ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Наталія Комар, Алла Уніят, Руслана Луців

Анотація


Висвітлено еволюцію створення та особливості імплементації Північноамериканської зони вільної торгівлі. Зазначимо, що передумовою для створення та подальшого функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі став «План Еббота», основною метою якого було стимулювання американських інвестицій у провідні галузі економіки Канади. Вказано, що після підписання угоди про лібералізацію торгівлі продукцією автомобілебудування між США й Канадою та тривалих переговорів між країнами було підписано американсько-канадську угоду про вільну торгівлю.

 

Охарактеризовано основні положення Північноамериканської угоди з вільної торгівлі, які стосувалися, в першу чергу, зняття всіх тарифних та більшості нетарифних бар’єрів на товари, що вироблялися і продавалися в Північній Америці протягом 15 років після того, як угода вступила в силу. Іншими основними завданнями Угоди про вільну торгівлю в Північній Америці визначено: підвищення рівня зайнятості та покращення умов праці й рівня життя; права інтелектуальної власності; управління торговими відносинами та суперечками; посилення та забезпечення дотримання трудових й екологічних законів, нормативних актів; співпраця в рамках регіональних і багатосторонніх торгових форумів.

Зроблено оцінку здійснення економічних реформ Мексики в напрямку лібералізації протекціоністської торгової й інвестиційної політик з метою залучення в країну прямих іноземних інвестицій та стимулювання економічного зростання. Проаналізовано заходи у сфері зняття тарифних і нетарифних інструментів, які були зроблені Мексикою, коли вона стала членом Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Наголошено, що проведені заходи з лібералізації торгівлі дали змогу Мексиці трансформуватися з однієї найбільш протекціоністських економік у світі в одну з найбільш відкритих.

Висвітлено різні думки щодо створення НАФТА та її впливу на економічний розвиток країн-членів. Вказано, що прихильники стверджували, що угода допоможе створити тисячі робочих місць, знизити нерівність у доходах в регіоні та підтримати подальше поглиблення економічних відносин США з Канадою й Мексикою, а опоненти мали протилежні думки та вважали, що зона вільної торгівлі у Північній Америці призведе до величезних втрат робочих місць і зниження заробітної плати у США. Досліджено наслідки НАФТА на виробництво, зайнятість, торговельне та інвестиційне середовище США з країнами-партнерами даного інтеграційного угрупування.

 


Ключові слова


Інтеграційні процеси; зона вільної торгівлі; американсько-канадська угода про вільну торгівлю; Північноамериканська угода з вільної торгівлі (НАФТА); лібералізація торгівлі; тарифні та нетарифні інструменти; країни-партнери; прямі іноземні інвестиції (Піі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Sledziewska K. Theory of Economic Integration [Electronic resource] / K. Sledziewska. - Mode of access : www.wne.uw.edu.pl/~sledziewska.

Angeles M. Villarreal. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) / Angeles M. Villarreal, Ian F. Fergusson // Congressional Research Service. -2015. - April. - Р. 1-33.

Jeffrey J. Schott Peterson. The North American Free Trade Agreement: Time for a Change? / Jeffrey J. Schott Peterson // 7th Annual North American Regional Meeting. The Trilateral Commission. Ottawa. - 2008. - November. -Р. 1-21.

Scott E. Robert. Heading South: U.S.-Mexico Trade and Job Displacement under NAFTA / Scott E. Robert // Economic Policy Institute. - 2011. - May.

Pardee Center S. Frederick. The Future of North American Trade Policy: Lessons from NAFTA / Pardee Center S. Frederick // Boston University. -2009. - November.

Комар Н. В. Зони вільної торгівлі: еволюція і ефекти для країн-учасниць / Н. В. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2015. - № 1. - С. 68-79.

Комар Н. В. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці / Н. В. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - № 1. - С. 110-117.

Caliendo L. Estimates of the Trade and Welfare Effects of NAFTA / L. Caliendo, F. Parro // National Bureau of Economic Research. - 2012. -November. - Р. 1-5.

The U. S. International Trade Commission’s Interactive Tariff and Trade Data Web [Electronic resource]. - Mode of access : http://dataweb.usitc.gov.

The Bureau of Economic Analysis online database [Electronic resource]. -Mode of access : http://www.bea.gov.

U. S. International Trade Commission (USITC). «The Impact of Trade Agreements: Effect of the Tokyo Round, U.S.-Israel FTA, U.S.-Canada FTA, NAFTA, and the Uruguay Round on the U.S. Economy». - 2003. - August. -Publication 3621.

Lynch K. Canada’s Challenge-From Good to Great / K. Lynch // Inside Policy. -2012. - October.

Куриляк В. Є. Міжкультурний менеджмент : моногр. / В. Є. Куриляк. - Тернопіль : Астон, 2004. - 239с.

Румянцев А. П. Міжнародна економіка : підруч. / А. П. Румянцев. - К. : Знання, 2009. - 541 с.

Філіпенко А. С. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності : моногр. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, М. А. Дудченко [та ін.]. - К. : Знання, 2004. -304 c.

Савельєв Є. В. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси / Є. В. Савельєв. - Тернопіль : Екон. думка, 2003. - 482 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.