Украине. -2014. - № 1. - С. 18-19.

Вэйдер М. Инструменты бережливого производства : мини-руководство по внедрению методик бережливого производства / М. Вэйдер ; [пер. с англ. А. Баранов, Э. Башкардин] . - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 125 с.

КАЙДЗЕН: опыт внедрения за рубежом // Информационный бюллетень КАЙДЗЕН Клуба в Украине. - 2015. - № 7. - С. 12-14.

Колос І. В. Логіко-історичні етапи еволюції методичних підходів в концепції ощадливого виробництва [Електронний ресурс] / І. В. Колос // Економіка і суспільство. - 2016. - № 3.- С. 214-219. - Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua.

Колос І. В. Обґрунтування ролі звітності в управлінні промисловим підприємством на засадах ощадливості / І. В. Колос // Технологічний аудит і резерви виробництва. - 2016. - № 3/4 (29).- С. 27-31. - DOI: 10.15587/2312-8372.2016.72203.

Омельяненко Т. В. Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід / Т. В. Омельяненко, О. В. Щербина, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко. - К. : КНЕУ, 2009. - 157 с.

Оно Т. Производственная система Тойоты. Уходя от массового производства / Т. Оно. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Ин-т комплекс. страте-гич. исслед., 2008. - 208 с.

Офіційний сайт КАЙДЗЕН Клуб в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kaizenclub.com.ua/.

Офіційний сайт ПАТ «Джей Ті Інтернешнл Україна» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://jtiu.emitents.net.ua/ua/.

Офіційний сайт ПАТ «Лантманнен Акса» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lantmannen.ua/ua.

ТОП-10 бережливых авто-производителей мира // Информационный бюллетень КАЙДЗЕН Клуба в Украине. - 2015. - № 9. - С. 13-14.

10 QUESTIONS SUR... Le lean [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.anact.fr/10-questions-sur-le-lean.

GOUVERNEMENT REPUBLIQUE FRANQAISE [Electronic resource]. -Mode of access : http://www.gouvernement.fr/action/la-nouvelle-france-industrielle.

Institut Lean France [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.institut-lean-france.fr/.

Japan Institute of Plant Maintenance [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.jipm.or.jp/en/.

L’AGENCE nationale pour Amelioration des conditions de travail [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.anact.fr/.

Lean Enterprise Institute [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.lean.org/.

Lean Enterprise Institute Polska [Electronic resource]. - Mode of access : http://lean.org.pl/.

Lean Global Network [Electronic resource]. - Mode of access : http://leanglobal.org/.

Planet Lean: The Lean Global Network Journal [Electronic resource]. - Mode of access : http://planet-lean.com/.

Shah R. Defining and developing measures of lean production [Electronic resource] / R. Shah, P. T. Ward // Journal of Operations Management. -2007. - Vol. 25, № 4. - P. 785-805. - Doi:10.1016/j.jom.2007.01.019.

The Lean Enterprise Academy [Electronic resource]. - Mode of access : http://www.leanuk.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.